Menu

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi søger konsulent til Controlling

Sydsjællands & Lolland-Falsters Politi

Sydsjælland inkl. Møn
Oprettet:
11-06-2019
Udløber:
26-06-2019

Næstved, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Kan du lide at arbejde med datakvalitet, controlling og analyser på både strategisk og praktisk niveau? Har du interesse for mål- og resultatstyring? Så har vi en spændende stilling i Controlling, afdelingen Kvalitet og Udvikling i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Om jobbet
Du skal sammen med dine kollegaer bidrage til at skabe overblik over politikredsens målopfyldelse på centrale og lokale målsætninger, og være med til at formidle det til de forskellige modtagere. Du kommer bl.a. til at bidrage til arbejdet med at sætte fokus på datakvalitet og analysebaseret arbejde, og du er med til at sikre, at vi kontinuerligt har en høj kvalitet i opgaveløsningen.

Dine opgaver bliver blandt andet at arbejde med den driftsmæssige opfølgning på datakvalitet i bred forstand på tværs af organisationen samt udvikle nye redskaber og opfølgningsværktøjer, der bidrager til det relevante overblik. Yderligere at understøtte igangværende og kommende projekter med relevant datamateriale – herunder bidrage med mere specifikke analyser af f.eks. ressourceforbrug, antal anmeldelser og sigtelser osv.

Om dig
Du er AC´er gerne med nogle års erfaring med controlling, analyse og kvalitetsudvikling – eventuelt fra en offentlig organisation.

Vi lægger vægt på, at du:
• har god dataforståelse, er analytisk og systematisk, ser sammenhænge og kan uddrage essensen af meget store mængder data
• har flair for IT og et godt kendskab til Excel – og måske også programmering i Qlikview
• har fokus på at løse udfordringer og understøtte organisationens behov, og at du kan inddrage perspektiver fra andre fagområder
• er helhedsorienteret, har gode samarbejdsevner og kan begå dig på alle niveauer i organisationen
• er god til at kommunikere – både i tale og på skrift – og at du er god til at skære en sag rigtigt til med øje for modtageren

Om os
Afdelingen udvikler, understøtter og faciliterer i samarbejde med Rigspolitiet kredsens arbejde med datakvalitet, controlling og analyser. Vi er fem medarbejdere i afdelingen, hvoraf de tre arbejder med controlling.

Vi tilbyder
Et job med mening, hvor målet er at skabe større tryghed for borgerne. Vi er en organisation præget af stadige forandringer og tilpasninger i forhold til samfundets krav til politiet. Det er derfor vigtigt, at du selv er forandrings- og omstillingsparat og at du naturligt igennem din opgavevaretagelse understøtter forandringsdagsordnen.

Du får en spændende hverdag i en organisation med en meget stærk kultur præget at faglig stolthed, og du får mulighed for selv at sætte dit præg på stillingen, ligesom du i vid udstrækning får mulighed for selv at kunne tilrettelægge arbejdet.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med politikredsens øverste ledelse.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Dit arbejdssted bliver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi med adresse på politistationen i Næstved, Parkvej 50, Næstved. Du må påregne løbende at besøge vores øvrige lokalpolitistationer i hele politikredsen i forbindelse med dit arbejde. Det er derfor en fordel, at du har kørekort.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vicepolitiinspektør Peter Damgaard på telefon 41328108 eller specialkonsulent Johan Christiansen på telefon 50975320. Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Om Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er bygget op om fem lokalstationer. Lokalstationerne er placeret i Nakskov, Nykøbing F., Vordingborg, Næstved og Slagelse. Derudover er udlændingekontrolafdelingen placeret i Rødby Havn.
Næstved er hovedstationen i politikredsen, som omfatter i alt 7 kommuner, nemlig Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland, hvor der bor ca. 390.000 borgere.
Antallet af ansatte i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er ca. 800 medarbejdere, hvor hovedparten er polititjenestemænd. Herudover er der ansat medarbejdere med såvel akademisk, som administrativ og juridisk baggrund m.m.

Gem i min profil
Kontakt

Sydsjællands & Lolland-Falsters Politi

 
Parkvej 50
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
11-06-2019
Udløber:
26-06-2019
Kviknummer:
LJA-74027690
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration
Beliggenhed
Lignende job
Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet
Storkøbenhavn
Copenhagen Business School
Storkøbenhavn