Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

To eksterne lektorater i strategisk kommunikation og branding

Roskilde Universitet

Midtsjælland
Oprettet:
14-05-2019
Udløber:
29-05-2019

Institut for Kommunikation og Humanistiske Videnskab, Roskilde Universitet, søger to eksterne lektorer til vejledning og undervisning i strategisk kommunikation og branding fra 1. september 2019 eller snarest muligt derefter. Stillingerne er varige.

Ansvar og opgaver
Den eksterne lektor forventes selvstændigt at kunne varetage vejledning samt tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler, herunder også give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende. Ansøgere med en relevant ph.d.-grad eller flere års relevant arbejdserfaring prioriteres. Der lægges stor vægt på praktisk og relevant vejlednings- og undervisningserfaring inden for strategisk kommunikation og branding. Undervisningsmæssige kvalifikationer vil indgå i bedømmelsesgrundlaget. Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;

  • Relevant uddannelsesbaggrund, og/eller relevant arbejdserfaring indenfor de nævnte områder
  • Relevant vejledningserfaring på universitetsniveau indenfor de nævnte områder
  • Relevant undervisningserfaring på universitets indenfor de nævnte områder

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt studieleder Ib T. Gulbrandsen på ibtunby@ruc.dk

Du vil i stillingen referere til Institutleder Hanne Løngreen.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.
Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde:
  1. Motiveret ansøgning
  2. CV
  3. Dokumentation for uddannelse
  4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)
  5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 29. maj 2019.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 

Praktisk information
Oprettet:
14-05-2019
Udløber:
29-05-2019
Kviknummer:
LJA-73360302
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling
Beliggenhed