Menu

Eksterne lektorer til Institut for Folkesundheds uddannelsesområder

Aarhus Universitet

Østjylland
Oprettet:
04-06-2019
Udløber:
16-06-2019

Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger eksterne lektorer til kandidat i sygepleje, master i kliniske sygepleje, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, folkesundhedsuddannelsen samt kandidatuddannelsen på medicin til fagområdet almen medicin pr. 1. september 2019 eller snarest herefter. Stillingerne er på 1, 3 eller 5 år alt efter aftale.

Institut for Folkesundhed arbejder for at fremme folkesundheden. Vi forsker i de sundhedsudfordringer samfundet står over for – for at fremme sundhed og for at forebygge, behandle og lindre sygdom. Vi underviser i metoder og indsatser, der er relevante for folkesundheden. Vi samarbejder og deler vores viden med borgere, beslutningstagere, erhvervsliv, praktikere og andre forskere – kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt.

På Institut for Folkesundhed får du ca. 200 kolleger – heraf halvfems videnskabelige medarbejdere og et tilsvarende antal ph.d.-studerende. Vi arbejder tæt sammen på tværs af fagområder, har en uformel omgangstone og prioriterer et sundt arbejdsmiljø højt. Du kan læse mere om instituttet her (http://ph.au.dk/) og om fakultetet her (http://health.au.dk/).

Dine arbejdsopgaver
Som ekstern lektor er dine primære arbejdsopgaver undervisning, specialevejledning, opgavevejledning og eksamination.

Særligt for Kandidat i Sygepleje og Master i Klinisk Sygepleje:
Varetage undervisning, vejledning og eksamination på uddannelsernes sygeplejefaglige kurser samt vejledning på kandidatspecialer og masterprojekter. Du skal være aktiv forsker inden for det sygeplejefaglige felt og have arbejdet med enten kvalitative eller kvantitative metoder. Du bliver tilknyttet campus Aarhus eller Campus Emdrup efter nærmere aftale.

Særligt for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse:
Vejledning i udarbejdelsen af protokoller og projektopgaver, der bygger på et empirisk datamateriale. Du skal kunne byde ind med projektideer, data og vejledning til et antal projektopgaver om året. Det forventes at du kan anvende STATA og have en god forståelse for epidemiologisk og statistisk metode.

Særligt for Folkesundhedsuddannelsen:
Der søges eksterne lektorer indenfor fagområderne komplekse interventioner og kvalitativ metode.

Særligt for kandidatuddannelsen på medicin, fagområdet Almen Medicin:
Varetagelse af forelæsninger, holdundervisning, supervision af videooptagelser og specialevejledning. Der vil desuden være opgaver med udarbejdelse af eksamensopgaver (MCQ) og afholdelse af mundtlige eksaminer i faget.

I det daglige refererer du til teamkoordinatoren på aktuelle uddannelse/fag.

Dine kompetencer
Du har en baggrund inden for et af ovennævnte fagområder.
Som person har du gode samarbejdsevner, er imødekommende og evner at bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Spørgsmål til stillingen
Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte viceinstitutleder for uddannelse, Kirsten Frederiksen tlf.: +45 21 57 88 48 / +45 87 16 78 82.

Ansættelsesgrundlag

 • Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau.
 • Herudover forventes yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 • Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (http://www.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesbekendtgoerelsen).
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter (https://www.medarbejdere.au.dk/aftale_om_eksterne_lektorer/).
 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (http://www.medarbejdere.au.dk/stillingsstrukturen).

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde følgende:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Eksamensbevis
 • Publikationsliste, hvis relevant for stillingen
 • Undervisningsportfolio, hvis relevant for stillingen. Vi henviser til Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio (https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekrutteringogonboarding/ansaettelse/videnskabeligtpersonale/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/)
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet
 • Skabelon til ansøger – øvrige videnskabelige stillinger (http://health.au.dk/om-health/ledige-stillinger/ansaettelsesprocedurer-paa-health/Skabelon_til_ansoeger_-_oevrige_videnskabelige_stillinger) skal udfyldes og uploades under feltet ’Ekstra dokumenter’

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere (http://health.au.dk/om-health/ledige-stillinger/ansaettelsesprocedurer-paa-health/vejledning-for-ansoegere-til-vip-stillinger/).

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via vores online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Ansøgningsfrist:
16. juni 2019

 

Gem i min profil
Kontakt

Aarhus Universitet

 
Bartholins Allé 2
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
04-06-2019
Udløber:
16-06-2019
Kviknummer:
LJA-73842221
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Sundhed,
Forskning og udvikling
Beliggenhed