Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Dygtig specialkonsulent til kvalitetssikring og -udvikling på AAU

Aalborg Universitet

Nordjylland
Oprettet:
05-02-2019
Udløber:
13-02-2019

Ved Strategi og Kvalitetssikring på Aalborg Universitet er en stilling som Specialkonsulent ledig til besættelse fra 1. april 2019.

Stillingsbeskrivelse
I Strategi og Kvalitet i Aalborg Universitets Studieservice søger vi en dygtig, ambitiøs og dedikeret medarbejder med en god politisk forståelse og stærke kompetencer inden for projektledelse, kvalitetssikring og -udvikling på uddannelsesområdet.

Uddannelsesområdet er kontinuerligt i forandring og udvikling bl.a. med nyt bevillingssystem, kvalitetsmålinger og institutionsakkreditering, hvilket i høj grad sætter sit præg på enhedens arbejdsopgaver. Fokus på kvalitet i uddannelser er skærpet fra politisk hold de senere år, og området indgår også som en vægtig del af universitetets strategiske arbejde med uddannelsesområdet.

I Strategi og Kvalitet arbejder vi med politisk, strategisk ledelsesstøtte, akkreditering samt kvalitetssikring og -udvikling i forhold til universitetets uddannelser. Opgaverne omfatter bl.a. dialog med ministeriet, Danmarks Akkrediteringsinstitution og Danmarks Evalueringsinstitut, udvikling af universitetets kvalitetssystem i henhold til eksterne krav, interne processer og strategiske indsatser samt gennemførelse af løbende monitorering, periodiske evalueringer og implementering af tiltag med henblik på kvalitetsudvikling af universitetets uddannelser.

Enheden forestår derudover ledelsesstøtte til rektorat, prodekaner, institutledere, studieledere og studienævnsformænd i forbindelse med strategi og kvalitet på uddannelsesområdet. Herunder rådgivning og støtte vedr. udmøntning af kvalitetssystemet, projektledelse vedrørende tværgående strategiske indsatser samt udarbejdelse af ledelsesinformation.

Arbejdet med kvalitetssikring af universitetets uddannelser udvikles løbende, og kvalitetsarbejdet fik i 2018 en ekstern godkendelse med opnåelse af en institutionsakkreditering til Aalborg Universitet. De eksterne krav til og processerne omkring institutionsakkreditering er efterfølgende evalueret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, og i løbet af 2019 danner evalueringen grundlag for en opdateret vejledning til kommende institutionsakkrediteringer. For at sikre, at Aalborg Universitet kontinuerligt lever op til eksterne krav og samtidig udvikler kvaliteten af universitetets uddannelser, igangsættes der også en større evaluering af universitetets kvalitetssystem. En evaluering du som specialkonsulent i Strategi og Kvalitet skal stå i spidsen for.

Dine arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af følgende:

 • Ansvarlig for og projektleder på evaluering og videreudvikling af Aalborg Universitets kvalitetssystem, herunder af kvalitetssystemet udvikles med særligt fokus på efterlevelse af eksterne krav (bl.a. The European Standard and Guidelines) og universitetets overordnede strategi på området
 • Medansvarlig for dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Akkrediteringsinstitutionen samt Danmarks Evalueringsinstitut vedr. kvalitetssikring og akkreditering
 • Være opdateret på nyeste lovgivning, krav til akkreditering, nationale politiske tendenser, universitetets strategiske dagsordener samt interne processer med henblik på at give kvalificeret politisk, strategisk ledelsesstøtte i forhold til kvalitet i uddannelser, herunder udarbejdelse af ledelsesinformation
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation, herunder den årlige afrapportering til bestyrelsen om kvalitetsarbejdet
 • Yde ledelsesstøtte på uddannelses- og kvalitetsområdet, herunder mødeforberedelse af bl.a. prorektor og studiechef
 • Sagsbehandling i forhold til processer vedr. udvikling af uddannelsesporteføljen (prækvalifikation, sammenlægning og lukning af uddannelser)
 • Ansvarlig for processer omkring institutionsakkreditering
 • Udarbejdelse af svar på høringer vedr. lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, vejledning til uddannelsesakkreditering af eksisterende uddannelser samt vejledning til institutionsakkreditering.
 • Dialog med ministeriet og fakulteterne vedr. ansøgninger om ændringer af legalitetsforhold, bl.a. titelændringe.
 • Ad hoc udarbejdelse af indstillinger til DSUR og RKU vedr. kvalitet og relevans i uddannelserne.
 • Øvrige ad hoc opgaver inden for området.

I forhold til dine opgaver vil der være god mulighed for at sparre med dine dygtige kolleger, ligesom der vil være behov for stor selvstændighed i løsningen af dine opgaver. Dine arbejdsopgaver vil være afvekslende, udfordrende og præget af gode muligheder for at tage ansvar og påvirke egne opgaver. Arbejdet kan til tider være hektisk, da vi er tæt på de politiske beslutninger og har mange kontaktflader i vores daglige arbejde. Du vil blive en del af et team med en uhøjtidelig, humoristisk omgangstone og en god holdånd.

Hvem er du?
Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på, at du:
 • Har en relevant kandidatuddannelse (f.eks. cand.scient.adm., cand.scient.soc. eller cand.scient.pol)
 • Har god politisk forståelse
 • Har stærke kompetencer inden for projektledelse
 • Er selvstændig, analytisk, struktureret og resultatorienteret
 • Er energisk og kan drive processer fremad
 • Er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation, herunder ift. udarbejdelse af ansøgninger, rapporter, indstillinger og notater, hvor saglige og politisk/strategiske hensyn skal balances nøje
 • Trives i et afvekslende job, hvor opgaverne løbende ændrer sig
 • Er loyal og imødekommende
 • Evner at samarbejde bredt, herunder at agere i et politisk miljø

Derudover vil kendskab til det danske universitetssystem være en fordel.

Hvem er vi?
I Studieservice vil du være placeret i Strategi og Kvalitet, der har kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne som primært fokus i hverdagens opgaver.

I Strategi og Kvalitet har vi et rigtig godt kollegaskab med tætte samarbejdsrelationer. Vi er præget af en professionel holdning og et fælles mål om høj kvalitet og god service over for ledelsen og samarbejdspartnere. Vi har en travl hverdag, men sætter pris på, at der også er plads til et smil og en sjov bemærkning.

Vi kan tilbyde dig en fuldtidsstilling, hvor du vil få en meget bred kontaktflade både i og uden for organisationen.

Tiltrædelse i stillingen er 1. april 2019 eller efter nærmere aftale.

Der vil blive holdt samtaler i uge 9.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Strategi og Kvalitet Heidi Linnemann Prehn (9940 3941, hlp@adm.aau.dk).

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som specialkonsulent. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer
1025576

Ansøgningsfrist
13/02/2019

 

Praktisk information
Oprettet:
05-02-2019
Udløber:
13-02-2019
Kviknummer:
LJA-70435878
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Offentlig administration
Beliggenhed
Lignende job
Arkitektskolen Aarhus
Østjylland
Arkitektskolen Aarhus
Østjylland
SCT MARKUS KIRKE V/E LUND SØRENSEN
Østjylland
Erhvervsakademi Dania (Arvikavej 2A, Skive)
Vestjylland
Andre jobs fra samme virksomhed