Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

ISENVAD KIRKE søger organist/kirkemusiker på deltid fra 1. sept. 2019 eller snarest derefter.

ISENVAD MENIGHEDSRÅD

Midtjylland
Oprettet:
20-05-2019
Udløber:
01-06-2019

Isenvad ligger lidt syd for Ikast og er et landsogn med knap 1000 sognebørn. Der er god tilslutning til gudstjenester og de kirkelige aktiviteter, et aktivt menighedsråd og et aktivitetsudvalg bestående af bl.a. frivillige, som fostrer idéer og sætter nye tiltag i gang.

Vi har i 2018 fejret kirkens 125 års jubilæum, og istandsatte i den forbindelse kirken, så den fremstår tidssvarende og indbydende. Kirkeorglet er bygget i 1973 af Marcussen & Søn, og er med seks stemmer, 1 manual og pedal.

Der er samarbejde med nabosognet Fonnesbæk. De to sogne har fælles præst, sognemedhjælper og kirkekoordinator.

Der er tale om en deltidsstilling med arbejdstidsbrøk 10/37. Alt efter kvalifikationer og ønsker, kan der herudover blive tale om varetagelse af og understøttelse af sognets lejlighedskor (I så fald vil timetallet blive tilpasset disse øvrige opgaver)

Organisten medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi har én gudstjeneste alle søn- og helligdage – dog to gudstjenester juleaften.

Inden for normeringen, vil der et par gange om året være: - spagettigudstjenester - fællessangaftener arrangeret af præst og organist i fællesskab. - medvirken ved arrangementer i kirken/konfirmandstuen. F.eks. fællessangaftener, musik– og hverdagsgudstjenester. - kirkekoncerter, som organist har ansvar for at tilrettelægge og afvikle.

Vi har et ønske om, at du er uddannet organist/kirkemusiker - eller er klassisk eller rytmisk pianist med interesse for orgel.

Der vil være mulighed for (efter)uddannelse efter nærmere aftale med menighedsrådet. Derudover forventer vi, du er positiv og engageret, og at du i samarbejde med menighedsrådet og de øvrige ansatte vil være med til at skabe og give gode musikalske oplevelser, for menigheden, ved gudstjenester.

Du vil indgå i et godt kollegialt fællesskab med to præster, tre kirkesangere, graver/kirketjener, gravermedhjælper og sognemedhjælper.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen.

Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.019,05kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand og kontaktperson Knud Erik Bjerre på telefonnummer 40 78 36 11.

Ansøgningen med relevante bilag skal sendes til Isenvad Sogns Menighedsråd: Knud Erik Bjerre, Engtoften 34,

Isenvad, 7430 Ikast. Mail: 9123fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. juni 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 24 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Du kan læse mere om Isenvad Sogn på www.isenvad-kirke.dk.

Praktisk information
Oprettet:
20-05-2019
Udløber:
01-06-2019
Kviknummer:
LJA-73437277
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Kunst, kultur og sport
Beliggenhed