Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ressourcechef til Kriminalforsorgen Hovedstaden

Områdekontor Østerbro

Storkøbenhavn
Oprettet:
16-05-2019
Udløber:
06-06-2019

Kriminalforsorgen Hovedstaden søger en områdechef for ressourceenheden, der er en driftssikker leder, som ønsker at arbejde med økonomi- og målstyring i en kompleks organisation.Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets koncern og forvalter en central opgave i straffesagskæden: At fuldbyrde straf. Kriminalforsorgen har således ansvaret for blandt andet landets fængsler og arresthuse samt ansvaret for at føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte. Endvidere har kriminalforsorgen ansvaret for at drive udrejsecentre for afviste asylansøgere.Kriminalforsorgen Hovedstaden er en af kriminalforsorgens 4 regionale områder og ledes af en regional direktør, som har ansvaret for den daglige ledelse og drift af områdekontoret med i alt 5 institutioner, 22 tjenestesteder og ca. 1.200 medarbejdere under sig. Områdedirektøren indgår tillige i kriminalforsorgens overordnede koncernledelse. I området er der ud over ressourceenheden fire andre faglige enheder, der ligesom ressourceenheden er ledet af en fagchef. Fagcheferne refererer til områdedirektøren.Ressourcechefens primære ansvar er at sikre økonomidriften i områdets institutioner, som har en samlet årlig bevilling på godt 700 mio. kr. Ressourcechefen er en central aktør i udviklingen af en moderne effektiv driftsorganisation og har en nøgleposition i forhold til arbejdet med en ny styringsmodel for kriminalforsorgen, hvor kapacitet, økonomi og personale i højere grad sammentænkes. Ressourcechefen har desuden ansvaret for områdets centrale tjenestetidsenhed, der i tæt samarbejde med institutionerne varetager personalets vagtplanlægning, herunder på kriminalforsorgens største arbejdsplads Københavns Fængsler.Kriminalforsorgen arbejder på koncernniveau målrettet med at styrke økonomistyringen. Der arbejdes aktuelt på at forberede overgangen til det nye statslige budgetsystem, ligesom en ny koncernfælles registreringsramme, fælles budget- og opfølgningsværktøjer samt forbedret ledelsesinformation skal understøtte højere transparens og bedre ressourceanvendelse på tværs af områder og institutioner. Ressourcechefen forventes at kunne indgå aktivt i arbejdet med at udvikle disse nye tværgående styringsredskaber og skal desuden sikre, at implementeringen af disse nye værktøjer følges helt til dørs i område Hovedstaden.Som chef for Ressourceenheden spænder dine arbejdsopgaver bredt, og de vil bl.a. vedrøre følgende: • Personaleledelse af enhedens medarbejdere, som omfatter 23 medarbejdere

 • Kapacitets- og belægsstyring

 • Udmøntning af driftsbudgetter til institutionerne

 • Økonomistyring, -opfølgning og rapportering

 • Fokus på korrekt og effektivt indkøb

 • Bygningsdrift og vedligehold

 • Controlling af produktionsvirksomhed

 • Regnskab og bogholderiopgaver

 • TjenesteplanlægningDu bliver del af et stærkt tværfagligt miljø i områdekontoret. Vi lægger vægt på høj faglighed og stærke styringskompetencer og på et åbent og humoristisk arbejdsmiljø. Vi lægger desuden vægt på, at vores travle hverdag følges af en god omgangstone og hjælpsomhed over for hinanden og et fokus på, at der for den enkelte medarbejder er en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.Du vil indgå i et koncernfælles partnerskab med deltagelse af direktoratet for kriminalforsorgen samt de øvrige tre regionale ressourcechefer. Dette partnerskab skal gå engageret og dedikeret til opgaven med at sikre retning og prioritering af ressourceområdet samt ensartethed og fælles faglige standarder på tværs af kriminalforsorgsområderneKvalifikationerDu har en relevant akademisk uddannelse og erfaring med ledelse og forandringsledelse samt økonomistyring. Det er en fordel, hvis du har erfaring med offentlig ledelse af komplekse organisationer.Vi forventer, at du: • Er en dygtig leder, der sikrer målopfyldelse i din enhed gennem din prioritering af opgaver og ressourcer samtidig med, at du er parat til at hjælpe dine kollegaer i de andre faglige enheder.

 • Har erfaring med økonomistyring og en sikker faglig hånd på økonomifaglige problemstillinger, gerne fra en kompleks offentligt driftsorganisation.

 • Har overblik over komplekse problemstillinger og kan håndtere disse løsningsorienteret.

 • Har engagement, handlekraft samt gode samarbejds- og kommunikationsevner.

 • Leder anerkendende og skaber tillidsfulde relationer til kollegaer og medarbejdere i områdets institutioner, i områdeledelsen og på tværs i kriminalforsorgen.

 • Delegerer tillidsfuldt beslutningskompetencer og opgaver til dine medarbejdere, fordi du stoler på deres faglighed - men du bevarer det overordnede ansvar og følger op, når der er behov for det.Løn- og ansættelsesvilkårStillingen besættes efter overenskomsten for akademikere i staten med løn svarende til indplacering i lønramme 37, hvor årslønnen er 565.341 kr. i aktuelt niveau. Hvis du i forvejen er ansat som tjenestemand i staten, vil der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. Stillingen ønskes besat på åremål.Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen.Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen Hovedstaden, områdekontoret i København, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø.Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen ved Kriminalforsorgen Hovedstaden kan fås ved henvendelse til centerdirektør i Center for Kapacitet og Økonomi i Direktoratet for Kriminalforsorgen Peter Henneberg på telefon 28 79 93 04 eller områdedirektør for Kriminalforsorgen Hovedstaden Anne Erlandsen på telefon 22 78 13 35.


AnsøgningStillingen søges elektronisk via knappen ”Søg stillingen”.Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest torsdag den 6. juni 2019.For allerede udnævnte tjenestemænd skal ansøgningen stiles til Dronningen.Vi forventer at afholde samtaler i uge 24.Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Praktisk information
Oprettet:
16-05-2019
Udløber:
06-06-2019
Kviknummer:
LJA-73435798
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration,
Ledelse
Beliggenhed