Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Post doc inden for MALDI-TOF diagnostik

Danmarks Tekniske Universitet

Storkøbenhavn
Oprettet:
22-05-2019
Udløber:
04-06-2019


Center for Diagnostik DTU søger en post doc med stærke kompetencer indenfor MALDI-TOF diagnostik, til en 3 årig stilling med tiltrædelse hurtigst muligt.

Center for Diagnostik DTU er et nyoprettet diagnostisk center, og den udvalgte kandidat vil derfor få en unik chance for at medvirke til at kickstarte centeret, og herigennem få mulighed for at præge sin nye arbejdsplads.

Som post doc vil du blive tilknyttet et forskningsprojekt om yverbetændelse. Forskningsprojektet er det største af sin art i Danmark og skal kortlægge forekomsten og typen af bakterier der udløser yverbetændelse hos dansk malkekvæg. Som post doc vil du blive en fast del af forskningsgruppen, ligesom du vil blive en fast del af samarbejdsnetværket 'Dansk Yversundhedscenter'. Du vil derfor opleve at have indflydelse på dit eget arbejde, at blive medinddraget nye fondsansøgninger, og at blive en central kollega i et dynamisk tværfagligt team.

Jobbet


I forskningsprojektet om yverbetændelse er der planlagt flere arbejdspakker, som alle omfatter mikrobiologisk diagnostik. Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af:

 • Bakteriologisk diagnostik Forskningen baseres på diagnostik, herunder MALDI-TOF analyse og morfologisk kontrol af bakterier isoleret fra mælkeprøver. Ofte er den specifikke viden om bovine bakteriestammer begrænset. Derfor kræver arbejdet udover solid mikrobiologisk viden, at der føres udvidet kvalitetskontrol samt jævnligt samles op på områder hvor projektets data kan bidrage med ny viden, herunder nye MALDI-TOF spektre. Kandidaten vil derfor blive medansvarlig for at kvalitetssikre dataet, samt at udnytte dataet til at opnå maksimalt kendskab til bovin bakteriologi.
 • Sikring af fortsatte forskningsmidler Kandidaten forventes at bidrage til ideskabelse, formulering samt ansøgningshåndtering for at sikre fortsatte forskningsmidler indenfor mastitisområdet. Selvstændige forslag til forskningsprojekter, netværksdannelse og bidrag til større forskningssatsninger vil derfor indgå i arbejdet. Her forventes kandidaten i særdeleshed at bidrage til nye projekter rettet mod MALDI-TOF diagnostik.
 • Mikrobiologiske forsøg og kvalitetssikring I relation til forskningsprojektet skal der gennemføres kontrollerede mikrobiologisk forsøg. Forsøgene omfatter bl.a. decimeringsforsøg, afprøvning af nye dyrkningsmedier- og metoder, optimering af kvalitetskontrol - herunder udvikling af SOP'er, samt dokumentation af bl.a. forskellig morfologi og biokemisk fænotype indenfor bakterietyper. Kandidaten vil derfor løbende blive helt eller delvist ansvarlig for kontrollerede mikrobiologiske forsøg.
 • Dokumentation og formidling I relation til forskningsprojekterne i Center for Diagnostik vil kandidaten blive medansvarlig for at dokumentere forskningsresultater, formulere rapporter til samarbejdspartnere - herunder myndigheder, samt bidrage ved undervisning og workshops. Herunder lægges der stor vægt på deltagelse i netværksdannelse - også internationalt, samarbejde indenfor Yversundhedscentret, samt publicering både i videnskabelige tidsskrifter samt i relevante medier målrettet bl.a. landbruget.

Kandidatens arbejde vil ske i tæt samarbejde med den ansvarlige projektleder samt øvrigt personale på projektet om yverbetændelse. Arbejdet i den bakteriologiske afdeling udføres kvalitetssikret efter SOP'er i henhold til ISO standard 17025 og nogle af vores analyser er endvidere akkrediteret af DANAK.

Kvalifikationer Vi forventer, at du
 • Har solid erfaring med at arbejde selvstændigt med kvalitetssikret bakteriologisk diagnostik.
 • Har solid erfaring med at arbejde selvstændigt med MALDI-TOF, herunder at du kan varetage drift og vedligehold på apparatur, samt oprette nye spektre i databasen.
 • Højt niveau i dansk tale og skrift så du kan være direkte kontakt til bl.a. danske landmænd.
 • Har kendskab til resistensbestemmelse.
 • Har kendskab til mastitis, herunder forståelse for diagnostiske problemstillinger, landbrugets- og praktiserende dyrlægers rolle i mastitis-håndtering, samt især viden om specifikke mastitisbakterier.
 • Kan opstille videnskabelige hypoteser indenfor mikrobiologi samt opstille dertil hørende systematiske forsøg og protokoller.
 • Er velfungerende i en travl hverdag hvor opgaveprioritering sker fra dag til dag.
 • Er god til at formidle og villig til at prioritere netværksdannelse, kundepleje, og formidling højt i din hverdag.
 • Erfaring med andre teknikker som ELISA, PCR og WGS vil være en fordel.

Udover arbejdet i forskningsprojektet er der ansat 14 laboranter og 10 akademikere i Center for Diagnostik[lboast1] file:///C:/Users/annkj/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HC7I3VOD/Stillingsopslag postdoc MAF.docx#_msocom_1 , fordelt på flere arbejdsområder. Herunder er der en bakteriologisk afdeling med 4 laboranter samt 2 dyrlæger. Som postdoc forventes du at indgå dynamisk i Center for Diagnostik, herunder at samarbejde på tværs af fagområder i forbindelse med fx fondsansøgninger og varetagelsen af MALDI-TOF-databasen. Det forventes at du har en generel interesse for diagnostik af husdyrsygdomme, er villig til at indgå i internationalt samarbejde, samt at du er god til at drive dine egne forskningsideer frem.

Som person er du:
 • Selvstændig, systematisk og grundig i dit arbejde.
 • Omstillingsparat og positiv af natur.
 • God til at få afsluttet dine arbejdsopgaver.
 • Idé-rig, nysgerrig og analytisk i din forskning.

Vi tilbyder dig


I Center for Diagnostik DTU har vi fokus på faglig passion, godt kollegaskab og livslang læring. Du vil derfor blive en del af et arbejdsfællesskab hvor samarbejde, lyst til at lære og kvalitetsbevidsthed altid er i centrum. Sidst men ikke mindst er vi en dynamisk arbejdsplads, hvor arbejdsglæden holdes ved lige med masser af positiv energi og socialt samvær.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med AC-overenskomsten.

Ansættelse snarest muligt. Arbejdsstedet er Center for Diagnostik DTU campus i Lyngby. Stillingen er en 3-årig fuldtidsstilling.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din ansøgning senest 4. juni 2019.

Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF fil, indeholdende det materiale, der skal tages med i bedømmelsen. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter alle dine dokumenter i én PDF fil. Filen skal indeholde følgende:
 • Motiveret ansøgning (på engelsk)
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Publikationsliste

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Lærke Boye Astrup, 9351 0851 eller mail lboast@vet.dtu.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.

Praktisk information
Oprettet:
22-05-2019
Udløber:
04-06-2019
Kviknummer:
LJA-73456665
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Forskning og udvikling,
Salg
Beliggenhed