Menu

Adjunkt/lektor til UCN Finansuddannelserne

University College Nordjylland - Hobrovej

Nordjylland
Oprettet:
15-05-2019
Udløber:
07-06-2019

UCN’s særkende er, at vi lægger særlig vægt på at forbinde vores undervisning til praksis. Vi kalder vores læringstilgang for refleksiv praksislæring. Det betyder, at undervisning, opgaver og projekter altid er relateret til konkrete udfordringer for og problemstillinger i erhvervslivet, og dermed den jobsituation vores dimittender kommer ud i.

Vi arbejder med og udbygger løbende vores relationer til erhvervsliv og organisationer. Vi gennemfører desuden konkrete forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med erhvervslivet og andre aktører. Vi er en afdeling med tre teams, som i samarbejde med studielederen tilrettelægger og gennemfører undervisnings-, vejlednings-, udviklings- og forskningsaktiviteter.

Finansuddannelsernes branchesigte for dimittender er primært hos:

 • Revisionsselskaber
 • Virksomheders økonomifunktion
 • Ejendomsadministrationsselskaber
 • Penge- og realkreditinstitutter
 • Forsikringsselskaber
 • Ejendomsmæglere
Finansuddannelserne har undervisning i økonomiske discipliner som erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi, eksternt regnskab, økonomistyring, jura mv. Derudover undervises der også i fag som salg og kommunikation samt organisation og projektledelse. Der søges en underviser, der primært kan varetage undervisningen inden for digital kommunikation, salg og kultur samt andre profilfag som finansiel markedsføring eller projektledelse, der også er relateret til den finansielle sektor. På www.ucn.dk kan studieordningerne findes for Finansuddannelserne og her fremgår fagene på de enkelte uddannelser og semestre.

Vi forventer:
 • du har lyst til at indgå i et tværgående samarbejde med øvrige undervisere
 • du har lyst til at deltage i afdelingens løbende planlægning, drift og udvikling
 • du har talent for erhvervskontakt
 • du kan skabe et motiverende læringsmiljø både fysisk og digitalt
 • du motiveres af at arbejde med de studerendes faglige og personlige udvikling
 • du kan indgå i tværfaglige samarbejder om tilrettelæggelse og afvikling af undervisning samt vejlednings- og eksamensopgaver
 • du har relevant uddannelsesbaggrund evt. praksiserfaring
Vi tilbyder:
 • Dygtige kollegaer
 • Uformelt og uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • En varieret og fleksibel hverdag
 • Mulighed for kompetenceudvikling
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie-og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved professionshøjskoler.

Yderligere oplysninger
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.

For eventuelle yderligere oplysninger eller spørgsmål, kontakt studieleder Jill Bach Larsen, på tlf.: 7269 1424 eller mail: JILA@ucn.dk.

Det forventes, at ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 20. juni 2019.

Alle ansøgere, der indkaldes til samtale, vil forud for samtalen skulle gennemføre en online engelsktest.

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

For flere oplysninger om UCN og Finansuddannelsen, se www.ucn.dk.

Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi. Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.


Gem i min profil
Kontakt

University College Nordjylland - Hobrovej

 
Hobrovej 85
Telefon: 72691424
Praktisk information
Oprettet:
15-05-2019
Udløber:
07-06-2019
Kviknummer:
LJA-73402320
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling,
Human Resources
Beliggenhed