Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Institution Københavns Fængsler søger Enhedschef for besøg, adgangskontrol og nyindsættelser (BA)

Institution Københavns Fængsler

Storkøbenhavn
Oprettet:
16-05-2019
Udløber:
03-06-2019

Kriminalforsorgen Hovedstaden, Institution Københavns Fængsler søger en Enhedschef for besøg, adgangskontrol og ny indsættelser (BA)

Institution Københavns Fængsler – Vestre Fængsel søger pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter, en enhedschef med solide driftsmæssige kvalifikationer og særdeles gode evner inden for personaleledelse, samarbejde og kommunikation.

På Københavns Fængsler refererer du som enhedschef til en sektionschef og indgår i Kriminalforsorgens ledelseskæde mellem denne og enhedslederne.

Opgaven
Som enhedschef har du det daglige drifts- og ledelsesansvar for en afdeling med ca. 65 medarbejdere. Afdelingen er nystartet, og skal fremadrettet håndtere fængslets nyindsættelser, adgangskontrol og besøgsafvikling.

Den nye afdeling er opstået efter en sammenlægning af 3 selvstændige områder, som ikke tidligere har været samlet. Til alle 3 fagområder hører en meget erfaren personalegruppe, hvor alle har et eller flere specialer i forhold til den opgave, de løser. En af opgaverne bliver at samle disse 3 meget erfarne personalegrupper i en enhed.

Med sammenlægningen af nye fagområder forventes der at opstå en række nye muligheder for forandrede opgavefælleskaber. Det forventes, at enhedschefen i det daglige er i stand til selvstændigt at gå forrest i arbejdet med at identificere disse nye fælleskaber og samlet set få udviklet dem til en fælles attraktiv arbejdsplads, som lever op til kriminalforsorgens værdier og standarder.

Til alle funktioner er der knyttet en større mængde af regler og procedurer. De mange funktioner kræver alle en særlig oplæring og indsigt. Det er derfor vigtigt, at Enhedschefen har et særligt fokus på personalets viden og kompetencer.

En anden vigtig del af afdelingens opgave er at bygge bro mellem fængslet og det øvrige samfund. Hovedparten af områdets opgaver løses i samarbejde med eller forståelse mellem borgere og/eller eksterne samarbejdspartnere. Et gennemgående emne i alle afdelingens opgaver er derfor at skabe forståelse mellem pårørende, interne og eksterne interessenter og deres rolle i den samlede straffesagskæde.

I 2018 blev der foretaget en analyse af alle arbejdsgange i fængslets besøgsafdeling. Analysen blev lavet af et eksternt konsulent firma. Analysen endte med en række anbefalinger om ændringer Det er forventningen at du som enhedschef skal gå forrest og drive denne proces i samarbejde med den øvrige ledelse og personalet.

Faglig ledelse
Som enhedschef vil du blandt meget andet have ansvaret for:

 • At sikre, at medarbejderne har fokus på opgaveløsningen og tager ansvar for sikkerheden i fængslet
 • At lede driften i det daglige og sikre at standarder og fastlagte procedurer overholdes, samt sikre at de fornødne procedurer foreligger
 • At sikre et godt samarbejde med omverdenen, herunder politi og andre myndigheder, advokater og pårørende
 • At sikre at driften optimeres og udvikles løbende
 • At omsætte Kriminalforsorgens strategier og planer til tydelige mål for afdelingen
 • At sikre, at der sættes tydelige mål og rammer for udviklingen af det faglige arbejde og motivere til et godt arbejdsmiljø i enheden, samt på tværs af institutionen
Personaleledelse
Som enhedschef vil du være den primære personaleleder for BA medarbejdere. Her skal dit fokus blandt andet være på at sikre:

 • Faglig ledelse og kompetenceudvikling og medarbejdere, så de til enhver tid er i stand til at leve op til Kriminalforsorgens medarbejdergrundlag
 • Korrekt og loyal formidling af formål og mening med de koncernfælles opgaver, så leverancer sker rettidigt og resultater opnås med høj faglig kvalitet
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel, tryghed og samarbejde
 • Et arbejdsmiljø, hvor der rettidigt og omsorgsfuldt sikres fokus på håndtering af blandt andet sygefravær og volds- og trusselsepisoder. Herunder opfølgning på alle episoder, korrekt registrering og håndtering i overensstemmelse med Kriminalforsorgens nul-tolerance
 • Ud over den konkrete håndtering af konkrete sygefraværssager, tillige at gennemføre trivselssamtaler og iværksætte relevante forebyggelsestiltag.
 • Talentpleje og –udvikling af medarbejdere, gennem bl.a. målrettet delegering af opgaver.

Om dig
 • Du kan lide at lede en drift og du har flair for det
 • Du har erfaring som personaleleder og har erfaringer med forandringsledelse
 • Du er administrativ stærk og det vil være en fordel, at du kender Københavns Fængslers procedurer for indsættelser mv
 • Du har en faglig og saglig tilgang til opgavevaretagelsen, og kan loyalt arbejde systematisk med både sans for detaljen og ud fra et helhedssyn i forhold til Kriminalforsorgens samlede opgavevaretagelse.
 • Du er detaljeorienteret samtidig med, at du er opmærksom på helheden i opgaveløsningen
 • Du har en anerkendende tilgang, er åben, empatisk og har gode samarbejdsevner
 • Du er nytænkende i forhold til opgaveløsningen og kan inddrage erfaringer fra andre sektorer
 • Du er psykisk robust og kan bevare roen og overblikket, også i meget pressede situationer
 • Du har særdeles gode kommunikative kompetencer, både skriftligt og mundtligt
 • Du er en stærk rollemodel med tydelige værdier, og promoverer organisationens værdier igennem egne handlinger
 • Du har indgående viden om administration af tjenestetid og du har generelt meget stærke administrative kompetencer

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst og aflønning sker efter principperne i Ny Løn.

Hvis du er uniformeret tjenestemand sker indplaceringen i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i løngruppe 7.

Der vil til stillingen være tilknyttet et funktionstillæg for deltagelse i fængslets institutions bagvagtsordning, samt være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Stillingen er uden højeste tjenestetid.

Alle kandidater, som indkaldes til samtale, vil skulle give samtykke til at blive tjekket i det Centrale Kriminalregister.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfristen er den 3. juni 2019.

Ønsker du at søge stillingen så send ansøgning, CV samt dokumentation for relevant uddannelse og erfaring via knappen ”søg stillingen”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Hvis du er tjenestemand bedes du anmode din nærmeste leder om at få en udtalelse/bedømmelse. Denne udtalelse uploades senest ved indsendelsesfristens udløb den 3. juni 2019.

Hvis du er overenskomstansat uploader du din ansøgning direkte i HR-manager senest den 3. juni 2019.

Der forventes afholdt samtaler i uge 24 og 25.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Sektionschef Finn Frisdahl på tlf. 7255 2560.

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden
Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, transport og bevogtningsenheden, 1 lukket fængsel, 1 åbent fængsel, 1 udrejsecenter, 6 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 2 pensioner, som geografisk ligger i København, i Nordsjælland, på Bornholm og på Færøerne.

Området har ca. 1200 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.Kriminalforsorgen.dk

Alle interesserede opfordres – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen
Praktisk information
Oprettet:
16-05-2019
Udløber:
03-06-2019
Kviknummer:
LJA-73434592
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Ledelse,
Offentlig administration
Beliggenhed