Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Bygningskonsulent i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED

Oprettet:
21-12-2018
Udløber:
21-01-2019

i Ringsted-Sorø, Slagelse, Skælskør, Tryggevælde, Næstved og Stege-Vordingborg Provstier

Stillingen som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Roskilde Stift i Ringsted-Sorø, Slagelse, Skælskør, Tryggevælde, Næstved og Stege-Vordingborg Provstier opslås herved til besættelse pr. 1. april 2019.

Ansættelsen er tidsbegrænset for perioden 1. april 2019 til 31. december 2022.

Bygningskonsulenten skal være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen.

Bygningskonsulenten virker som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 955 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter, Kirkeministeriets cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter og vejledning nr. 9789 af 6. oktober 2009 om folkekirkens konsulenter.

Stillingen som bygningskonsulent er bibeskæftigelse.

Bygningskonsulentens fagområde er sager vedrørende præsteembedernes tjenesteboliger og landbrugsbygninger m.v., herunder sager om ombygning og nedrivning af bygninger, opførelse af nye bygninger samt køb, leje eller salg af bygninger og byggegrunde.

Bygningskonsulenten afgiver efter anmodning erklæring i sager, der vedrører konsulentens fagområde. Bygningskonsulenten deltager ved vurdering af præsteboliger med henblik på fastsættelse af boligbidrag. Endvidere yder bygningskonsulenten råd og vejledning til menighedsråd, der anmoder herom.

Honoraret pr. 1. januar 2018 udgør 965,84 kr. pr. time i rådgivningssager og i erklæringssager 1.449,6 kr. pr. erklæring. Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar.

Bygningskonsulenten må ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i sit område, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

Regelgrundlaget kan ses på www.retsinformation.dk

Ansøgning med bilag sendes til Roskilde Stiftsøvrighed kmros@km.dk

For yderligere spørgsmål kan Ida Normann eller Tine Dreier kontaktes på tlf.nr. 46 38 19 20

Ansøgningsfristen udløber den 21. januar 2019.

Praktisk information
Oprettet:
21-12-2018
Udløber:
21-01-2019
Kviknummer:
LJA-69027867
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Bygge og anlæg
Beliggenhed