Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Chef til Ledelsessekretariatet i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Storkøbenhavn
Oprettet:
11-01-2019
Udløber:
10-02-2019

Departementet søger en chef til Ledelsessekretariatet. Sekretariatet skal sikre sammenhæng og koordination i ministeriets arbejde, både internt i ministeriet og eksternt i forhold til Folketinget, andre ministerier og pressen.

Om stillingen
Udlændinge- og Integrationsministeriet er med til at formulere og udmønte regler, som har væsentlig indflydelse på udviklingen og sammenhængskraften i det danske samfund. Ministeriet arbejder med grundlæggende og sammensatte juridiske spørgsmål med stor vigtighed for et retssamfund, og der træffes beslutninger, som har meget stor betydning for de personer, som berøres. Det gælder, uanset om man er asylansøger, flygtning i Danmark eller højt kvalificeret udenlandsk arbejdstager på en forskerordning.

Du skal stå i spidsen for Ledelsessekretariatet, der har ansvaret for den direkte ministerbetjening, samt betjeningen af departementschefen og koncerndirektionen, og som har en vigtigt funktion som bindeled mellem ministeren og resten af organisationen.

Ledelsessekretariatet har en koordinerende funktion i forhold til møder mv. med Folketinget, ordførermøder, samråd, forhandlinger, spørgetid o. lign., samt møder i regeringens Koordinationsudvalg og Økonomiudvalg.

Af central betydning er også Ledelsessekretariatets funktion med at koordinere større tværgående sager, større politiske udspil mv. og sikre fornøden fremdrift i sådanne sager. Hertil kommer arbejdet med dels at få videreformidlet politiske idéer til relevante dele af organisationen med henblik på at understøtte, at idéerne omsættes til konkrete initiativer, dels at identificere sager i organisationen, som vil kunne have politisk interesse.

Endelig har sekretariatet ansvar for håndtering af henvendelser fra medier, udarbejdelse af pressemateriale og medieovervågning og opdatering af ministeriets hjemmeside uim.dk.

Ledelsessekretariatet består af 11 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, som refererer til dig. Ministerens særlige rådgiver er også tilknyttet Ledelsessekretariatet.

Som chef for Ledelsessekretariatet får du ansvaret for den strategiske og faglige udvikling af kontoret, og du skal sikre rammerne for et højt fagligt niveau. Du refererer til departementschefen.

Det er vigtigt for koncernen, at vores chefer kan rokere mellem forskellige stillinger, hvorfor du også skal kunne se dig i andre chefstillinger i koncernen.

Om dig
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og stærke analytiske evner. Du er robust og kan agere i en hverdag med mange aktører samt politisk og mediemæssig bevågenhed. Du skal trives i et til tider hektisk miljø. Du kan arbejde med mange bolde i luften og kan tage ansvar for, at boldene også bliver grebet. Du skal være indstillet på, at der kan være travlt i nogle perioder, hvilket forudsætter en vis fleksibilitet fra din side.

Derudover forventer vi, at du har:
• En motiverende og konstruktiv tilgang til samarbejde såvel internt som eksternt
• Erfaring med og/eller lyst til personaleledelse
• Indgående kendskab til den politiske beslutningsproces på Slotsholmen og i Folketinget
• Kendskab til eller interesse for udlændinge- og integrationsområdet
• Stærke kommunikative evner

Ansættelsesvilkår
Du ansættes som chefkonsulent i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt departementschef Christian Hesthaven på telefon 50 96 07 94 eller på e-mail mjon@uim.dk, eller partner i Genitor Tina Overgaard på telefonnummer 31 41 05 82 eller på e-mail to@genitor.dk.

Søg stillingen
Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, cv og eksamensbevis mv. senest fredag den 25. januar 2019 kl. 12.00.

Vi afholder første samtalerunde mandag den 4. februar 2019 og anden samtalerunde tirsdag den 5. februar 2019. Efter første samtalerunde vil der være et testforløb hos konsulentfirmaet Genitor, der bistår ved ansættelsen.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Behandling af persondata
Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf

Praktisk information
Oprettet:
11-01-2019
Udløber:
10-02-2019
Kviknummer:
LJA-69561886
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration,
Ledelse,
Human Resources
Beliggenhed