Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Post.doc. til registerforskning af social ulighed i implementering af forløbsprogrammer

Institut for Folkesundhedsvidenskab

Storkøbenhavn
Oprettet:
14-11-2017
Udløber:
28-12-2017

En 3-årig stilling som postdoc ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet er ledig til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest herefter.  
 
Stillingen 
Stillingen indgår i et tværfagligt projekt –EQUIP - hvis formål er at undersøge implementeringen af forløbsprogrammer i et sundhedsøkonomisk, et folkesundhedsvidenskabeligt og et policy science perspektiv med specielt henblik på at belyse, om der er social ulighed i implementeringen af forløbsprogrammer. EQUIP-projektet - Equity and the socioeconomic impact of disease management programs in Denmark, ledes af professor Karsten Vrangbæk fra Center for Health Economics and Policy (CHEP) i samarbejde med Afdeling for Social Medicin, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning og Økonomisk Institut – alle ved Københavns Universitet. Den aktuelle stilling vedrører primært det folkesundhedsvidenskabelige perspektiv. Kandidaten vil have sin daglige arbejdsplads på afdeling for social medicin og vil referere til forskere samme sted. 
 
De primære arbejdsopgaver i den aktuelle stilling er via registerforskning at følge forløbsprogrammer for udvalgte sygdomme i en 10-års periode. Den kvalificerede kandidat har dokumenteret erfaring med selvstændigt at arbejde med kvantitative studier på højt avanceret niveau, er fortrolig med at danne studiepopulationer og at definere relevante sociale og økonomiske variable fra registre i Danmarks Statistik og har kompetencer til at udvikle relevante studiedesigns. Derudover forventes det, at personen deltager i øvrige arbejdsopgaver i EQUIP-projektet, som fx at udarbejde og indsamle materiale fra surveys, statistiske analyser samt forberedelse af registerdata til sundhedsøkonomiske og sundhedspolitiske analyser. 
 
Stillingen er knyttet til afdeling for social medicin, og det forventes at personen: 
 
• Bidrager med forskningsaktiviteter herunder publikation af videnskabelige artikler 
• Bidrager med undervisning og vejledning 
• Har gode samarbejdsevner og bidrager positivt til afdelingens trivsel 
 
Kvalifikationer 
Den kvalificerede ansøger har en relevant kandidatuddannelse fx indenfor folkesundhedsvidenskab eller lignende, og har dokumenteret forskningserfaring inden for registerforskning, herunder brug af komplekse modeller. Desuden har den kvalificerede ansøger dokumenteret undervisnings- og vejledningserfaring på mindst bachelor niveau på en eller flere af de uddannelser IFSV underviser på. Endelig skal ansøger være initiativrig og have gode samarbejdsevner.  
Derudover forudsætter ansættelse som postdoc en ph.d-grad eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. 
 
Ansættelsesforhold 
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC eller andre relevante organisationer. Udover den anciennitetsbestemte løn ydes p.t. et årligt tillæg på 51.392,64. Derudover er der ved ansættelsen mulighed for individuel forhandling om løntillæg.  
 
Ansøgning 
Send ansøgning, CV, publikationsliste og eksamensbeviser via nedenstående link senest 28. november 2017. Ansøgninger, der afleveres efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Karsten Vrangbæk, Kv@ifs.ku.dk 
+45 29410069. 
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. 
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk. 
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet. 
 

Praktisk information
Oprettet:
14-11-2017
Udløber:
28-12-2017
Kviknummer:
LJA-51238183
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Forskning og udvikling
Beliggenhed
Beregn rute-/rejseplan
Fra:
Til: