Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sagsbehandler på Helikopterområdet

Militære stillinger

Vestsjælland
Oprettet:
16-04-2018
Udløber:
30-04-2018

Ønsker du et spændende og udfordrende job som sagsbehandler i Flyverstabens Øvelses- og Operationssektion, hvor dit fokus er på Flyvevåbnets helikoptere - SEAHAWK, FENNEC og EH101?

Ønsker du at være den i Flyvestaben, der har fingeren på pulsen i forhold til Flyvevåbnets helikoptere - Både ift. det nationale beredskaber og operative formåen i forhold til INTOPS? Synes du at det er spændende at arbejde med Beredskab Danmark, Beredskab Øst, SAR-beredskabet og TTT-kapaciteten? At planlægge for indsættelsen af vores helikoptere - eksempelvis i støtte af Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste - eller i forhold til deltagelse Operation Inherent Resolve, FRONTEX eller Resolute Support - alt afhængig af, hvad politikerne beslutter, at vi i Forsvaret skal levere af effekt.

Har du mod på at blive udfordret, have travlt og være i gang med flere opgaver samtidig – samtidig med at din støtte til andre medarbejdere i sektionen er ønsket?

Er du en stærk officer med et godt overblik og en solid erfaring indenfor det helikopterområdet? Kan du samarbejde? Kan du få det bedste ud af dine team-mates? Er du den, der giver sig fuldt ud for at hjælpe en kollega?
Har du lyst til at indgå i et effektivt team, hvor vi arbejder på tværs af alle Flyvevåbnets platforme og enheder efter behov?

Så er du den person, som vi søger.


Om os

Øvelses- og Operationssektionen (PDO), som består af 8 personer, indgår sammen med Kompetence- og Udannelsessektionen, Logistiksektionen og Flyvevåbnets F-35 Projektorganisation i Flyverstabens Produktionsdivision, som er på i alt ca. 35 personer.

PDO er Flyverstabens omdrejningspunkt for planlægningen af indsættelsen af Flyvevåbnets enheder i INTOPS og NATOPS – for begge opgaveområders vedkommende gælder, at sektionens medarbejdere indgår i tæt samarbejde med styrelser, andre Værnsfælles Forsvarskommandos stabe og kommandoer, samt NIV III med henblik på at tilsikre en smidig, effektiv og professionelt gennemført proces.

Sektionen er endvidere ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af kapacitetesspecifikke opstillingsgrundlag, udarbejdelse af input til såvel national som NATO styrkegenereringsproces, planlægning og gennemførelse af nationale certificeringer af Flyvevåbnets kapaciteter, samt koordinerer og prioriterer Flyvevåbnets samlede øvelsesaktivitet.

Sektionen er endvidere fagspecifik ansvarlig for Militær sikkerhedstjeneste og Flyvevåbnets beredskabsplaner, ligesom sektionen er kontaktpunkt for stabiliseringsaktiviteter samt indgangsvinklen til NATO FORCEVAL område.


Om stillingen

Som sagsbehandler med fokus på helikopterområdet er det din primære opgave at planlægge for indsættelsen af Flyvevåbnets helikoptere. Opgavekomplekset strækker sig fra udarbejdelse af opstillingsgrundlag, over udarbejdelse af input i NATO styrkegenereringsproces, mødeafvikling med NIV III vedrørende indsættelsesparathed og træningsniveau, deltagelse i Operationsstabens operative planlægningsproces (OPG) vedrørende indsættelser, og monitering af missionens afvikling, til opfølgning på hele processen. Du kommer i hele forløbet til at være den i Flyverstaben, der har fingeren på pulsen på dette område.

For så vidt angår selve OPG processen kommer du til at deltage i stabsmøder, stabsarbejder, fact finding og Site Surveys, ligesom du bliver ansvarlig for udarbejdelse af militære muligheder, militærfaglige anbefalinger, missionsspecifikt opstillingsgrundlag og opstillingsbefaling i tæt samarbejde med Operationsstaben, NIV III og sektionens andre medarbejdere, der alle har en rolle i den forbindelse.

På det nationale område er du ansvarlig for sagsbehandling vedrørende helikopterberedskaberne og planlægning af disses indsættelse indenfor Rigsfællesskabet.

Du er derudover ansvarlig for at give input vedrørende øvelser, som Flyvevåbnets helikoptere skal/bør deltage i, ligesom du bidrager i processerne vedrørende nationale certificeringer og NATO Forceval indenfor helikopterområdet.

Dit sekundære virke er, som for de andre medarbejdere i sektionen: at dække ind for andre medarbejdere og varetage ad hoc opgaver, der løbende tilfalder sektionen at løse. Alt afhængig af din baggrund vil du være sekundær sagsbehandler i forhold til planlægning af indsættelse af Flyvevåbnets andre kapaciteter.

Jeg og de nuværende medarbejdere i sektionen skal nok sørge for, at du oplæres på eventuelle for dig ukendte områder, når du tiltræder stillingen - her hjælper og støtter vi hinanden.


Om dig

Du er uddannet helikopterpilot i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin I, VUK eller anden relevant diplomuddannelse. Såfremt du er i gang med VUK ved Forsvarsakademiet kan du også komme i betragtning til stillingen.

Du har nylig operativ erfaring - også gerne operativ status på en af Flyvevåbnets helikoptere, og du har en rimelig indsigt Flyvevåbnets operationer og øvelsesaktivitet. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra INTOPS og derudover vægtes det, at du har tidligere stabserfaring. Du har gode engelsk kundskaber og kan begå dig i et internationalt miljø.

Du skal kunne arbejde forholdsvist selvstændigt indenfor dit fokusområde, ligesom det forventes, at du kan bidrage positivt på hovedområderne i sektionen. Du har gode samarbejdsevner, er struktureret og skarp til analyser. Det forventes endvidere, at du kan opbygge professionelle netværk og samarbejdsrelationer til gavn for opgavens løsning og dit eget virke. Du har en god portion motivation, en stor stresstærskel, en høj grad af fleksibilitet, samt en masse gå-på-mod, da du i perioder forventes at skulle arbejde under pres og forskudt i forhold til den normale arbejdstid i Flyverstaben. Det forventes endvidere, at du i kortere perioder skal gennemføre tjenesterejser i udlandet – også med meget kort varsel. Førnævnte betyder, at du endvidere er ved godt helbred, da vores arbejdsopgaver kan tage os ud i verdens brændpunkter i forbindelse med gennemførsel af Fact finding og Site Surveys.

Aller vigtigst: du skal have lyst til at arbejde sammen med forskellige andre personer – og have lyst til at være med til at fastholde den gode team-spirit i sektionen. Jeg lægger som chef meget stor vægt på samarbejde og hjælpsomhed – her er vi ikke ”sig selv nærmest”.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter, med krav om pilotuddannelse.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling (jf. FPTVEJL 566-4).

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 30. april 2018. Samtaler vil blive afholdt i umiddelbar forlængelse heraf.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte oberstløjtnant Michael Munch Rosenkrands (BIT) på telefon +45 7281 11542.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 19141.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Praktisk information
Oprettet:
16-04-2018
Udløber:
30-04-2018
Kviknummer:
LJA-59308212
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Forsvar, politi, sikkerhed
Beliggenhed