Menu

Center for Grundskole søger fuldmægtig til arbejdet med inklusion og trivsel i Folkeskolen

Undervisningsministeriet Fr.Holm 21

Storkøbenhavn
Oprettet:
11-06-2019
Udløber:
25-06-2019

Er du god til projektarbejde? Har du en sikker pen? Og brænder du for at understøtte udvikling og trivsel for børn med særlige behov? Så er du måske vores nye kollega i Center for Grundskolen i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Center for Grundskolen søger en til to fuldmægtige til generel politikudvikling og understøttelse af ministeriets arbejde med inklusion, trivsel, PPR og særlige elevgrupper.

Om os

Center for Grundskolen har ansvar for drift og udvikling af folkeskolens fag og indhold, tilsyn på grundskoleområdet, bekendtgørelser på folkeskole- og friskoleområderne og er en central samarbejdspartner for departementet i både udvikling og implementering af policy. Center for Grundskolen arbejder sammen med resten af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at sikre, at der er et solidt fagligt grundlag for de politiske beslutninger. Centret udgøres af ca. 50 medarbejdere fordelt på fem teams og to kontorchefer

Du vil blive en del af Team inklusion, trivsel og særlige elevgrupper, som har ansvaret for opgaver i tilknytning til temaerne inklusion, tosprogede, specialundervisning, interne skoler, PPR, trivsel og mobning. Teamet varetager koordinering af større tværgående udviklingsprojekter, udvikling og implementering af nye indsatser og arbejdet med bekendtgørelser på områderne samt vejledning om den nationale trivselsmåling.

Du kommer til at samarbejde tæt med læringskonsulenterne på inklusions- og tosprogsområdet. Teamet er nyt, og du får derfor mulighed for at påvirke både dine arbejdsopgaver, og den måde vi arbejder sammen på.

Dine arbejdsopgaver

Du vil komme til at arbejde med opgaver i relation til udviklingen i folkeskolen og inklusion, særligt:

  • projektledelse og/eller projektdeltagelse i projekter med relation til særlige elevgrupper, inklusion og PPR, fx satspuljeprojekt om styrket indsats i PPR og udvikling af vejled-ningsmaterialer om den nationale trivselsmåling og skolernes arbejde med trivsel
  • udvikling, implementering og evaluering af nye initiativer på området i forlængelse af politiske aftaler, f.eks. i forlængelse af aftalen om parallelsamfund
  • koordinering på tværs af Undervisningsministeriets to styrelser og departement samt relevante interessenter på området f.eks. deltagelse i tværministeriel arbejdsgruppe om indsatser, der skal styrke kvaliteten i interne skoler og specialskoler og interessentfølgegruppe for ministeriets vejledning om trivsel.
Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant samfundsvidenskabelig eller pædagogisk kandidatuddannelse, f.eks. kandidat i uddannelsesvidenskab, cand.scient.pol., cand. scient. soc. eller lignende.

Du kan være nyuddannet eller have erfaring fra lignende stillinger. Vi forventer, at du har interesse for og viden om inklusion, trivsel og særlige elevgrupper på folkeskoleområdet, har et skarpt politisk blik og kan arbejde på et område med høj politisk bevågenhed.

Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.

Vi forventer herudover, at du:

  • har forståelse for politiske processer og har mod på at samarbejde bredt med relevante aktører på folkeskoleområdet
  • har gode samarbejdsevner
  • har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
  • trives med et stort selvstændigt ansvar
  • har evner inden for – og gerne erfaring med – projektledelse og processtyring
  • har en selvstændig og struktureret arbejdsform med fokus på at bevare overblikket og sikre resultater og fremdrift
  • bidrager til, at det er sjovt at gå på arbejde.
Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Maja Sousa på tlf. 3392 5114 eller kontorchef Christine Lindrum Iversen på tlf. 2670 4154.

Du kan læse mere om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på hjemmesiden www.stukuvm.dk eller generelt om Undervisningsministeriet på www.uvm.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver som udgangspunkt ansat som AC-fuldmægtig efter fællesoverenskomst for akademikere i staten eller anden relevant organisationsaftale.

Vi ser gerne, at du kan begynde hurtigst muligt og senest den 1. august 2019.

Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis via vores hjemmeside på www.uvm.dk/job senest tirsdag den 25. juni 2019 kl 12.00. Vi forventer at holde samtaler onsdag den 26. juniStyrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer

Gem i min profil
Kontakt

Undervisningsministeriet Fr.Holm 21

 
Frederiksholms Kanal 21
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
11-06-2019
Udløber:
25-06-2019
Kviknummer:
LJA-74027687
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration
Beliggenhed