Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Administrativ leder søges til Entreprenørafdelingen

Frederiksberg Kommune

Storkøbenhavn
Oprettet:
30-04-2019
Udløber:
31-05-2019

Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) søger en administrativ leder, som skal stå for at løse den administrative del af entreprenørafdelingens arbejde. Du er enten vejingeniør, konstruktør eller lign.
 
Du skal lede, administrere og beregne entreprenørafdelingens arbejdsopgaver
Som administrativ leder i vores entreprenørafdeling vil du skulle organisere, koordinere og lede en bred vifte af arbejdsopgaver og ansvarsområder, som for nuværende alene er understøttet af en driftsleder, der styrer mandskab og materiel i marken. Entreprenørafdelingen er et kerneområde for FGV, der står for større og mindre anlægsprojekter på Frederiksberg og som har behov for et kvalitetsløft på projekt – og økonomistyringen. Dine primære arbejdsopgaver omfatter:

 • Overordnet ansvar for økonomien i afdelingen. Herunder udarbejdelse af prognoser og budgetplanlægning i samarbejde med driftslederen og i særdeleshed stabschefen og driftschefen
 • Budgetlægning på hver enkelt opgave med input fra driftslederen
 • Indhente og afgive tilbud/licitationer på alle vedligeholdelses- og anlægsopgaver i afdelingen, i henhold til den kvalitetssikring der er aftalt med vores bestillerfunktion Vej, Park og Miljø
 • I samarbejde med driftslederen, planlægge og koordinere arbejdet for ca. 15 medarbejdere i Entreprenørafdelingen
 • Ansvarlig for udførelse af alle gravetilladelser, afspærringsplaner, deponeringssedler og tidsplaner
 • Deltagelse i den tværgående glatførebekæmpelsesindsats i løbet af vintermånederne, herunder stå for tilsyn og koordineringen af indsatsen
 • Ansvar for samarbejdet med forskellige eksterne partnere, herunder Vej, Park og Miljø afdelingen i Frederiksberg kommune, brolægger og vognmand.
Selvom du uden tvivl vil få en afvekslende hverdag fyldt med nye udfordringer, vil der være arbejdsområder der kræver særligt fokus:
 • Budgetlægning og prognoseopfølgning vil være i særligt fokus for den administrative leder, både overordnet og på opgaveniveau, og du vil få det samlede budgetansvar for entreprenørafdelingen
 • Indhentning og afgivning af tilbud, samt udarbejdelse af tilbudslister vil ligeledes være et særligt fokusområde, hvor der skal indarbejdes nye processer og erfaringsopsamling med henblik på bedre styring og bedre efterkalkulationer indenfor entreprenørområdet.
 
Du skal påtage dig ansvaret for driften og den løbende udvikling af opgaveløsningen og afdelingen
Som administrativ leder kommer du til at bestride en ny stillingsbetegnelse, hvor du, udover at håndtere de daglige driftsopgaver, skal indgå i den løbende udvikling af entreprenørafdelingens opgaveløsning indenfor de særlige fokusområder. Derfor forventer vi, at:
 • Du har kendskab og forståelse for prissætning af projekter i relation til enhedspriser indenfor entreprenørområdet
 • Du er handlekraftig, omstillingsparat og i stand til at prioritere og koordinere arbejdet i samarbejde med driftslederen for området.
 • Du skal være struktureret og ansvarsbevidst og have erfaring med at håndtere økonomistyring, da du vil få selvstændigt økonomisk ansvar for området
 • Du skal være samarbejdsorienteret, serviceminded og evne at kommunikere med mange forskellige typer mennesker
 • Det er en fordel hvis du har viden om økonomi – og ressourcestyringssystemet Navision
 • Du er nysgerrig, undersøgende og god til at tilegne dig ny viden, som du hurtigt kan omsætte til handling
 • Du skal kunne etablere og fastholde et tæt samarbejde med de andre ledere, herunder særligt din leder kollega i entreprenørafdelingen og dine kollegaer på driftskontoret
 • Du har en humoristisk og positiv tilgang til arbejdslivets udfordringer, og du holder hovedet koldt i pressede situationer
 • Du er en fordel, hvis du har relevant ledelseserfaring, enten som projektleder eller som leder fra en drifts-, service- eller produktionsvirksomhed.
 • Det vil være en fordel, hvis du er uddannet vejingeniør, konstruktør eller har anden relevant uddannelse til stillingen
 • Du skal være indstillet på at indgå i vores vintervagt som vintervagtsleder og derfor vil det yderligere være en fordel, hvis du har erfaring med glatførebekæmpelsesindsatser.
 
Du får en arbejdsplads med brede rammer og en dedikeret medarbejdergruppe
Vi tilbyder dig et udfordrende job i en virksomhed med stor gejst, en fri omgangstone og et stort socialt engagement. Både personlig og faglig udvikling vægtes højt, og du vil få mulighed for at vokse som leder. Du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde og din arbejdsdag vil være afvekslende. Du vil blive en del af det samlede ledelsesteam, hvor du løbende kan få sparring på egne arbejdsopgaver. I det daglige vil du referere direkte til driftschefen.
 
Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse med løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn. Dit daglige arbejdssted bliver FGV, Skellet 27A, 2000 Frederiksberg.
 
Ansøgningsfrist er d. 31.05.2019 kl. 12.00 og samtaler afholdes løbende med henblik på en besættelse af stillingen hurtigst mulig. Vil du vide mere om jobbet, kan du kontakte driftschef Peter Lassen på tlf. 28984613.
 
Frederiksberg Gartner- og Vejservice har 190 ansatte og varetager drift og vedligehold af de offentlige veje, fortove, cykelstier, grønne områder, kirkegårde og idrætsfaciliteterne på Frederiksberg. Yderligere afhenter vi dagrenovation i kommunen. Vi er en offentlig virksomhed, som både udfører faste driftsopgaver for Frederiksberg Kommune, men vi byder også ind på mindre anlægsopgaver i konkurrence med private virksomheder. Gennem de seneste otte år har vi systematisk arbejdet med at optimere vores drift bl.a. via nytænkning indenfor konkurrenceudsættelse af forskellige opgaveområder. Vi gør det godt, men vi er altid nysgerrige efter at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener ca. 105.000 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Praktisk information
Oprettet:
30-04-2019
Udløber:
31-05-2019
Kviknummer:
LJA-72935301
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Bygge og anlæg
Beliggenhed