Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Postgraduate kliniske lektorer til Videreuddannelsesregion Nord

Aarhus Universitet

Østjylland
Oprettet:
04-06-2019
Udløber:
19-06-2019

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord to postgraduate kliniske lektorer. Den ene stilling er i plastikkirurgi pr. 1. juli 2019 eller snarest herefter. Den anden stilling er i intern medicin: reumatologi pr. 1. august 2019. Stillingerne er tidsbegrænset til 5 år.

Dine arbejdsopgaver
Som postgraduat klinisk lektor i enten plastikkirurgi eller intern medicin: reumatologi har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord inden for specialet eller inden for området. Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord på: www.cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/funktionsbeskrivelser/.

Du bidrager til udvikling af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø og til fakultetets overordnede forskningsstrategi. Du skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings- eller enheds speciale og gældende studieplan. I din undervisning sikrer du en høj faglig og didaktisk standard. Dit opgavefelt fordeler sig mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling.

Du refererer til den ledende lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på CESU og til sekretariatschefen i Videreuddannelsesregion Nord.

Dine kompetencer
Du har en lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Du er speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og skal være lektorkvalificeret efter Aarhus Universitets retningslinjer.

Du har en formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS point. Alternativt kan du erhverver dig dette inden for de første år. Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.

Du har erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor eller lignende.

Desuden har du erfaring med udvikling af kurser og workshops, eksempelvis som kursusleder eller underviser.

Som person evner du at agere i det politiske/administrative system. Du kan afbalancere mange forskellige hensyn og kan skabe fremdrift og udvikling.
For at kunne blive bedømt kvalificeret som klinisk lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier (http://health.au.dk/om-health/ledige-stillinger/ansaettelsesprocedurer-paa-health/kriterier-for-ansættelse-klinisk-lektor).

Spørgsmål til stillingen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende lektor Bente Malling, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet, mobil: 30 92 23 11 eller sekretariatschef Mads Skipper, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 61 46 31 37.

Det er vigtigt, at du i ansøgningen tydeligt anfører, inden for hvilket speciale der søges.

Ansættelse
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter (http://www.medarbejdere.au.dk/aftale_om_kliniske_lektorer).

Den postgraduate kliniske lektor aflønnes med et honorar på kr. 47.600 årligt i 31.03.2012-niveau svarende til kr. 51.614,76 årligt i aktuelt niveau.
Der skal gøres opmærksom på, at man maksimalt kan beklæde to lektorater af ovenstående omfang ved Aarhus Universitet.

Den afdeling/praksis, hvor lektoren er ansat, vil blive kompenseret for lektorens reducerede deltagelse i afdelingens arbejde i et omfang svarende til antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt opslås i specialet i Videreuddannelsesregion Nord. For lektorer, der ikke er ansat på en hospitalsafdeling, kan der ske udbetaling af kompensation til egen klinik/praksis.

Ansættelse vil evt. kunne finde sted som ekstern lektor, hvor kun undervisningsmæssige kvalifikationer vægtes.

Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (http://www.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesbekendtgoerelsen).

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde følgende:

  • Ansøgning
  • Curriculum Vitae
  • Eksamensbevis
  • Publikationsliste
  • Undervisningsportfolio. Vi henviser til Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio (https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekrutteringogonboarding/ansaettelse/videnskabeligtpersonale/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/)
  • Op til 5 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes
  • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet
  • Skabelon til ansøger - klinisk lektor (http://health.au.dk/om-health/ledige-stillinger/ansaettelsesprocedurer-paa-health/skabelon-til-ansøger-klinisk-lektor) skal udfyldes og uploades under feltet ’Ekstra dokumenter’

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere (http://health.au.dk/om-health/ledige-stillinger/ansaettelsesprocedurer-paa-health/vejledning-for-ansoegere-til-vip-stillinger/).

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Ansøgningsfrist:
19. juni 2019

 

Praktisk information
Oprettet:
04-06-2019
Udløber:
19-06-2019
Kviknummer:
LJA-73847169
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Sundhed,
Forskning og udvikling
Beliggenhed