Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Adjunktur til Arbejds-og Organisationspsykologi

Aarhus Universitet

Østjylland
Oprettet:
14-03-2019
Udløber:
23-03-2019

Ved Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet er et adjunktur med tilknytning til det arbejds- og organisationspsykologiske fagområde ledig til besættelse pr. 1.8.2019 eller snarest derefter. Stillingen er led i et samarbejde mellem Psykologisk Institut og Institut for Statskundskab, der skal styrke forskningen i offentlig ledelse, arbejdsmiljø og Human Resource Management (HRM).

Stillingens indhold
Adjunktstillinger er tidsbegrænsede videreuddannelsesstillinger, der besættes for en 3-årig periode, hvor hovedopgaverne vil være forskning og forskningsbaseret undervisning.

Stillingen omfatter forpligtelse til videnskabelig publicering og formidling. Forskningsdelen relaterer til Kronprins Fredriks Center for Offentlig Ledelse på Institut for Statskundskab. Undervisningsdelen relaterer til Psykologisk Institut. Det er således en betingelse for ansættelse i stillingen, at man er uddannet cand. psych eller tilsvarende og har en phd i psykologi eller tilsvarende.
Mht forskning søger vi en kandidat, som har kendskab til HRM, arbejdsmiljø og ledelse. Det vil være særligt vigtigt, at kandidaten har erfaringer med interventionsforskning herunder RCT studier, registerforskning samt kvantitativ metode. Kandidaten skal have en bred viden inden for ledelse, arbejdsmiljø og HRM. Endvidere er det ønskeligt, men ikke en forudsætning at kandidaten har kendskab til forskning inden for offentlig ledelse og sundhedsvæsenet.
Da den der ansættes i stillingen skal deltage i samtlige af Psykologisk Instituts hovedaktiviteter, herunder eksamination og administration, fordres det, at ikke dansktalende inden for en kortere periode (max 2 år) tilegner sig de fornødne danskkundskaber.

Information om Psykologisk Institut
Psykologisk Institut er et af seks institutter ved Aarhus BSS (http://bss.au.dk/), som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige samfundsvidenskabelige og erhvervsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er blandt verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Psykologisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.

På Psykologisk Institut underviser og forsker vi i de mest betydningsfulde fagområder inden for psykologi. Instituttet beskæftiger omkring 45 akademiske medarbejdere og 40-45 ph.d.-studerende. Vores forskere har en stærk tradition for at samarbejde med danske såvel som internationale forskere fra mange forskellige fagområder som fx sundhed, psykiatri, uddannelse, pædagogik, lingvistik, filosofi, religion, virksomhedsledelse, økonomi og neurovidenskab. Vi fokuserer også i stigende grad på at udvide vores forskning og undervisning, så de også inkluderer fagområder som organisationsudvikling, virksomhedsledelse og HR.

Du kan læse mere om Psykologisk Institut her (http://psy.au.dk/)

Du kan læse om Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse her (http://ps.au.dk/cpl/om-centeret/)

Yderligere information
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Institutleder, Professor Jan Tønnesvang, tlf. 871 65796, email: jan@psy.au.dk eller Projektleder, Professor Mickael Bech, Institut for Statskundskab, tlf. 87165965, email: mibe@ps.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Mette Fisker Præstegaard, Tlf.: +45 871 52497, e-mail: mfp@au.dk

Tjenestestedet er Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 11, 8000 Aarhus C

Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (https://www.medarbejdere.au.dk/stillingsstrukturen) samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (http://www.medarbejdere.au.dk/overenskomst_for_akademikere_i_staten).
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter (http://www.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesbekendtgoerelsen).

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning

  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
  • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
  • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket (https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/HR_paa_BS/Medforfattererklaering_eng_skrivbar.pdf) kan bruges til formålet
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her (https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/vejledning-til-undervisningsportfolio/)

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her (https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss/).

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS (https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/bedoemmelse-af-ansoegere-til-vip-stillinger/).

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Ansøgningsfrist:
23. april 2019

 

Praktisk information
Oprettet:
14-03-2019
Udløber:
23-03-2019
Kviknummer:
LJA-71565561
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling
Beliggenhed