Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du stå i spidsen for agil it-udvikling og forretningsdigitalisering ved Danmarks Domstole?

Domstolsstyrelsen

Storkøbenhavn
Oprettet:
22-05-2019
Udløber:
05-06-2019

Er du en engageret udviklingschef med stærke ledelsesmæssige kompetencer og en baggrund indenfor digitalisering og agil udvikling med slutbrugeren i centrum? Har du solide erfaringer i koblingen mellem forretning, digitalisering og it-udvikling, og formår du at eksekvere og skabe fremdrift i en organisation med komplekse it-projekter?Så søger Domstolsstyrelsen en dygtig it-udviklingschef til et nyoprettet område med særlig fokus på opbygning af intern kapabilitet indenfor agil udviklingspraksis og styring af agile udviklingsprojekter.Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. En helt central opgave for os er at understøtte domstolenes arbejde digitalt og sikre rammerne for den digitale fremtid ved Danmarks Domstole.Den nyoprettede enhed skal med afsæt i en brugerdrevet og agil tilgang til digitalisering af Danmarks Domstole drive det digitaliseringsstrategiske arbejde i tæt samarbejde med retterne samt styrelsens leverandører og eksterne interessenter. Det bliver således it-udviklingschefens opgave at få etableret en leverancedygtig udviklingsorganisation med en moderne tilgang til resultatskabelse og ledelse.Et meningsfyldt og alsidigt job med stort ledelsesindholdDomstolsstyrelsen skal i gang med en række større it-projekter, som samtidig vil være startskuddet for en spændende transformation mod mere agil udvikling. Du vil få en central rolle i at drive denne transformation både fra et strategisk og operationelt niveau samt for hhv. at etablere interne agile udviklingskompetencer og forstærke og videreudvikle organisationen til at kunne varetage et effektivt og værdiskabende leverandørsamarbejde. Formålet er at skabe de bedst mulige digitale slutbrugeroplevelser. Det er derfor afgørende, at du har kompetencer, ambitioner og samarbejdsevner til at lede i alle faser fra digital afsøgning, foranalyse, test, udvikling til eksekvering af digitaliseringsinitiativer.Du skal etablere, lede og optimere tværfaglige agile udviklingsteams med fokus på resultatskabelse baseret på agile principper og velfungerende samarbejde. Strategisk vil du skulle stå i spidsen for at opbygge en agil udviklingsorganisation med dertilhørende kompetencer, herunder etablering af roller som product owners og scrummasters, samt kompetencer til at drive det agile udviklingsarbejde i tæt samarbejde med leverandører. Du skal både kunne navigere i et bredt interessentlandskab og kunne lede agile teams med både interne og eksterne ressourcer samt leverandører på tværs af udvikling og drift.Den nye udviklingsenhed er placeret i Center for It (CIT), som består af 55 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. CIT består i dag af en projektenhed, en driftsenhed og en stabsenhed, og hertil kommer den nye enhed for it-udvikling. Antallet af medarbejdere i enheden for it-udvikling vil øges i takt med, at projekterne tager til. Du vil referere til it-direktøren og blive en del af Domstolsstyrelsens chefgruppe.Center for It har blandt andet ansvaret for:

• At gennemføre digitaliseringsprojekter gennem hele processen fra idé-fase over projektbeskrivelse, kravspecifikationer, udbud, kontraktindgåelse, leverancer til implementering og forankring i retterne. Projekterne gennemføres i samarbejde med styrelsens øvrige enheder samt ledere og medarbejdere ved retterne

• Videreudvikling af fagsystemerne, når de er overdraget til ordinær drift

• Drift af vores it-miljø, herunder de centrale sagsbehandlingssystemer

• Support af og kontakt til vores brugere ved retterne og vores eksterne brugere

• Leverandørstyring og samarbejde med eksterne interessenter

• It-sikkerhedCIT er sammen med retterne i fuld gang med at digitalisere sagsbehandlingen og i øvrigt sikre rammerne for den digitale fremtid ved Danmarks Domstole. Vi er ambitiøse og går målrettet efter en fuld digital og datadrevet understøttelse af sagsbehandlingen med stabile og fremtidssikrede løsninger.Som ny it-udviklingschef i CIT vil du være særligt ansvarlig for at:• opbygge relevante agile kompetencer og skabe gode rammer for de agile teams

• indgå aktivt i de kommende udviklingsprojekter og sikre fremdrift og kvalitet i leverancerne

• samarbejde med og foretage leverandørstyring af Domstolsstyrelsens udviklingsleverandører

• forstå retternes behov og kunne omsætte disse til bæredygtige digitale produkter

• være bindeleddet til et godt tværgående DevOps samarbejde med IT-driftsenheden

• udøve inkluderende, kommunikativ og rammesættende personaleledelse med fokus på trivselDine kompetencer og personlige kvalifikationerVi forestiller os, at du har erfaring med implementering af strategiske initiativer, der løser konkrete forretningsudfordringer, samt med at etablere og skalere organisatoriske enheder i dynamiske og foranderlige miljøer. Du har desuden erfaring med agil udvikling og SAFe, og du har vist resultater ved at etablere og lede agile, tværfaglige udviklingsteams, særligt indenfor foranalyse, it-udvikling og strategiudvikling.Vi forestiller os endvidere, at du har betydelig erfaring som en engageret og kompetent leder og har en relevant akademisk uddannelse.Vi lægger derudover afgørende vægt på, at du er formålsdrevet og evner at navigere hjemmevant i en kompleks organisation. Det er vigtigt, at du forstår at leve dig ind i de særlige forhold, som gør sig gældende ved domstolene som følge af domstolenes uafhængighed og selvstændige funktioner.Du er analytisk og formår at orientere dig mod et langsigtet mål, og du motiveres af at være handlingsorienteret og eksekverende. Du er en ambitiøs, imødekommende og optimistisk person, der formår at skabe et godt, konstruktivt og inspirerende samarbejde og drive positive forandringer. Du tænker helhedsorienteret og trives med at skabe et godt samarbejde på tværs af organisatoriske skel, både internt ift. forretning, projekt- og programorganisation såvel som drift samt eksternt ift. leverandører, andre offentlige myndigheder, borgere og virksomheder.Løn og ansættelsesvilkårAnsættelse og aflønning vil ske efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er placeret i løngruppe 1. Der vil kunne ydes tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.Ansættelsesområdet er Domstolsstyrelsen.Stillingen ønskes besat snarest muligt.Yderligere oplysningerKan fås ved henvendelse til it-direktør Martin Wood på tlf. 20565832Du kan læse mere om Danmarks Domstole og styrelsen på www.domstol.dk.AnsøgningDu sender din ansøgning elektronisk via vores rekrutteringssystem på www.domstol.dk under ”Job”. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” i stillingsopslaget på vores hjemmeside.Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv og relevante eksamenspapirer mv.Ansøgerne skal være indstillet på, at der kan indgå test i rekrutteringsforløbet ved en ekstern konsulent.Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest den 5. juni 2019.Vi forventer at holde indledende samtaler den 12. eller 13. juni 2019 om eftermiddagen.Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold mv.

Praktisk information
Oprettet:
22-05-2019
Udløber:
05-06-2019
Kviknummer:
LJA-73457823
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
IT,
Ledelse
Beliggenhed