Menu

Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet søger et antal undervisningsassistenter til ansættelse pr. 1. september 2019 med undervisning inden for Basal Humanbiologi.

KU SUND Mærsk Tårnet

Storkøbenhavn
Oprettet:
13-05-2019
Udløber:
10-06-2019

Arbejdsopgaver
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Du skal varetage holdundervisning af medicin- og tandlægestuderende inden for human fysiologi og anatomi. Undervisningsformerne er studenter-aktiverende undervisning (SAU) med holdstørrelser af 8, 12 og 24 studerende.

Dine kompetencer
Du skal have bestået 5. semester af medicin- eller tandlægestudiet. Du har praktisk erfaring inden for anatomi og fysiologi, f.eks. præparatfremstilling. Undervisningserfaring i anatomi og fysiologi på universitetsniveau vægtes højt. Gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer samt tidligere forskningsaktivitet vægtes positivt.

Ansættelsesforhold
Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om timeløn eller Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.

Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 246,22 kr. Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 615,56. For undervisningsassistenter, som stadig er studerende gælder endvidere, at hvis undervisningssessioner gentages inden for to uger, tildeles der fuld forberedelse til den første undervisningssession og halv forberedelse til de efterfølgende.

Ansættelsernes varighed er op til tre år. Ansættelse som studenterunderviser ophører når kandidatbeviset er opnået.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål vedrørende undervisningsopgaverne kan rettes til kursusleder, Morten Bækgaard Thomsen, Biomedicinsk Institut; mbthom@sund.ku.dk eller personlig henvendelse på 12-5-36.

Ansøgning

  • Din ansøgnings SKAL indeholde:
  • En kort motiveret ansøgning på max. 1 side.
  • Et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaring. Dit CV skal indeholde et billede og være på maximalt 2 sider.
  • en udskrift af dine karakterer fra bachelorstudiet som du kan hente på KUnet i selvbetjeningen. Upload pdf’en under "eksamensbevis".

Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 10. juni 2019.

Den videre proces
Den ansættelsesbemyndigede leder gennemgår efter ansøgningsfristens udløb alle modtagne ansøgninger sammen med ansættelsesudvalget og udvælger på den baggrund, hvilke ansøgninger, der er mest relevante i forhold til kravene i stillingsopslaget. Disse ansøgninger sendes til bedømmelse i bedømmelsesudvalget.

Alle ansøgere orienteres om, hvorvidt deres ansøgning er sendt videre til bedømmelse.

Du kan læse om rekrutteringsprocessen på https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Gem i min profil
Kontakt

KU SUND Mærsk Tårnet

 
Mærsk Tårnet - Varegården/-modtagelsen, Nørre Allé 14
Telefon: 35330752
Praktisk information
Oprettet:
13-05-2019
Udløber:
10-06-2019
Kviknummer:
LJA-73334928
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Sundhed,
Forskning og udvikling
Beliggenhed