Menu

149649 MVU-lektorer (10%) til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

KU - SUND - PANUM KBH N

Storkøbenhavn
Oprettet:
06-06-2019
Udløber:
03-07-2019

Ved Institut for Klinisk Medicin (IKM) og Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV) opslås et antal 5-årige stillinger som 10% lektor, til besættelse i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2025.

Stillingerne er møntet på særligt talentfulde forskere med en baggrund inden for de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, der ønsker et karriereforløb med et væsentligt forsknings- og undervisningsindhold på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san).

Stillingsbeskrivelse

Lektoratet er en stilling, hvor opgaverne er forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling - og forskningsbaseret undervisning og vejledning med tilhørende eksamensforpligtelser. Det omfatter undervisning, censorarbejde, faglig udvikling, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, forskeruddannelse, vejledning af studerendes skriftlige opgaver, specialer og ph.d.-studerende samt bedømmelsesarbejde. Andre administrative og undervisnings- og censoropgaver kan indgå.

Undervisning og vejledning på andre uddannelser ved det Sundhedsvidenskabelig Fakultet kan også indgå. Fordelingen af de forskellige opgaver kan variere over den 5-årige ansættelsesperiode.

De opslåede stillinger understøtter kvalitetsudvikling og forskningsbaseret undervisning af den sundhedsfaglige kandidatuddannelse bl.a. i de fag-integrerede undervisningsperioder inden for følgende undervisningsområder:

1. Integreret kursus i celle/væv/organ, ernæring og metabolisme

2. Fysisk aktivitet

3. Hjerne og bevidsthed

4. Hjerte og lunger

5. Livscyklus

Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at ansøger har en akademisk opkvalificering som overbygning på uddannelsen som f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, jordemoder, ergoterapeut, bioanalytiker eller radiograf. Ansøgeren skal endvidere have undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer som ph.d.-grad eller disputats og kvalifikationer som lektor inden for det sundhedsfaglige fagområde. Ansøger skal have dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau.

Ansøger skal have solid erfaring med undervisning (forelæsninger, planlægning af kurser, eksaminer, censorarbejde, m.m.) og erfaring med vejledning af bachelor- og kandidatstuderende. Det forventes, at ansøger har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer inden for det sundhedsfaglige fagområde.

Kandidaten skal endvidere besidde gode interpersonelle og kommunikative færdigheder.

Ansættelsen forudsætter hovedansættelse i Region Hovedstaden eller Region Sjælland.

Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt eller tilsvarende niveau.

Løn- og ansættelsesvilkår

Lektorstillingerne er tidsbegrænsede i 5 år. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratrædes lektoratet uden yderligere varsel.

Ansættelsesvilkår for lektoratet i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation. Stillingen som lektor er omfattet af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ved ansættelse i lektoratet reduceres ansættelsesbrøken i hovedansættelsen til 90% med tilsvarende lønreduktion. Lektoratet aflønnes med 10% af lektorlønnen i henhold til den statslige overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:

• Studieleder Jette Led Sørensen, tlf.: 3545 8901, e-mail: jette.led.soerensen@regionh.dk

• IKM: Institutleder Jesper Hastrup Svendsen, tlf.: 3545 8061, e-mail: jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk

• IFSV: Steffen Loft, tlf.: 3532 7649, e-mail: stl@sund.ku.dk

Information om den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhedsvidenskab kan ses på https://sundhedsfaglig-kandidat.ku.dk, https://ikm.ku.dk og https://ifsv.ku.dk.

Yderligere oplysninger om undervisning og opbygning kan ses på https://studier.ku.dk/kandidat/sundhedsfaglig-kandidatuddannelse/undervisning-og-opbygning/

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

1. Motivation for ansøgning

2. CV og publikationsliste, se retningslinjer her https://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/dokumenter/CV-guidelines-080317.pdf

3. Eksamensbeviser

4. En komplet og nummeret publikationsliste med angivelse af de (maks. 5) arbejder, som ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af ansøgerens videnskabelige kvalifikationer

5. Forskningsplan for de første 3 år af ansættelsen samt en beskrivelse af det aktuelle forskningsmiljø (maks. 3 sider)

6. Undervisningsportfolio (Guidelines: https://employment.ku.dk/faculty/recruitment-process/job-application-portfolio/)

7. Plan for hvorledes ansøger ønsker at bidrage til at understøtte og kvalitetsudvikle de i opslaget nævnte undervisningsområder (maks. 1 side)

8. Publikationer som ønskes inddraget i bedømmelsen af ansøgerens videnskabelige kvalifikationer (maks. 5)

9. Underskrevet accept fra hovedarbejdsgiver til at stillingsindholdet i hovedansættelsen kan tilpasses en 90% ansættelse

Ansøgningsprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på https://jobportal.ku.dk/.

Der henvises endvidere til bekendtgørelsenr. 242af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

I forbindelse med beslutning om ansættelse vil der blive afholdt ansættelsessamtaler. Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt i oktober 2019.

Bemærk venligst, at ansøgeren bliver kontaktet, hvis bedømmelsesudvalget kræver yderligere dokumentation.

Kun online ansøgninger vil blive accepteret.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen.

Ansøgningsfristen er 3. juli 2019.

Stillingen skal søges online (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget). Bemærk venligst, at der kun kan uploades én fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), bedes du samle dokumenterne i én fil (pdf eller word).

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

Gem i min profil
Kontakt

KU - SUND - PANUM KBH N

 
Blegdamsvej 3B
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
06-06-2019
Udløber:
03-07-2019
Kviknummer:
LJA-73919555
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Sundhed,
Forskning og udvikling
Beliggenhed