Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sektionsleder til Sektion for Lægemidler og Landspatientregister

Sundhedsdatastyrelsen

Storkøbenhavn
Oprettet:
15-03-2019
Udløber:
31-03-2019

Vi søger en dygtig sektionsleder med ledelseserfaring og praktisk erfaring med håndtering af registre til en nyetableret sektion for Inddata. I sektionen vil fokus være på indsamling af data fra sygehuse og på lægemiddelområdet. Du skal have grundlæggende viden om håndtering af data i sundhedssektoren, så du kan medvirke til at realisere Sundhedsdatastyrelsens ambition om, at skabe grundlaget for bedre sundhed gennem digitalisering og effektiv brug af data.

Ny organisering i Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen ændrer med virkning fra juni 2019 organisationen for de dele af styrelsen, som primært har ansvar for indhentning, bearbejdning og formidling af sundhedsdata til sekundær anvendelse. Den nye organisering er designet med henblik på at matche de opgaver og ansvarsområder, der knytter sig til datas vej gennem styrelsen efter ibrugtagning af Sunddataplatformen – Sundhedsdatastyrelsens nye datawarehouse - som vi aktuelt er ved at sætte i drift.

Som led i den nye organisering skal der ansættes nye sektionsledere i tre af Sundhedsdatastyrelsens nye afdelinger:

 • Klassifikationer og Inddata
 • Analyser, Statistik og Økonomi
 • Formidling
Dette opslag er rettet mod en leder til en ny sektion for inddata; sektion for Lægemidler og Landspatientregister i afdelingen Klassifikationer og Inddata.

Om afdelingen
Afdelingen for Klassifikationer og Inddata har ansvaret for første del af værdikæden i datas vej til, og igennem, Sundhedsdatastyrelsen. Afdelingen skal således sikre, at der skabes et ensartet grundlag for indsamling/ indberetning af data af høj kvalitet til Sundhedsdatastyrelsen, baseret på ensartet anvendelse af klassifikationer og indberetningsvejledninger. Afdelingen har en central rolle i forhold til at sikre kvaliteten af de data der ligger til grunde for statistik, monitorering og forskning på sundhedsområdet i Danmark.

Afdelingen består af tre sektioner og et team. I én sektion arbejdes der med udvikling og vedligeholdelse af klassifikationer til brug i sundhedssektoren, I to sektioner arbejdes der med indsamling af data. I den sektion, hvor der søges en sektionsleder er der primært fokus på indsamling af data fra sygehuse og på lægemiddelområdet, mens man i den anden inddata sektion primært beskæftiger sig med indsamling af data fra primærsektoren og borgerregistrerede data. Ud over de 3 sektioner har vi i afdelingen et team, der arbejder med patient rapporterede oplysninger (PRO). I afdelingen er vi ca. 50 medarbejdere med forskellig baggrund. I Sundhedsdatastyrelsen er vores målsætning at skabe en vidensbank på sundhedsområdet baseret på data om aktivitet, økonomi og kvalitet, som stilles til rådighed for sundhedsprofessionelle, administratorer i regioner og kommuner samt borgere og andre centrale brugere. Derudover er målsætningen at styrke den overordnede digitalisering og fremme en sammenhængende data- og it-arkitektur i sundhedsvæsenet med fokus på datasikkerhed. På udvalgte områder sikrer Sundhedsdatastyrelsen endvidere dækkende og valide sundhedsdata til patientbehandling, forskning mv.

Dit arbejde
Som sektionsleder vil du skulle være med til at styre og udvikle Sundhedsdatastyrelsens arbejde med indsamling af sundhedsdata og dannelse af en række af de store nationale registre som Landspatientregistret, Lægemiddelstatistikregistret, Sygehusmedicinregistret, Dødsårsagsregistret og andre registre. Du vil få en bred kontaktflade udad, til vores samarbejdspartnere i stat, regioner og lægemiddelsektoren.

Du skal i samarbejde med medarbejderne i sektionen varetage det daglige arbejde, med at håndtere dataindsamling, kvalitetssikring af data, opstilling og vedligeholdelse af valideringsregler og lægge data til rette i arkivlaget i Sundhedsdatastyrelsens nyetablerede datawarehouse.

Du vil i tæt samarbejde med øvrige afdelinger i Sundhedsdatastyrelsen have ansvar for en række nye tiltag i forbindelse med etablering af datakilder til viden om sundhedsforhold og aktivitet i det danske sundhedsvæsen herunder, det videre arbejde med den netop implementerede version af Landspatientregistret (LPR3) og Sygehusmedicinregistret, som er under fortsat udvikling.

Du skal være i stand til løbende at prioritere indsatsen på de forskellige opgaver, og at skabe gode relationer med de mange samarbejdspartnere på området. Du kan engagere og udvikle dine medarbejdere, så der bliver leveret høj kvalitet på både faglige og ledelsesmæssige mål. Sektionen består af 10 medarbejdere. Nogle af dine
primære arbejdsopgaver vil være:
 • Prioritering af arbejdsopgaver i dialog med sektionens medarbejdere og aftagerne af de data, som sektionen har ansvar for at indsamle og lægge til rette
 • Løbende sikring af kvaliteten af data, i samarbejde med dem som har ansvar for at levere data til Sundhedsdatastyrelsen
 • Da den ny organisering i forhold til dataflow først er ved at blive etableret, vil der være behov for tæt samarbejde, med andre sektioner i Sundhedsdatastyrelsen, om snitflader i opgavefordelingen.
Din uddannelse og erfaring
Du har en relevant akademisk uddannelse, og det vil være en fordel, hvis du har viden og erfaring fra sundhedsområdet. Du har et godt kendskab til datahåndtering i sundhedssektoren og gerne erfaring som leder. Du har viden om organisationer og beslutningsveje inden for sundhedsområdet. Du lægger vægt på at skabe resultater i dialog og samarbejde med mange forskellige interessenter. Du kan planlægge og koordinere udviklingsprojekter og du kan inspirere og motivere medarbejderne både i forhold til det daglige arbejde og når det gælder udviklingsprojekter.

Vi forventer, at du
 • Har ledelsesmæssig erfaring og også gerne uddannelse
 • Har godt kendskab til, og helst også erfaring med, anvendelse af registre på sundhedsområdet
 • Har erfaring fra arbejde i politisk ledede organisationer
Dine personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du:
 • Har god procesforståelse, hvor du formår at skabe resultater i samarbejde med andre
 • Kan samarbejde med klinikere og administratorer indenfor stat, regioner og kommuner
 • Kan inspirere og motivere dine medarbejdere både i forhold den daglige drift og til udviklingsopgaver
 • Er systematisk og struktureret
 • Kan arbejde selvstændigt
Vi tilbyder
Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø omkring håndtering og formidling af sundhedsdata med en masse dygtige og dedikerede kolleger. Du kommer til at indgå i ledelsesteamet i afdelingen bestående af de tre sektionsledere og afdelingschefen. Derudover vil du indgå i styrelsens samlede lederforum, som består af direktion, afdelingschefer og sektionsledere. Du vil blive en del af et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer. Vi har en fleksibel arbejdsplads med fleksible arbejdstider, centralt beliggende i København med gode transport- og parkeringsmuligheder.

Om ansættelsen
Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund bliver du ansat efter:
• Gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation
• Gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomst) og den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK)
• Gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger
• Gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Sygeplejeråd samt gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation samt CO10 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til afdelingschef Karen Marie Lyng, tlf. 2240 9351.

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 14 og 15.

Praktisk information
Oprettet:
15-03-2019
Udløber:
31-03-2019
Kviknummer:
LJA-71601321
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration,
Ledelse,
Human Resources
Beliggenhed