Menu

Laborant eller bioanalytiker søges til molekylær diagnostik i afsnit for Virus Overvågning og Forskning, Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik

SSI

Storkøbenhavn
Oprettet:
15-05-2019
Udløber:
03-06-2019

Om os
Afsnittes opgaver består af molekylærbiologisk typning, overvågning og dyrkning af veterinære og humane virus. Laboratoriet er nationalt WHO referencecenter for humanpatogene virus, nationalt referencelaboratorie for aviær influenza og Newcastle Disease og deltager i det nationale beredskab omkring veterinære og humane virus (f.eks. aviær influenza - og mæslingevirus).

Laboratoriet anvender MagNA Pure 24 og 96 samt QIAcube til ekstraktion af RNA/DNA. Efterfølgende anvendes enten real-time RT-PCR eller konventionel RT-PCR med gel elek-troforese. En del prøver sekventeres med Sanger sekventering og/eller fuldgenom-sekventeres ved hjælp af NGS. Der arbejdes i BL3-laboratorium i forbindelse med virus-dyrkning i celler og æg.

Afsnittet består af ni laboranter, fire akademikere og en læge. Laboratoriet er en del af Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik, der er opdelt i fem faglaboratorier. Der er i øjeblikket ansat ca. 80 medarbejdere i afdelingen som beskæftiger sig med diagnostik og referencefunktioner for virus og bakterier hos dyr og mennesker.

Dit arbejde
Dine primære arbejdsopgaver vil være at udføre veterinære og humane molekylærbiologi-ske analyser, dels som del af den rutinemæssige diagnostik og overvågning, dels i forbindelse med projektarbejde. Derudover vil du deltage i afdelingens beredskab omkring det veterinære beredskab med rådighedsvagt ca. hver 6. uge.

Din uddannelse og erfaring
Vi søger en uddannet laborant eller bioanalytiker som har:
• Erfaring med RNA/DNA ekstraktion på ekstraktionsrobotter og molekylærbiologi-ske teknikker.
• Flair for IT.
• Erfaring med rutine molekylærdiagnostik.

Derudover vil det være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med at arbejde med kvalitetssikring.

Dine personlige kvalifikationer
Som person er du samarbejdsorienteret. Du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt. Du er åben for at lære nyt og omstillingsparat. Du arbejder struktureret og har et stort overblik. Du udfører laboratoriearbejde med præcision og nøjagtighed.

Vi tilbyder
En spændende arbejdsplads i en internationalt anerkendt institution med faglig udvikling og sparring med engagerede kolleger. Vi tilbyder en alsidig arbejdsplads og et arbejdsmiljø, hvor samarbejde, arbejdsglæde og respekt for hinanden er nøgleord.

Vores laborantteam er selvstyrende.

Om ansættelsen
Du bliver ansat efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisation (OAO-S fællesoverenskomsten) og den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere, jf. aftalens bestemmelser vedrørende laboranter eller henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 (LC/CO10 fællesoverenskomst).

Kontakt os gerne
Du er velkommen til at kontakte sektionsleder Kristina Træholt Franck på tlf. 3268 8476.

Ansøgning
Klik på "Søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis senest 3. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.

Gem i min profil
Kontakt

SSI

 
Artillerivej 5
Telefon: 32688476
Praktisk information
Oprettet:
15-05-2019
Udløber:
03-06-2019
Kviknummer:
LJA-73394586
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Sundhed,
Land-, skov- og havebrug,
Energi
Beliggenhed