Menu

Sognepræst i Simeon-Sankt Johannes Pastorat i Københavns Stift

Københavns stift

Storkøbenhavn
Oprettet:
12-03-2019
Udløber:
01-04-2019

En stilling som sognepræst ved Simeon-Sankt Johannes Pastorat i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)

                                                                                                                                                           

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom­råder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

 

For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men indsendes direkte til Biskoppen over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K eller pr. e-post: (kmkbh@km.dk) og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.

 

Gem i min profil
Kontakt

Københavns stift

Helle Ostenfeld
Sjællandsgade 12
Telefon: 33476500
Praktisk information
Oprettet:
12-03-2019
Udløber:
01-04-2019
Kviknummer:
LJA-71493849
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kunst, kultur og sport,
Organisation og forening
Beliggenhed