Menu

Kirkegårdsleder ved Egen Kirke

EGEN KIRKEKASSE

Syd- og Sønderjylland
Oprettet:
10-06-2019
Udløber:
28-06-2019

 

Stillingen som kirkegårdsleder ved Egen Kirke er ledig pr. 1. september 2019.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling.

 

Kirkegårdslederen skal varetage følgende opgaver:

  • være ansvarligt for drift og vedligeholdelse af kirkegårdens og kirkens anlæg.
  • personaleledelse for personalet på kirkegården
  • administration – herunder lave aftaler med pårørende om vedligeholdelse af gravsted
  • Budgetopgaver for så vidt angår de afsatte midler til kirkegårdsdriften.
  • Kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi forventer du:

  • Er imødekommende og fleksibel.
  • Er en loyal sparringspartner for menighedsrådet
  • Er fortrolig med IT, har erfaring med personaleledelse og har økonomisk sans
  • Har faglig uddannelse som hortonom, gartner eller tilsvarende uddannelse
  • Har kendskab til kirkegårdsdrift 

Egen Sogn har i alt 5 ansatte, heraf 3 på kirkegården som du bliver leder for.

Kirken har automatisk ringeanlæg.

 

Ansættelse sker ved Egen Sogns Menighedsråd beliggende Egen Kirkevej 2, 6430 Nordborg

Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

Du kan finde yderligere oplysninger om ansættelsen på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i lønramme 26 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Lønnen udgør på første løntrin (skalatrin 32) aktuelt 333.599,- kr.

Der er rådighedsforpligtelse (kirketjeneste) i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 19.300,-,- kr. årligt grundbeløb pr. 31.03.2012 – aktuelt 20.938,74 kr.

Ud over lønrammelønnen og rådighedstillæg ydes et administrationstillæg på 4.700,- kr. årligt grundbeløb pr. 31.03.2012 – aktuelt 5.099,08 kr.

Indplacering i lønramme sker efter opnået anciennitet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Odin Møller, på telefonnummer 21704971 efter kl. 17.00

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Egen Sogns Menighedsråd, v. Odin Møller, Egen Kirkevej 8, 6430 Nordborg eller på mail til 9003@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28 juni 2019 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 27.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Gem i min profil
Kontakt

EGEN KIRKEKASSE

 
Egen Kirkevej 2
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
10-06-2019
Udløber:
28-06-2019
Kviknummer:
LJA-74004173
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Håndværk & service,
Rengøring,
Organisation og forening
Beliggenhed
Lignende job
Bornholms Regionskommune
Bornholm
Aalborg Universitet, Campus Service
Nordjylland
MENIGHEDSRÅDET FOR HADSTEN SOGN
Østjylland
Familieretshuset, Afdeling Aabenraa
Syd- og Sønderjylland