Menu

Lokalansvarlige til ny statslig Facility Management løsning

Bygningsstyrelsen

Oprettet:
15-04-2019
Udløber:
10-05-2019

Har du lyst til at være med til at sikre, at Bygningsstyrelsens kunder oplever et effektivt samarbejde og høj kvalitet i den nye statslige facility management løsning? Hvis du kan se dig selv i rollen som den, der på Bygningsstyrelsens ejendomme dagligt balancerer krav, ønsker og forventninger, så søg stillingen som lokalansvarlig.

Bygningsstyrelsen skal implementere og drive en ny fælles facility management løsning for størstedelen af statens institutioner. Ydelserne omfatter FM ledelse, intern service, kantine, renhold, sikkerhed, affaldshåndtering, indvendigt vedligehold og udendørsarealer, der alle udbydes samlet til én leverandør. Det bliver en markant ændring af statens håndtering af opgaverne på området, og vi kommer til at præge og udvikle markedet for integreret facility management.

Vi har netop gennemført en omstrukturering af Center for Facility Management, der blandt andet betyder, at opgaverne inden for serviceområderne og opgaverne vedrørende teknisk ejendomsdrift integreres i en fælles Facility Management løsning på statens ejendomme. Som lokalansvarlig kommer du derfor til at arbejde med opgaver inden for et område med flere forskellige kontraktformer; dvs. både hos kunderne, der er omfattet af den første bølge af statens facility management løsning og i forhold til bygningsvedligehold samt tekniskdrift på de af statens ejendomme, der endnu ikke er omfattet af FM løsningen.

Center for Facility Management er organiseret i fire teams der er bygget op omkring hver deres fokusområde; FM Daglig Drift med ansvar for alle daglige driftsopgaver, FM Asset Management, der som hovedopgave gennemfører bygningssyn og planlægger og udfører alle vedligeholdelsesopgaver samt FM Aftaler og Leverandørstyring, der står for alt vedrørende det nuværende og kommende udbud og kontraktstyring.

Derudover er der et tværgående FM Support og Kompetenceteam, der sikrer den interne sammenhængskraft i Center for Facility Management og hvor opgaver vedrørende udvikling, teknisk support, økonomistyring og sekretariatsbistand er forankret.

Dine opgaver
Som lokalansvarlig skal du varetage det daglige samarbejde, kontrol og styring mellem leverandørerne, kunderne (institutionerne) og Bygningsstyrelsen. Du skal gennemføre kvalitetsmålinger, følge op på aftalte serviceleverancer og du skal afstemme forventninger og bidrage til at finde løsninger, der sikrer såvel aftaleoverholdelse, samt tilfredse kunder og leverandører.

Du vil være kundernes primære kontakt til Bygningsstyrelsen inden for facility management området og vil skulle håndtere henvendelser om leverancer, oplevede fejl og mangler og afstemme kundernes forventninger i forhold til FM aftalen med leverandøren.

Du vil være placeret lokalt på institutionerne og skal dække et afgrænset geografisk område med alle ydelserne for FM-aftalen og opgaver vedrørende bygningsvedligehold og teknisk drift. Du vil være ansvarlig for en række ejendomme, med samlet set ca. 600 - 1.200 statslige brugere, der vil være omfattet af FM løsningen og et yderligere antal brugere, på de ejendomme der endnu ikke er omfattet af FM løsningen. Der stilles tjenestebil til rådighed til transport mellem de ejendomme, du er ansvarlig for.

Du bliver en del af et nyt team af lokalansvarlige, der vil bestå af både medarbejdere fra Bygningsstyrelsen, ressortoverførte medarbejdere fra institutionerne og en række nyansatte medarbejdere. De lokalansvarlige er geografisk fordelt rundt i seks regioner, der dækker hele landet og vil i høj grad kunne støtte hinanden, samt dele viden og erfaringer.

Som lokalansvarlig vil du også kunne hente hjælp og støtte i Center for Facility Managements Support og Kompetenceteam, der blandt andet består af medarbejdere med specifik faglig viden inden for facility management området, både med hensyn til serviceområdet og den tekniske drift.

Du vil referere til en områdeleder, der geografisk er placeret på kontoret i enten København eller Skanderborg.

Dine kvalifikationer
Vi vægter ikke din uddannelsesmæssige baggrund så højt, vores fokus er, at du har FM erfaring og faglighed fra et eller flere serviceområder samt erfaring med kundehåndtering, opfølgning på kvalitet og aftalte leverancer. Du skal have gode kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer, så du kan skabe en troværdig, tydelig og præcis skriftlig og mundtlig kommunikation.

Det vil være en fordel, at have en god økonomisk forståelse og erfaring med service- og kontraktstyring.

Som person skal du have stærke relationelle kompetencer og samarbejdsevner, og skal kunne sikre et smidigt samarbejde i hverdagen. Du skal være serviceminded, løsningsorienteret, struktureret og være optaget af at sikre, at kunderne får fyldestgørende svar på de henvendelser, de kommer med. Du skal kunne holde hovedet koldt i pressede situationer og skal kunne holde flere bolde i luften.

Vi tilbyder et tværfagligt arbejdsfællesskab med kollegaer, der er dedikerede til at implementere og drive den nye facility managementløsning. Centret har en uformel omgangstone med et godt arbejdsmiljø og fokus på faglig udveksling og vidensdeling.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst mellem staten og relevant faglig organisation. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med til enhver tid tilhørende styrelser.

Ansøgning og kontakt
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Søren Vittrup Schultz på tlf. 41 70 13 20 eller e-mail sovis@bygst.dk eller alternativt centerleder Mette Toftdahl på tlf. 41 70 12 85 eller e-mail metof@bygst.dk.

Vi søger lokalansvarlige til lokationer i hele landet fordelt på følgende landsdele:

  • København
  • Sjælland
  • Nordjylland
  • Sønderjylland
Du skal i din ansøgning angive, hvilken eller hvilke af landsdelene, du er interesseret i. For at bestride stillingen kræves det, at du har et gyldigt kørekort.

Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 10. maj 2019. Du bedes indsætte et vellignende foto i dit CV. Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job. Vi forventer at invitere til 1. samtaler løbende og disse afholdes uge 17 - 20 (vi holder samtaler både i Skanderborg og i København). 2. samtaler forventes afholdt i uge 22 – 23 med tiltrædelse den 1. september 2019.

Gem i min profil
Kontakt

Bygningsstyrelsen

 
Telefon: 41701320
Praktisk information
Oprettet:
15-04-2019
Udløber:
10-05-2019
Kviknummer:
LJA-72565168
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Håndværk & service,
Rengøring
Beliggenhed
Lignende job
Campus Storstrøm - Lærer, pædagog, CFU Sjælland - informationssamlingen og kantine, Vordingborg
Sydsjælland inkl. Møn
Svendborg Erhvervsskole - Porthusvej
Fyn