Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Analytisk stærk fuldmægtig søges til barselsvikariat i Kontor for Socialtilsyn og National Koordination

Socialstyrelsen

Fyn
Oprettet:
12-03-2019
Udløber:
03-04-2019

Vi tilbyder
Socialstyrelsen tilbyder et spændende barselsvikariat som AC-fuldmægtig i Kontor for Socialtilsyn og National Koordination. I stillingen får du mulighed for at arbejde i et miljø, hvor ambitioner og høj kvalitet i opgaveløsningen går hånd i hånd med faglig udvikling, kollegial sparring og en uhøjtidelig omgangsform.

Stillingsbeskrivelse
Stillingen indebærer, at du først og fremmest skal arbejde med monitorerings- og analyseopgaver i forbindelse med Socialstyrelsens varetagelse af den nationale koordinationsstruktur. Dog kan du blive inddraget i kontorets øvrige opgaver i det omfang, at det er relevant i forhold til dine kompetencer og erfaring. Alle opgaver løses i tæt samarbejde med dine kolleger i kontoret.

Dine primære opgaver vil bestå i:

  • Monitorering af målgrupper og tilbud på social- og specialundervisningsområdet, herunder systematisk vidensindsamling og -bearbejdning
  • Varetagelse af afgrænsede projekter fra idé til løbende styring og endelig afrapportering
  • Udarbejdelse af dataunderstøttede analyser og notater, der kan tjene som beslutningsoplæg samt i dialogen med eksterne interessenter
  • Ledelses- og departementsbetjening, herunder udarbejdelse af beredskaber, besvarelser m.v.
  • Samarbejde med styrelsens øvrige centre samt eksterne videnshavere.
Din profil
Vi forestiller os, at du har en relevant samfundsvidenskabelig kandidat- eller mastergrad. Samtidig vil vi prioritere ansøgere med viden fra social- eller specialundervisningsområdet. Herudover forventer vi, at du særligt har viden om kvantitativ og kvalitativ metode og kan omsætte denne i kontorets monitoreringsarbejde. Erfaring fra arbejde med politisk betjening eller departementsbetjening vil være en fordel.

Vi søger en medarbejder med stærke analytiske kompetencer, som er omstillingsparat, ambitiøs og fleksibel i forhold til opgaveløsningen. For os vil det være vigtigt, at du har viden om at udarbejde dataunderstøttede analyser, fx med afsæt i registerdata på social- og specialundervisningsområdet. Vi vil i den forbindelse især lægge vægt på viden om specialundervisningsområdet.

Vi forventer, at du har kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation, at du har en grundlæggende forståelse for, hvad der er god embedsmandsskik og kan agere indenfor rammerne af denne.

Vi søger en medarbejder, som kan bidrage til udviklingen af nye og effektive løsninger i vores arbejde med at følge udviklingen på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Du skal kunne holde fokus på detaljen og kunne kvalitetssikre dit arbejde, men samtidig formå at fastholde overblikket og udsynet i en funktion med mange snitflader og et i perioder højt arbejdstempo.

Som person skal du kunne arbejde selvstændigt, effektivt og målrettet på baggrund af dialog med kontorledelsen. Du skal have blik for og bidrage til egen læring og udvikling, men også være en teamplayer, som er god til at udvikle relationer, vidensdele og samarbejde – både internt og eksternt.

Du kan kommunikere præcist og tydeligt såvel mundtligt som skriftligt og har forståelse for modtagerperspektivet i kommunikationen.

Om kontoret
Kontor for Socialtilsyn og National Koordination har ansvaret for følgende funktioner:
  • Den nationale koordinationsstruktur som bl.a. skal understøtte, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til små eller komplekse målgrupper. Kontoret følger og monitorerer udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og udarbejder bl.a. forløbsbeskrivelser, der formidler viden om indsatser og faglige kompetencer, der er relevante for de omfattede målgrupper.
  • Socialstyrelsens auditfunktion skal være med til at sikre en systematisk, ensartet, uvildig og kompetent varetagelse af tilsynsopgaven på tværs af de fem kommunalt forankrede socialtilsyn. Det indebærer bl.a. ansvaret for at videreudvikle kvalitetsmodellen for socialtilsyn samt nødvendige redskaber, guidelines, kompetenceudvikling m.v. for at understøtte tilsynsarbejdet. Kontoret følger endvidere udførelsen af tilsynsopgaven gennem bl.a. monitorering, stikprøver og auditforløb.
  • En række satspuljeprojekter med relevans for tilsyns- eller tilbudsområdet.
Kontoret beskæftiger aktuelt 23 medarbejdere inkl. kontorledelsen og er opdelt i to faglige teams.

Du kan læse mere om kontorets hovedopgaver på hhv. https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination og https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/om-socialtilsyn.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. juni 2019. Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse i et barselsvikariat indtil den 31. maj 2020.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation.

Stillingens ansættelsesområde er Børne- og Socialministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdssted er Socialstyrelsen i Odense, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler
Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

Der er ansøgningsfrist den 3. april 2019.

Vi forventer at afholde to samtalerunder den 8. og 11. april 2019. På baggrund af første samtalerunde udvælges et mindre antal ansøgere til anden samtalerunde. I anden samtalerunde vil der indgå en skriftlig caseopgave.

Vil du vide mere?
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte leder af team National Koordination Morten Kurth på mhk@socialstyrelsen.dk eller tlf. 41 93 25 86.

Praktisk information
Oprettet:
12-03-2019
Udløber:
03-04-2019
Kviknummer:
LJA-71496218
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration
Beliggenhed