Menu

Adjunkter/lektorer til UCN Eksport- og Markedsføringsuddannelserne

University College Nordjylland - Hobrovej

Nordjylland
Oprettet:
06-06-2019
Udløber:
19-06-2019

På Eksport- og Markedsføringsuddannelserne søger vi adjunkter/lektorer til markedsføringsøkonomuddannelsen med tiltrædelse den 1. august 2019. Der er tale om både faste og tidsbegrænsede stillinger. Det primære tjenestested er Aalborg, og der vil derudover være en mindre del i Thisted og Hobro.

Vores kerneopgave er at uddanne markedsføringsøkonomer, og stillingerne vil foruden undervisning og deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde også omfatte tværgående arbejdsfunktioner som projektvejledning, kontakt med de studerende, udarbejdelse af eksamensopgaver samt løbende udvikling af undervisning og uddannelse mv.

Vi lægger særlig vægt på at forbinde vores undervisning til praksis gennem refleksiv praksislæring. Det betyder blandt andet at undervisning, opgaver og projekter altid er relateret til konkrete problemstillinger i og udfordringer for erhvervslivet, og dermed den jobsituation, den studerende kommer ud i.

Vi arbejder med og udbygger løbende vores relationer til erhvervsliv og organisationer. Vi gennemfører desuden konkrete forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med erhvervslivet og andre aktører.

Vi er knap 20 undervisere organiseret i 2 mindre selvstyrende teams, der i samarbejde med studieleder planlægger og gennemfører undervisnings-, vejlednings- og kontaktopgaver.

Om stillingerne

Vi søger aktuelt undervisere på fuld tid, som kan undervise på Markedsføringsøkonomuddannelsen bl.a. indenfor fagene:

 • Erhvervsøkonomi
 • Salg
 • Projektledelse
 • Jura
 • International markedsføring
 • Markedskommunikation
 • Organisation og supply chain management
 • Personel business communication
Derudover skal vores nye kollegaer kunne indgå i forskellige udviklingsprojekter f.eks. i forhold til udvikling af undervisningsform og -tilrettelæggelse.

Vi søger engagerede kollegaer, der har lyst til at undervise og skabe en god uddannelse for markedsføringsøkonomstuderende. Vi ønsker, du har en teoretisk ballast og relevant erhvervserfaring, og kan undervise indenfor flere af ovenstående fag.

Studieordningen for uddannelsen findes på www.ucn.dk.

Vi forventer, at du

 • har teoretisk ballast og praksis erfaring
 • kan skabe et motiverende læringsmiljø
 • har teamånd og er god til at skabe resultater i fællesskab
 • kan indgå i tværfaglige samarbejder om undervisnings-, vejlednings- og eksamensopgaver
 • har interesse i erhvervssamarbejder
 • har uddannelse på kandidat- eller masterniveau
 • kan undervise på både dansk og engelsk.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt i en fast stilling, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved professionshøjskoler.

Ansættes du i en tidsbegrænset stilling, sker ansættelsen som adjunkt uden ret til lektorkvalificering, medmindre ansøgeren er positivt lektorbedømt i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved professionshøjskoler.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
For eventuelle yderligere oplysninger eller spørgsmål, kontakt studieleder Karen Rubæk, kru@ucn.dk eller tlf.: 7269 1373.

Samtaler afholdes den 27. juni 2019.

Alle ansøgere, der indkaldes til samtale, vil forud for samtalen skulle gennemføre en online engelsktest.

Stillingerne ønskes besat fra den 1. august 2019 eller efter nærmere aftale.

For flere oplysninger om UCN og Eksport- og markedsføringsuddannelserne, se www.ucn.dk.

Interne og eksterne ansøgninger behandles samtidig.

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi. Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring, Hobro og Thisted.

Gem i min profil
Kontakt

University College Nordjylland - Hobrovej

 
Hobrovej 85
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
06-06-2019
Udløber:
19-06-2019
Kviknummer:
LJA-73909686
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling
Beliggenhed
Lignende job
University College Nordjylland - Selma Lagerløfs Vej
Nordjylland
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Storkøbenhavn
Campus Roskilde - Fysioterapeut, Lærer, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske, Leisure Management o
Midtsjælland