Menu

Områdekoordinator/specialkonsulent til UCN act2learn Pædagogik & Læring

University College Nordjylland

Nordjylland
Oprettet:
05-06-2019
Udløber:
20-06-2019

Har du lyst til at være en del af en efter- og videreuddannelsesafdeling, som er kendetegnet ved at være dialogbaseret og med stort fokus på faglighed og opbygning af faglige netværk? En afdeling, hvor alle fagområder er kendetegnet ved faglig styrke, stolthed, og hvor kvaliteten i ydelsen er højt prioriteret. Og en afdeling som i samarbejde med den pædagogiske praksis sætter dagsordenen for den pædagogiske udvikling gennem uddannelse samt forsknings- og udviklingsprojekter.

Vi søger en kompetent specialkonsulent, der kan varetage funktionen som områdekoordinator og dermed store dele af den daglige uddannelsesdrift samt ledelsesunderstøttelse i UCN act2learn Pædagogik & Læring. Du vil blive en del af en afdeling i act2learn med ca. 20 kollegaer – bestående af adjunkter, lektorer og konsulenter. Vores kerneopgave er at udvikle og levere efter- og videreuddannelsesydelser til det pædagogiske, område primært i Nordjylland, og vi stræber efter at være en synlig, stærk og attraktiv samarbejdspartner.

Stillingen omfatter

 • Varetagelse af daglige driftsopgaver knyttet til diverse efteruddannelsesaktiviteter.
 • Koordinering af interne opgaver, processer og projekter i afdelingen.
 • Ansvarlig for ressourceoverblik, herunder undervisernes tid og arbejdsporteføljer.
 • Økonomiopgaver i samarbejde med områdedirektør og afdelingens administration.
 • Varetagelse af kvalitetssikring af vores ECTS-uddannelser i samarbejde med en konsulentkollega.
 • Ledelsesunderstøttelse i forbindelse med den daglig drift af den pædagogiske efter- og videreuddannelse, herunder særligt ressource styring, økonomi, koordineringsopgaver, procesledelse og understøttelse af forandringsprocesser, understøttelse af interne og eksterne møder samt diverse administrative ad-hoc opgaver.
 • Lejlighedsvis stedfortræder for områdedirektøren ved diverse interne og eksterne møder.
 • Understøttelse af et tæt samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere i bl.a. de nordjyske kommuner samt tæt samarbejde med UCNs øvrige uddannelser og afdelinger.
Din faglige profil er

 • Du har en relevant bachelor- og kandidatuddannelse inden for fx administration, organisation eller uddannelsesvidenskab.
 • Du brænder for organisationers indre liv – og for at medvirke til at drive organisatoriske processer i tæt samarbejde med ledelsen.
 • Du brænder for koordinering, procesledelse og administration.
 • Du har erfaring med ledelsesstøtte, administration, økonomi, organisatoriske processer, procesledelse, koordinering og sagsforberedende opgaver.
 • Du har stærke kommunikative og analytiske kompetencer – både mundtligt og skriftligt.
Som person

 • Du er selvstændig og befinder dig godt i et dynamisk og udviklingsorienteret miljø, hvor tillid, selvledelse og frihed under ansvar er et grundlag i kulturen.
 • Du trives med at varetage mange forskellige typer af opgaver i samarbejde med forskellige kollegaer og ledelse og har det godt med, at opgaverne ændrer sig løbende og til tider hurtigt.
 • Du er god til at prioritere i dine opgaver i travle perioder og kan trives i et miljø, hvor der altid er mange bolde i luften.
 • Du kan lide at gå på jagt efter muligheder og nye løsninger og lader dig ikke begrænse af fastlagte rammer.
UCN act2learn tilbyder

 • En stilling i en stor organisation med mange kolleger både i Pædagogik & Læring, det øvrige UCN act2learn samt i resten af UCN.
 • En stilling hvor du bliver en del af en stærk konsulent- og undervisergruppe med høj faglighed.
 • Et job med stor selvstændighed i et innovativt miljø præget af anerkendelse og tillid.
 • Et uformelt miljø hvor humor og smil er en del af hverdagen.
 • Et job i en organisation i hastig og konstant forandring og udvikling.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer/ugen i gennemsnit og ønskes besat pr. 1. august. Du vil få kontor på Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerens Centralorganisation(AC).

Indplacering vil være som specialkonsulent. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger kan rekvireres hos enten specialkonsulent Janne Holt på tlf. 72 69 04 31/ jah@ucnact2learn.dk eller hos områdedirektør Mathilde Nyvang Hostrup på tlf. 72 69 04 04 / mnh@ucnact2learn.dk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. juni over middag.

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

Om UCN act2learn
Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi. Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Afdelingen UCN act2learn tilbyder kompetencegivende efter- og videreuddannelser til personer, der gerne vil opdateres med den nyeste viden, udvikle sin faglighed og fremme sine karrieremuligheder. Vi leverer forløb til private virksomheder, institutioner, kommuner, regioner og offentlige organisationer.

Læs mere om UCN act2learn på: www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser

Gem i min profil
Kontakt

University College Nordjylland

 
Mylius Erichsens Vej 131
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
05-06-2019
Udløber:
20-06-2019
Kviknummer:
LJA-73875549
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Offentlig administration
Beliggenhed
Lignende job
Forsvarsministeriet, Departementet
Storkøbenhavn
Danmarks Tekniske Universitet
Storkøbenhavn
UCL Seebladsgade
Fyn
Danmarks Tekniske Universitet
Storkøbenhavn