Menu

En midlertidig stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Herstedøster Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION

Storkøbenhavn
Oprettet:
09-04-2019
Udløber:
29-04-2019

En midlertidig stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Herstedøster Pastorat i Helsingør Stift er ledig. 

Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse. 

Ansættelse sker for perioden 01.04.2019 til 30.09.2021. 

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) samt et særligt tillæg på 11.100 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Aflønning vil ske med 50 % af lønnen efter overenskomsten. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør, eller pr. e-mail til kmhel@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Kuverten bedes mærket ”Ansøgning”.

Gem i min profil
Kontakt

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION

Helsingør Stiftsadministration
Telefon: 49213500
Praktisk information
Oprettet:
09-04-2019
Udløber:
29-04-2019
Kviknummer:
LJA-72384189
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Kunst, kultur og sport,
Organisation og forening
Beliggenhed
Lignende job
Statens Museum for Kunst
Storkøbenhavn
TARM KIRKE
Vestjylland
Slots- og Kulturstyrelsen
Storkøbenhavn