Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d. i musealisering af migranters kulturarv

Roskilde Universitet

Midtsjælland
Oprettet:
23-04-2018
Udløber:
07-06-2018

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger en ph.d. i musealisering af migranters kulturarv fra 1. september 2018 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.

Overordnet beskrivelse af ph.d.-projektet
Med det foreslåede ph.d.-projekt ønsker Institut for Kultur og Humanistisk Videnskab i samarbejde med Immigrantmuseet at fokusere på en central udfordring for nutidens museer, nemlig at skabe ligeværdige samarbejder med de grupper, der repræsenteres i museernes samlinger og udstillinger. I forlængelse heraf vil ph.d.-projektet fokusere på, hvordan der kan skabes og vedligeholdes bæredygtige relationer til udvalgte migrantgrupper i en tid med intensiverede transnationale praksisser. Her forventes projektet at tage udgangspunkt i aktuelle museologiske diskussioner om nutidsindsamling, samarbejde med ’source communities’ og medkuratering.

Idet museerne traditionelt har været fokuseret på den nationale kulturarv, er migranters kulturarv under­repræsenteret i samlingerne. For det forholdsvist nye Immigrantmuseet gælder endvidere, at samlingen først nu er under opbygning. Projektet vil med udgangspunkt i en eller flere konkrete migrantgrupper fokusere på samtidsindsamling af migranters kulturarv såvel materiel som immateriel og hermed bidrage til udviklingen af tidssvarende museale indsamlingsmetoder.

De valgte migrantgrupper specificeres af ansøgeren, men det foreslås, at projektet fokuserer på grupper, der ikke tidligere har stået centralt i museets forskning og formidling; det kunne f.eks. være nordatlantisk migration (Island, Færøerne eller Grønland), migranter fra Sydeuropa eller expats i internationale virksomheder.

Ph.d.-skolen
Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Instituttet samler RUCs kommunikationsfag (Kommunikation, Journalistik og Performance design) og kulturfag (dansk, filosofi, historie, kultur-og sprogmødestudier). På Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab har vi ambitioner om at være nationalt såvel som internationalt førende inden for instituttets forskningsområder. Vi lægger vægt på at have og udvikle lokale, regionale, nationale og internationale forskernetværk, med det mål at sikre den højeste kvalitet i alle vores forskningsmæssige aktiviteter. https://ruc.dk/institut-kommunikation-og-humanistisk-videnskab Du vil som ph.d.-studerende være tilknyttet forskningsgruppen Interkulturelle Studier.

Endvidere vil du blive tilknyttet Immigrantmuseet, der hører under den statsanerkendte gruppering Furesø Museer og er specialiseret i repræsentationen af såvel historisk som nutidig migration. Museet er medlem af organisationen The Association of European Migration Institutions. http://immigrantmuseet.dk/, https://aemi.eu

Stipendiatens daglige arbejdsplads vil være nogenlunde ligeligt fordelt mellem RUC og Immigrantmuseet.

Ansvar og opgaver
Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430)

Kvalifikationer
Du skal have en kandidatgrad eller tilsvarende inden for et relevant fagområde, eksempelvis kultur- og sprogmødestudier, historie, etnologi, performancedesign, antropologi, museologi eller lignende. Endvidere forudsætter det daglige samarbejde ved museet, at ansøgeren taler dansk, norsk eller svensk. Vi ser også gerne, at du har erfaringer med museumsarbejde.

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets og museets daglige aktiviteter og har lyst til at deltage i samarbejder både inden for dit fagområde og på tværs af fag.

Bedømmelse
I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på;

 • Relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende (i henhold til Danish Qualifications Framework for Higher Education: https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/transparency-tools/qualifications-frameworks/other-qualifications-frameworks/danish-qf-for-higher-education?set_language=en&cl=en)
 • Øvrige akademiske kvalifikationer beskrevet i stillingsopslaget.

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;
 • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer
 • Karakterer på kandidatuddannelse eller tilsvarende
 • Kvalitet og relevans i projektbeskrivelsen
 • Omfanget af din projektbeskrivelse må ikke overstige 5 sider
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Om projektet forekommer realistisk og muligt at gennemføre
 • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet, herunder vil relevante sprogkundskaber bliver taget i betragtning
 • Relevansen af projektet for ph.d.-skolen og for museet

Mere information
Yderligere oplysninger om ph.d.-stillingen kan fås ved henvendelse til lektor Randi Marselis, marselis@ruc.dk.

Yderligere oplysninger om museet og ph.d.-kandidatens arbejde ved museet fås ved henvendelse til Museums- og Arkivchef, Cathrine Kyø Hermansen, ckh@furesoe.dk.

Yderligere information om ph.d.-skole og organisation fås ved henvendelse til ph.d-skoleleder, professor MSO Ida Willig, idaw@ruc.dk.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en ansættelse på fuldtid, 37 timer pr. uge, med reference til Institutleder Hanne Løngreen.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk og indeholde:
 • Ansøgning
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende
 • Din beskrivelse af ph.d.-projektet (max. 5 sider)
 • Din tidsplan for ph.d.-projektet
 • Litteraturliste, dokumentation for eventuel forskningserfaring, erhvervserfaring eller publikationer

Ansøgningsfristen er 7. juni 2018.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 

Praktisk information
Oprettet:
23-04-2018
Udløber:
07-06-2018
Kviknummer:
LJA-59718188
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Forskning og udvikling
Beliggenhed