Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Organist / Kirkemusiker

HASLE KIRKE

Bornholm
Oprettet:
14-12-2018
Udløber:
15-01-2019

En stilling som organist/kirkemusiker ved Hasle Kirke og Ruts Kirke, Hasle og Rutsker sogne på Bornholm er ledig pr. 1 februar 2019, da vores nuværende organist ønsker at flytte tilbage til Jylland.

Stillingen er på 23 timer pr. uge.

Såfremt det ønskes, kan stillingen evt. kombineres med nogle sognemedhjælpertimer.

Organisten/kirkemusikeren skal varetage følgende opgaver:

  • medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker.
  • videreføre arbejdet med det eksisterende kor på ca. 20 deltagere
  • medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning
  • medvirke til planlægning af og afholdelse af koncerter og sangaftener
  • medvirke ved plejehjemsgudstjenester
  • medvirke ved menighedsmøder og spaghettigudstjenester

 

Hasle og Rutsker sogne har tilsammen 2.350 indbyggere, 1 præst, 2 menighedsråd og 6 ansatte.

Normalt holdes der gudstjeneste i begge kirker på søn- og helligdage, men 17-18 gange om året holdes der blot én fælles gudstjeneste i pastoratet. Kirkelivet i sognene er præget af mange frivilliges engagement i forskellige aktiviteter og gudstjenester.

Vi forventer, at du er engageret og samarbejdsvillig, og at du sammen med kolleger, kor og menighed kan være med til at bidrage til det musikalske og kirkelige liv i vores sogne. Der er fuld opbakning fra menighedsrådene, hvis der kan oprettes et rytmisk børnekor.

Orglet i Hasle Kirke er fra Marcussen & Sønner og har 10 stemmer, 2 manualer og pedal. I Rutsker Kirke er orglet fra Troels Krohn med 12 stemmer, 2 manualer samt trimulant. 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Bornholms Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Hasle Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 4 A, 3790 Hasle.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Derudover ydes et OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 295.874,22 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 310.863,63 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.689,07 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingernes ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jens Jørgen Rasmussen på tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk. Eller menighedsrådsformændende – Hasle Filip Ambrosen  tlf. 60515989 - Rutsker Leo Nielsen tlf. 24806268. Se også sogn.dk/Hasle-Bornholm og sogn.dk/Rutsker.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand i Hasle sogn, Filip Ambrosen, Julegade 2 C, 3790 Hasle, eller på mail til 7557fortrolig@sogn.dk med 7558fortrolig@sogn.dk på cc. 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. januar 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 4.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

 

 

Praktisk information
Oprettet:
14-12-2018
Udløber:
15-01-2019
Kviknummer:
LJA-68857887
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Kunst, kultur og sport
Beliggenhed