Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sektionschef til Cyberanalyseafdelingen i FE

Forsvarets Efterretningstjeneste

Storkøbenhavn
Oprettet:
16-05-2019
Udløber:
05-06-2019

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) søger en sektionschef til Cyberanalyseafdelingen.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Du brænder for at beskytte Danmark mod truslen fra hackerangreb, og kan lede et team af højt specialiserede efterretningsanalytikere med forskellige baggrunde. Du kan motivere, sætte retning og skabe optimale rammer for de medarbejdere, der i samarbejde med resten af FE skal modvirke truslerne fra cyberangreb. Du kender til området og opgaven fra enten en it-sikkerhedsorganisation eller fra relevant politi- eller efterretningsarbejde.

Vores organisation er under konstant udvikling, og pionerånd og arbejdsglæde blandt medarbejdere og chefer er altafgørende for at bevare et højt kvalitativt niveau i opgaveløsningen. Vi har til dagligt en uhøjtidelig omgangsform og omgangstone, men skal også kunne agere i mere formelle rammer, både nationalt såvel som internationalt. Afdelingen har til opgave at udarbejde trusselsvurderinger samt analysere den information, som FE indhenter omkring trusselsaktørerne på cyberområdet.

Enheden, der skal ansætte en ny chef, har ansvaret for at analysere de informationer, som FE indhenter om trusselsaktørerne på cyberområdet. På baggrund af den viden udarbejder sektionen varsler til samarbejdspartnere og produkter til FE’s nationale kunder. Eftersom hverken teknologien eller modstanderne står stille, er der konstant behov for løbende at videreudvikle metodikker og teknikker til at opdage angreb i så tidlig en fase som muligt. Sektionen skal derfor være i stand til hurtigt at kunne omstille sig, og at give sit bud på den fremadrettede udvikling indenfor området.

Endelig har sektionen også til opgave at forankre og videreudvikle de metoder, med hvilke vi i samarbejde med resten af FE arbejder med et efterretningsbaseret cyberforsvar.

Du og din baggrund er vigtig
Du har en relevant akademisk uddannelse, enten med baggrund i et civilt eller militært forløb.

Du har erfaring med motiverende og engageret ledelse og evne til hurtigt at sætte sig ind i nye forretningsgange og processer, ligesom du har øje for, hvordan disse kan forbedres. Du har evne til at danne bro på tværs af faggrupper og kan lede medarbejdere med højt specialiserede kompetencer.

Du har indsigt i cyberangrebsmetodikker og modforanstaltninger overfor disse samt kendskab til primært efterretningsmæssige, sekundært militære forhold, og hvordan efterretningsmæssige kilder kan styrke cyberforsvaret.

Du har gode sprogkundskaber, mundtligt og skriftligt, herunder engelsk på forhandlingsniveau.

Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.

Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Ansættelse og aflønning vil ske som chefkonsulent i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler.

Hvis du er militær vil du blive ansat efter protokollat af 19. maj 2014 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gælden overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i forsvaret.

Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 5. juni 2019.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 24 og stiler mod en ansættelse senest 1. august. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2213, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Praktisk information
Oprettet:
16-05-2019
Udløber:
05-06-2019
Kviknummer:
LJA-73434595
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Ledelse,
Offentlig administration
Beliggenhed