Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kontorchef til Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Storkøbenhavn
Oprettet:
11-01-2019
Udløber:
25-01-2019

Udlændinge- og Integrationsministeriets departement søger en ny kontorchef til Udsendelse. Kontoret er en del af Asyl- og Migrationsafdelingen, der bl.a. arbejder med asyl, internationalt udlændingesamarbejde, udsendelsesarbejdet både i Danmark og internationalt, humanitært ophold samt udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste.

Om stillingen
Udlændinge- og Integrationsministeriet er med til at formulere og udmønte regler, som har væsentlig indflydelse på udviklingen og sammenhængskraften i det danske samfund. Ministeriet arbejder med grundlæggende og sammensatte juridiske spørgsmål med stor vigtighed for et retssamfund, og der træffes beslutninger, som har meget stor betydning for de personer, som berøres. Det gælder, uanset om man er asylansøger, flygtning i Danmark eller højt kvalificeret udenlandsk arbejdstager på en forskerordning.

Du skal stå i spidsen for kontoret Udsendelse, der har ansvaret for udsendelsesområdet, herunder indsatsen for øget tilskyndelse til frivillig hjemrejse for afviste asylansøgere. Indsatsen på udsendelsesområdet sker bl.a. i samarbejde med hjemlandene, så det er et kontor med et stort internationalt samarbejde – både ved indgåelse af tilbagetagelsesaftaler mv. med tredjelande og ved, at kontoret har til opgave at fremme frivillig tilbagevenden.

Kontoret er også ressortkontor for reglerne om udlændinge på tålt ophold, kriminelle udviste og afviste asylansøgere, herunder reglerne om opholds-, underretnings- og meldepligt. Endvidere har kontoret ansvaret for reglerne om hjem- og udrejsecentrene samt spørgsmål om frihedsberøvelse. Kontoret er endvidere ressortkontor for udsendelsesdirektivets gennemførelse i dansk ret.

Konkrete og generelle sager vedrørende blandt andet meddelelse af opholdstilladelse til udsendelseshindrede udlændinge og klager over administrativ frihedsberøvelse behandles også af kontoret.

Der er knyttet tre udlændingeattachéer til kontoret, som er udstationeret i henholdsvis Afghanistan, Kenya og Iran. Endvidere er der tre udsendelsesrådgivere i kontoret, som blandt andet fungerer som bindeled til udenlandske myndigheder og som har meget tæt kontakt til de øvrige danske myndigheder på udsendelsesområdet, bl.a. politiet, Udenrigsministeriet, herunder udsendelsesambassadøren, og andre relevante aktører.

Som kontorchef får du ansvaret for den strategiske og faglige udvikling af kontoret, og du skal sikre rammerne for et højt juridisk fagligt niveau.

Det er vigtigt for koncernen, at vores chefer kan rokere mellem forskellige stillinger, hvorfor du også skal kunne se dig i andre chefstillinger i koncernen.

Om dig
Du er cand.jur. med et højt fagligt niveau og stærke analytiske evner. Du bliver en del af et politisk miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi derudover forventer, at du:

  • Har erfaring fra en politisk styret organisation
  • Er en synlig og engageret leder
  • Har erfaring med eller lyst til personaleledelse
  • Har relevant erfaring med arbejdet i et departement og betjening af minister og Folketinget
  • Er robust og kan agere i en hverdag med mange aktører samt politisk og mediemæssig bevågenhed
  • Har god evne til at føre politiske beslutninger ud i praksis
  • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner
Det er en fordel, hvis du har kendskab til området, men det er ikke et krav.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål på overenskomstvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.

Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt afdelingschef Hanne Stig Andersen på telefon 61 98 34 32 eller på e-mail hsa@uim.dk, eller partner i Genitor Tina Overgaard på telefonnummer 31 41 05 82 eller på e-mail to@genitor.dk.

Søg stillingen
Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, cv og eksamensbevis mv. senest fredag den 25. januar 2019 kl. 12.00.

Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.

Vi holder første samtalerunde mandag den 28. januar 2019 og anden samtalerunde tirsdag den 29. januar 2019. Efter første samtalerunde vil der være et testforløb hos konsulentfirmaet Genitor, der bistår ved ansættelsen.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Behandling af persondata
Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf

Praktisk information
Oprettet:
11-01-2019
Udløber:
25-01-2019
Kviknummer:
LJA-69561905
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration,
Ledelse
Beliggenhed