Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Undervisere til EUX på TEC

Teknisk Erhvervsskole Center Frederiksberg

Storkøbenhavn
Oprettet:
13-06-2018
Udløber:
27-06-2018

EUX er en enestående uddannelsesform der kombinerer en gymnasial uddannelse med en erhvervsuddannelse.
EUX på TEC er et selvstændigt chefområde med ansvar for både den erhvervsfaglige og gymnasiale undervisning.

TEC søger både undervisere til faste og korte ansættelser, der kan varetage projektorienteret, afklarende undervisning på GF1, der er et forløb til vores helt unge elever der kommer direkte fra folkeskolen og en underviser, der kan undervise i fagene engelsk og samfundsfag.

Opgaver
Undervisningen på EUX forudsætter et samspil mellem de erhvervsrettede fag og de gymnasiale fag, så fagene støtter hinanden og skaber en sammenhængende uddannelse. Du skal kunne se dig selv arbejde sammen med dine kollegaer om dette.

Som underviser på TEC kommer du til at arbejde målrettet med erhvervsrettet og virkelighedsnær undervisning, som foregår både teoretisk og praktisk. Du skal planlægge og gennemføre undervisning samt tilrettelægge arbejdsopgaver og instruktioner.

Du indgår i et tæt samarbejde i lærerteamet omkring udvikling, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Udgangspunktet for samarbejdet er en fælles rød tråd i den pædagogiske og didaktiske udførelse af undervisningen samt fokus på elevernes læring gennem feedback, helhedsorienteret og differentieret undervisning.

Profil
Vi forventer du:

  • er håndværker inden for datateknologi eller elektriker, håndværkslærer med undervisningskompetence i matematik, fysik dansk eller andre af de fag EUX har på C-niveau
  • eller har en kandidat i samfundsfag og engelsk
  • kan samarbejde med kollegaer, som har forskellig uddannelsesmæssig baggrund
  • er støttende og anerkendende og har en naturlig interesse i elevernes udvikling
  • har lyst til at indgå i såvel faglige som sociale relationer med eleverne
  • er fortrolig med brugen af it og online-medier
  • er fagligt stærk og formår at holde fokus på høj faglighed i undervisningen
  • bidrager til udvikling og undervisning af Grundforløb 1

Som håndværker-faglærer skal du have minimum 5 års relevant dokumenteret erhvervserfaring øvrige faglærer gælder minimum 2 års relevant dokumenteret erhvervserfaring.

Hvad brænder vi for?
at vores elever, lærlinge og kursister flytter sig fagligt mest muligt, tror på sig selv og lykkes i livet.

Vi tilbyder
På TEC tilbyder vi dig en arbejdsplads med gode rammer for et levende, innovativt og trygt lærings- og arbejdsmiljø med en åben og ærlig dialog baseret på tillid, hvor vi er tilgængelige for hinanden i hverdagen og arbejder sammen om at levere undervisning, der tiltrækker, motiverer og fastholder elever. Vi samarbejder lokalt, nationalt og globalt, og er nysgerrige på hinandens undervisning

Faglærer fastansættelse: Som ny lærer vil du få hjælp og støtte af erfarne kolleger, og som en del af din kompetenceudvikling betaler vi for, at du får en pædagogisk uddannelse på diplomniveau, som foregår i arbejdstiden. Ansættelse er betinget af, at du består denne pædagogiske diplomuddannelse.


AC'ere fastansættelse: Med mindre særlige forhold gør sig gældende, vil du skulle gennemføre pædagogikum inden for det første år af ansættelsen. Ansættelse er betinget af, at du består pædagogikum.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten, med mulighed for forhandling af tillæg i henhold til vores lønpolitik. Er du håndværker eller lærer, gælder løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regler for erhvervsskolelærer på tjenestemandslignende vilkår, med 2 års prøvetid. For timelønnede gælder Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning af 17. januar 2001 eller cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for timelærere ved erhvervsskoler (handelsskoler og tekniske skoler) af 30. juni 2000.

Ansættelse 1. august 2018

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Uddannelsesleder Ida Thomsen, 2545 3642, impt@tec.dk

Du skal være opmærksom på, at der ved ansættelse i denne stilling vil blive indhentet børneattest, hvorfor det er en betingelse for ansættelse, at du samtykker til indhentelse af denne.

Ansøgning
Send ansøgning, cv, uddannelsesbeviser og relevante bilag via ansøgerlinket i stillingsannoncen.

Ansøgningsfrist 27. juni 2018

Samtaler afholdes løbende

Vi er en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen.

Du kan læse mere om TEC på www.tec.dk.

Praktisk information
Oprettet:
13-06-2018
Udløber:
27-06-2018
Kviknummer:
LJA-62312949
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling
Beliggenhed