Menu

Bliv vores nye underviser på bioanalytikeruddannelsen

ABSALON Kalundborg

Vestsjælland
Oprettet:
07-05-2019
Udløber:
26-05-2019

Bioanalytikeruddannelsen kan glæde sig over et øget optag af studerende og dermed også et permanent udbud af uddannelsen i Kalundborg. Derfor søger vi nu en ekstra underviser, til at varetage undervisningen i blandt andet de sundheds-, human- og samfundsvidenskabelige fag. Er det lige noget for dig, så læs videre her.

På Professionshøjskolen Absalon bidrager vi aktivt til vækst og velfærd i Region Sjælland. Det gør vi blandt andet gennem udbud af gode og relevante uddannelses- og udviklingsmuligheder som fx bioanalytikeruddannelsen, hvor vi uddanner fremtidens bioanalytikere. For at sikre, at bioanalytikerne, kan være med til at sikre vækst og velfærd i Region Sjælland er det vigtigt, at der under deres uddannelse er styr på den administrative del af uddannelsen.

Din profil
Som underviser på bioanalytikeruddannelsen byder du ind med engagement, og deltager i det fællesskab, vi har med både studerende og kolleger. Det er derfor vigtigt, at du kan genkende dig selv i nedenstående udsagn:

Overblik og en tværfaglig tilgang til det sundhedsfaglige praksisfelt. Du har kompetencer indenfor f.eks. bioanalytisk kvalitetssikring, biostatistik, biomedicin og bioanalytisk diagnostik, da vores undervisning er organiseret i tværfaglige forløb.

Indblik i bioanalytikernes professionsidentitet. Du kender til den kultur og de værdier, der er inden for bioanalytikernes felt. Måske har du endda en uddannelse som bioanalytiker.

Erfaring med undervisning og formidling. Du brænder for at give din viden videre til de studerende på en måde så det fænger. Samtidig er du interesseret i at videndele og udveksle erfaringer med dine kolleger.

Derudover forventer vi os, at du:
har en uddannelse på mindst kandidatniveau, f.eks. sundhedsfaglig kandidat.

Dine arbejdsopgaver
Som underviser på Bioanalytikeruddannelsen skal du arbejde med opgaver, der knytter sig tæt til uddannelsen af fremtidens bioanalytikere. Eksempler på opgaver er:

Udvikling af undervisningsforløb. Du vil blive ansvarlig for at tilrettelægge og sikre progression i de human- og samfundsvidenskabelig emner på uddannelsen.

Uddanne fremtidens bioanalytikere. Undervisningen er tematiseret og foregår i tæt samarbejde med dine kollegaer. Vi lægger vægt på afvekslende og praksisnær undervisning. Du skal derfor både undervise i klasselokalet og være vejleder ved projektarbejde.

Praksisrelevant forskning og udvikling. I samarbejde med vores docent, og dine øvrige kollegaer, skal du planlægge og gennemføre forsknings- og udviklingsaktiviteter i det bioanalytiske forskningsfelt.

Alt efter dine kvalifikationer vil du blive ansat som adjunkt eller lektor.

På Absalon ser vi adjunkturet som en uddannelsesstilling. Det understøtter vi gennem Absalons lektorkvalificeringsforløb, som alle nyansatte adjunkter deltager i, og alle får tilknyttet en vejleder.

For at blive ansat som lektor forudsætter det en positiv lektorbedømmelse inden for stillingstrukturens anvendelsesområde.

Du har mulighed for at søge merit på baggrund af tidligere erhvervede kompetencer og kvalifikationer. Dette vil blive drøftet i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Du kan læse mere om rammerne for ansættelse som adjunkt eller lektor i vores stillingsstruktur her. (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358)

Bioanalytikeruddannelsen er placeret i Kalundborg og Næstved, og du må forvente undervisningsopgaver begge steder. Ansættelsessted bliver Kalundborg.

Dine kollegaer
Du vil blive en del af et lille dedikeret team, hvor vi er ti medarbejdere med forskellige naturvidenskabelige baggrunde. Vi arbejder tæt sammen om at planlægge og afvikle undervisning, og deltager alle i forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Sådan ansøger du

  • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område, og der er mulighed for at forhandle tillæg i henhold til Ny løn.
  • Stillingen er på fuld tid, og vi vil gerne have, at du begynder senest den 1. august 2019.
  • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte uddannelsesleder Tine Fatum, 7248 1811 eller underviser Thomas Lausten, 7248 2649
  • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side, senest den 26. maj 2019.
  • Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 11., 12. og 20. juni 2019

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution med 11 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på i alt otte byer i regionen. Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads. Vi er 750 medarbejdere, og vi har 8.300 studerende på vores uddannelser og 3.500 i efter- og videreuddannelse.

Gem i min profil
Kontakt

ABSALON Kalundborg

 
J Hagemann-Petersens Alle 4
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
07-05-2019
Udløber:
26-05-2019
Kviknummer:
LJA-73148308
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling
Beliggenhed
Lignende job
UC Syddanmark, Esbjerg
Syd- og Sønderjylland
UCL Niels Bohrs Allé
Fyn
Administration + Efter- og videreuddannelser
Storkøbenhavn
Administration + Efter- og videreuddannelser
Storkøbenhavn