Menu

UCN Fysioterapeutuddannelsen søger ny kollega til midlertidig ansættelse som adjunkt/lektor pr. 15. august 2019 eller snarest derefter.

University College Nordjylland - Selma Lagerløfs Vej

Nordjylland
Oprettet:
05-06-2019
Udløber:
19-06-2019

Stillingen er en tidsbegrænset adjunkt/lektor stilling uden ret til lektorbedømmelse i perioden 15. august 2019 – 1. juli 2020.

Fysioterapeutuddannelsen er en meget dynamisk og udviklingsorienteret organisation med 38 ansatte, som er organiseret i teams og arbejdsfællesskaber.

Din faglige profil:

 • Du er uddannet fysioterapeut og har en kandidatuddannelse gerne suppleret med relevant ph.d.-uddannelse
 • Har alsidig klinisk erfaring
 • Har pædagogisk erfaring f.eks. fra varetagelse af undervisning eller faglig vejledning/studievejledning, projekter el.lign.
 • Erfaring indenfor projektledelse, organisering og/eller koordinering
 • Erfaring med forsknings- og udviklingsaktiviteter , særligt indenfor Fysioterapeutuddannelsens to forskningsprogrammer : Smerte og Rehabilitering samt Fysisk aktivitet og Sundhedsfremme
Om dig:

 • Du trives i en kompleks og travl organisation, hvor nye udfordringer er en del af hverdagen
 • Du trives i en samarbejdende kultur på tværs af institutioner, sektorer, uddannelser og professioner
 • Du har pædagogisk interesse i forhold til at undervise og vejlede studerende
 • Du er udadvendt, selvstændig, målrettet, struktureret og proaktiv
Fysioterapeutuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, hvor mange fag og emner fra forskellige videnskabelige retninger kommer i spil. Om muligt bedes du angive hvilke fagområder du har særlig interesse for og erfaring med.

Fysioterapeutuddannelsen varetager funktioner og opgaver inden for følgende områder:

 • Uddannelses- og udviklingsaktiviteter på Fysioterapeutuddannelsen
 • Uddannelses- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med øvrige professionsbacheloruddannelser, Act2Learn samt Forskning & Udvikling UCN
 • Bredt samarbejdende i en stor og moderne videns institution
 • Bred kontakt til nationale såvel som internationale uddannelses- og forskningsnetværk
 • Forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor det social- og sundhedsfaglige vidensområde i samarbejde med eksterne aktører
 • Kvalitetssikring og dokumentation af uddannelses- og undervisningsaktiviteter
IT-kompetencer:
Kendskab til Microsoft Office 365, Sharepoint samt Outlook.
Rutineret bruger af sundhedsvidenskabelige databaser, herunder Embase, PubMed, Cochrane etc..
Kendskab til MathLab, NVIVO, SPSS vil være en fordel.
Kendskab til e-learnings ressourcer vil være en fordel.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomsten og Organisationsaftale for Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10’s forhandlingsområde).

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættelsen sker som adjunkt uden ret til lektorkvalificering, medmindre ansøgeren er positivt lektorbedømt i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved professionshøjskoler.

Yderligere oplysninger:
For yderligere information er du er velkommen til at kontakte studieleder Dorte Drachmann på tlf.: 72 69 09 50 eller mail: dod@ucn.dk.

Samtaler forventes afholdt i uge 26.


Læs mere om Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg her :

www.ucn.dk/fysioterapeut

Mød os på facebook!

#UCNfys

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi. Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Gem i min profil
Kontakt

University College Nordjylland - Selma Lagerløfs Vej

 
Selma Lagerløfs Vej 2
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
05-06-2019
Udløber:
19-06-2019
Kviknummer:
LJA-73871519
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling,
Human Resources
Beliggenhed