Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin

Aarhus Universitet

Østjylland
Oprettet:
10-04-2019
Udløber:
22-04-2019

Ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet opslås et klinisk lektorat til besættelse pr. 1. juni 2019 (eller snarest herefter) til 31. august 2023 ved Patologi, Aarhus Universitetshospital til varetagelse af op til 30 timers klinisk undervisning årligt på lægestudiets kandidatdel.

Arbejdsopgaver
Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings- eller enheds speciale og gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, kurser, gennemførelse af eksaminer. For den kliniske lektor kan stillingen endvidere omfatte vejledning ved forskeruddannelse, deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader og udviklingen af fagområdet samt andre opgaver.

Den kliniske lektor er forpligtet til at varetage det aftalte antal årlige konfrontationstimer. En klinisk lektor kan ansættes til at varetage mellem 15 og 60 konfrontationstimer årligt. De 15 til 60 konfrontationstimer kan forhøjes til 25 til 100 konfrontationstimer årligt, såfremt den kliniske lektor ikke udfører andre arbejdsopgaver, svarende til 50 til 200 timer årligt. Andre arbejdsopgaver omfatter blandt andet vejledning af studerende, opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver samt deltagelse i bedømmelsesudvalg.

Kvalifikationer
Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter (http://www.medarbejdere.au.dk/stillingsstrukturen).
Den kliniske lektor skal have en ansættelse som overlæge eller afdelingslæge ved afdelingen og have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. For den kliniske lektor er det en forudsætning for ansættelse, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og det forudsættes normalt, at der udføres forskning.

Aflønning
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter (http://www.medarbejdere.au.dk/aftale_om_kliniske_lektorer).
En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 %. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde følgende:

  • Ansøgning
  • Curriculum Vitae
  • Eksamensbevis
  • Publikationsliste
  • Undervisningsportfolio. Vi henviser til Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio (https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekrutteringogonboarding/ansaettelse/videnskabeligtpersonale/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/)
  • Op til 5 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes
  • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet
  • Skabelon til ansøger - klinisk lektor (http://health.au.dk/om-health/ledige-stillinger/ansaettelsesprocedurer-paa-health/skabelon-til-ansøger-klinisk-lektor) skal udfyldes og uploades under feltet ’Ekstra dokumenter’

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere (http://health.au.dk/om-health/ledige-stillinger/ansaettelsesprocedurer-paa-health/vejledning-for-ansoegere-til-vip-stillinger/).

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via vores online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Ansøgningsfrist:
22. april 2019

 

Praktisk information
Oprettet:
10-04-2019
Udløber:
22-04-2019
Kviknummer:
LJA-72428296
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Sundhed,
Forskning og udvikling
Beliggenhed
Lignende job
Copenhagen Business School
Storkøbenhavn
Copenhagen Business School
Storkøbenhavn
Copenhagen Business School
Storkøbenhavn
Andre jobs fra samme virksomhed