Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Underdirektør til afdelingen for International Skatteunddragelse i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen

Skatteforvaltningen, Aarhus, Slet Parkvej

Østjylland
Oprettet:
07-05-2019
Udløber:
26-05-2019

Vil du gå forrest i arbejdet med at bekæmpe skattely og international skatteunddragelse, hvor du samtidig skal navigere i krydspresset mellem politiske målsætninger, offentligheden og medierne? Kan du levere betydelig ledelsesmæssig, politisk og strategisk indsigt og erfaring? Så er du måske vores nye underdirektør for afdelingen International Skatteunddragelse i fagområdet Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Ansvarsområder
Som underdirektør for afdelingen International Skatteunddragelse har du det overordnede ansvar for håndtering af sager om skattely, international skatteunddragelse og hvidvask. Ligeledes får du det overordnede ansvar for at sikre, at opgaver og processer i underdirektørområdet tilrettelægges effektivt samtidig med, at der er fokus på kernedrift og udvikling i tråd med styrelsens visioner og strategier.

Du får ansvar for at nå i mål med strategiske og driftsorienterede beslutninger og sikre leverancer af høj kvalitet på et område præget af komplekse opgaver og med stor politisk, offentlig og mediemæssig bevågenhed. Du får desuden ansvar for at sikre et godt og tæt samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere via nationale, tværministerielle og internationale samarbejdsfora i arbejdet med at bekæmpe international skatteunddragelse.

Det bliver herudover din opgave at levere en veltilrettelagt opgavehåndtering og håndtere samspillet og samarbejdet med fagområdets nærmeste eksterne samarbejdspartnere i bl.a. politiet og anklagemyndigheden og herunder varetage de særlige hensyn, der skal tages i forhold til fortrolighed omkring efterforskningsarbejde og forholdet til udenlandske samarbejdspartnere.

Din kommende afdeling International Skatteunddragelse
Fagområdet Særlig Kontrol, der blev oprettet som et selvstændigt fagområde i Skattestyrelsen d. 1. juli 2018, består i dag af tre afdelinger. Afdelingen International Skatteunddragelse udgør således sammen med de to øvrige afdelinger Kompleks Svig og Skatte- og Afgiftssvig fagområdet Særlig Kontrol, som hører under Skattestyrelsen.

Fagdirektørområdet har til formål at imødegå national og international skatteunddragelse og organiseret økonomisk kriminalitet samt at kontrollere international formueflytning og imødegå ulovlig anvendelse af skattely.
Fagdirektørområdet skal ligeledes understøtte den løbende udvikling af en effektiv forebyggelse og kontrol i forhold til skattesvig og international skatteunddragelse.

Afdelingen International Skatteunddragelse arbejder med forskellige analysemetoder og kontroltiltag for at begrænse skattegabet vedrørende skattely, international formueflytning og hvidvask. Afdelingen behandler bl.a. særlige oplysninger fra politiet, kontroloplysninger fra udenlandske myndigheder samt lækagesager vedrørende skattelylande. Opgaverne er kendetegnet ved, at man følger pengesporet og anvender udenlandske oplysninger og følger op med analyser og kontrolaktiviteter.

Afdelingen består af syv enheder med ca. 145 medarbejdere. Enhederne ledes af en kontorchef og seks funktionsledere. Enhederne er geografisk placeret i Aarhus, Hjørring, Høje Taastrup og Aalborg.

Du vil referere til fagdirektøren for Særlig Kontrol, Steen Bechmann Jacobsen, og have direkte personaleansvar for de syv personaleledere.

Forventninger til den kommende underdirektør
Vi lægger vægt på, at du har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau, gerne en juridisk baggrund som fx cand.jur., cand.merc.jur. eller tilsvarende. Ligeledes forestiller vi os, at du har en relevant lederuddannelse, og det er en fordel, hvis du har erfaring med strategisk ledelse og ledelse af ledere. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har relevant erfaring, fagligt såvel som ledelsesmæssigt, med behandling af komplicerede straffesager.

Du har erfaring med driftsstyring, legalitets- og kvalitetssikring. Du kan stå i spidsen for løbende effektivisering af drift og processer inden for den afsatte økonomiske ramme og evner at videreudvikle og implementere strategi samt implementere mål- og resultatstyring, der virker i praksis.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret i lønramme 38/løngruppe 2. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i bestemmelserne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted vil indtil videre være Slet Parkvej 1-3, 8310 Tranbjerg. Der må påregnes rejseaktivitet til de øvrige lokationer i afdelingen og fagområdet/styrelsen.

Tiltrædelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.

Ansøgning og kontakt
Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest søndag den 26. maj 2019.

Vi forventer at holde 1. samtaler løbende. Derudover skal du afsætte yderligere tid til test samt 2. samtale, hvis du går videre i rekrutteringsprocessen.

Vi forventer at anvende test, hvor vi samarbejder med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til fagdirektør Steen Bechmann Jacobsen på telefon 72 58 89 43.

Forud for ansættelsen vil der blive indhentet en straffeattest.

Om Skattestyrelsen
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle. Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Praktisk information
Oprettet:
07-05-2019
Udløber:
26-05-2019
Kviknummer:
LJA-73154958
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Offentlig administration,
Ledelse
Beliggenhed