Menu

Medarbejdere til toldkontrol og -ekspedition i Københavns Lufthavn

Skatteforvaltningen, Kastrup

Storkøbenhavn
Oprettet:
12-06-2019
Udløber:
03-07-2019

Toldstyrelsen har til opgave at sikre nem og enkel angivelse af korrekt told for både borgere og virksomheder og en effektiv forvaltning af EU’s regelsæt for samhandel. Samtidig er det vores ansvar at opretholde en stærk toldkontrol ved grænserne og sikre, at det danske samfund beskyttes mod indførsel af illegale varer.

Toldkontrollen er en arbejdsplads som ingen anden. I en verden for sig – i grænsernes land – møder du borgere i korte, men vigtige øjeblikke og håndterer sager nu og her. Kan du se dig selv kontrollere varer og rejsende, være med til at afsløre smugleri og sikre en høj kvalitet i arbejdet, er toldkontrollen noget for dig.

Vi er optaget af at sikre en effektiv og målrettet toldkontrol, så erhvervslivet og de rejsende får den bedst mulige oplevelse.

Stort ansvar i en travl hverdag

Som medarbejder i toldkontrollen er din overordnede opgave at sikre toldindtægter og beskytte borgerne og samfundet mod import af illegale og farlige varer. Dine primære opgaver vil være:

? Kontrol af rejsende i lufthavnene i København og Roskilde

? Kontrol af illegal import af varer til og fra Danmark

? Smuglerikontrol rettet mod forbudte stoffer, våben, narko og lignende

? Ekspedition af toldprocedurer i toldekspeditionen i Toldfiltret i Københavns Lufthavn.

Arbejdet byder på en spændende hverdag med opgaver, der har stor bevågenhed både blandt dine kolleger, i befolkningen og i pressen, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Det indebærer et bredt ansvarsområde med en stor kontaktflade og samarbejde både internt i enheden, med andre enheder i Toldstyrelsen og med øvrige myndigheder.

Dine faglige og personlige kvalifikationer

Indsigt i toldområdet er selvfølgelig en fordel, men din faglige baggrund er ikke afgørende. Måske har du erfaring fra det kommunale beredskab, politiet eller forsvaret, men du kan også være fx kontor- eller håndværkeruddannet. Det vigtigste er, at du har analytiske evner samt administrativ og talmæssig forståelse. Udveksling af oplysninger og videndeling med kolleger er en stor del af hverdagen, og derfor er det vigtigt, at du er god til at samarbejde.

Du er serviceminded og kan føre en positiv og konstruktiv dialog med borgerne, også i pressede situationer. I mødet med borgerne udviser du indlevelse og er samtidig professionel. Det er vigtigt, at du har en stærk psyke, lyst til at lære og mod til at søge og tage imod sparring fra dine kolleger.

Det er et krav, at du har kørekort i kategori B, da du skal være med til at gennemføre kontrolaktioner i hele landet.

Din kommende arbejdsplads

Toldstyrelsen har ca. 700 medarbejdere fordelt over hele landet. Du vil blive tilknyttet enheden T18, Ekspedition og Kontrol, hvor du primært arbejder i Københavns Lufthavn.

I enheden er vi ca. 50 engagerede medarbejdere, der er inddelt i to grupper. Én gruppe passer toldekspeditionen i Toldfiltrets røde og grønne kanal, mens aktionsteamet varetager toldkontrollen. Du vil indgå i begge enheders arbejde. Vi har en uhøjtidelig omgangstone og deler både de gode og de dårlige oplevelser. Der er altid en kollega, der er frisk på et grin eller er parat til at hjælpe dig igennem en svær oplevelse.

Arbejdet er meget afvekslende og foregår i såkaldt kontinuerlig tjeneste, altså også på skæve tidspunkter som aften, nat og weekend.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning, dit cv samt dokumentation for uddannelse senest onsdag d. 3. juli via linket. Hvis du har yderligere spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Nils Bøyesen på 25 44 06 66 på hverdage i tidsrummet kl. 12-15.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 29 - 30.

Du skal være opmærksom på, at ansættelse sker under forudsætning af, at du via Politiets Efterretningstjeneste kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT (HEM), da du skal arbejde med klassificerede dokumenter og systemer.

Dit arbejdssted vil indtil videre være Kystvejen 16, 2770 Kastrup.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Du vil blive ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Toldstyrelsen

’Vi understøtter smidig handel på tværs af Danmarks grænser og sikrer en effektiv toldkontrol’.

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021’ er SKAT 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.

Toldstyrelsens opgave er at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. I samarbejde med andre myndigheder arbejder vi for at forhindre illegal import og beskytte borgere og virksomheder mod farlige eller sundhedsskadelige varer som våben og narkotika.

Vi løser fagligt krævende opgaver i komplekse processer. Vi skal samtidig levere et højt serviceniveau og en effektiv kontrol i alle dele af opgaven. Derfor kræver vi en stærk koordinering og høj faglighed af hinanden både internt og med andre aktører, nationalt såvel som internationalt. I de kommende år har vi en vigtig opgave med at modernisere og yderligere digitalisere toldområdet som fastsat i EU’s toldkodeks.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem i min profil
Kontakt

Skatteforvaltningen, Kastrup

 
Kystvejen 16
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
12-06-2019
Udløber:
03-07-2019
Kviknummer:
LJA-74049103
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration
Beliggenhed
Lignende job
Erhvervsministeriet Departementet
Storkøbenhavn
Copenhagen Business School
Storkøbenhavn
Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet
Storkøbenhavn