Menu

Leder til enheden SP03 Fonde, foreninger og virksomhedsomdannelse i Aalborg

Skatteforvaltningen, Aalborg, Skibsbyggerivej

Nordjylland
Oprettet:
12-04-2019
Udløber:
06-05-2019

Har du lyst til at lede dygtige medarbejdere og skabe resultater på et komplekst og specialiseret fagområde inden for selskabsbeskatning? Og er du desuden nysgerrig på at bevæge dig i et spændende fagligt felt mellem skatterevision og jura? – så er det måske dig, vi søger til en stilling som funktionsleder i enheden Fonde, foreninger og virksomhedsomdannelse.

Vi søger en kompetent funktionsleder til SP 03 Fonde, foreninger og virksomhedsomdannelse i afdelingen Selskabsprocesser, som består af i alt 9 enheder/kontorer. Selskabsprocesser er en del af fagområdet Selskab i Skattestyrelsen.

Dit primære ansvar som funktionsleder er ledelse af enhedens ca. 25 medarbejdere, sikre den daglige drift samt at enheden opnår de opsatte mål. Din enhed består af dygtige medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrund, hvoraf nogle har en høj specialisering og andre er nyansatte. Da du bliver medlem af ledergruppen i Selskabsprocesser, får du naturligvis også tværgående ledelsesopgaver, som du skal løfte i samarbejde med områdets i alt 9 ledere og underdirektøren. Herudover får du et tæt samspil med andre kollegaer inden for fagområdet Selskab og på tværs af Skattestyrelsen.

Enhedens opgaver
Enheden består af ca. 25 medarbejdere, der behandler sager inden for områderne: Omstrukturering, Skattefri virksomhedsomdannelse, Fonde og Foreninger. Enheden løser bl.a. følgende opgaver:

  • Selskabsomstrukturering:
- Behandle ansøgninger om tilladelse til omstruktureringer efter det objektive spor


  • Skattefri virksomhedsomdannelse:
- Stillingtagen til aktierne/anparternes anskaffelsessum ved anmodning herom
- Understøtte at den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne/anparterne er korrekt
opgjort
- Behandle anmodninger om genoptagelse af anskaffelsessummen
- Behandle diverse dispensationsanmodninger
- Ajourføre slutsystemer efter omdannelsen
- Kvittering for modtagelsen af de lovpligtige dokumenter
- Foretage afledte ændringer efter omdannelsen, og svare på henvendelser fra skatteydere
og finansielle rådgivere
- Give faglig sparring inden virksomhedsomdannelsen og medvirke til at ajourføre den
Juridiske Vejledning


  • Fonde og foreninger:
- Træffe afgørelser i forhold til den objektive og subjektive skattepligt for fonde og
foreninger efter fondsbeskatningsloven og selskabsskattelovens § 1.1.3 og § 1.1.6,
herunder frivillige foreninger
- Afgrænsning af skattesubjekter overfor f.eks. sammenslutninger uden selvstændig
skattesubjektivitet
- Skattekvittancer, udstedelse af udbyttefrikort efter kildeskattebekendtgørelsens § 31,
bortset fra investeringsforeninger og investeringsinstitutter
- Give information og vejledning om selvangivelsen – indberetning, taksering m.v.
- Efterbeskatning af hensættelser

Stærk ledelsesprofil med fokus på faglighed
Enhedens opgaveportefølje kræver stor juridisk og skattefaglig indsigt. Vi forestiller os derfor, at du har en relevant juridisk uddannelse fx cand.merc.jur eller cand.jur og gerne suppleret med efter- og videreuddannelse eller praktisk erfaring inden for ledelse. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til skatteområdet fra din uddannelse. Alternativt kan du have opnået en tilsvarende relevant faglighed, kvalifikationer og kompetencer gennem dit erhvervsarbejde. Erfaring fra en politisk styret organisation er en fordel. Vigtigst af alt er dog, at du har lyst til ledelse og evner for at motivere og engagere medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring.

Det er ligeledes vigtigt, at du har gode relationelle kompetencer og evner at kommunikere klart og tydeligt. Du får nemlig et tæt samarbejde med de øvrige enheder i fagområdet Selskab og inden for Selskabsprocesser samt med Jura, der ligeledes er et fagområde i Skattestyrelsen.

Ansøgning og kontakt
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, CV og eksamenspapirer via linket ”Søg stillingen” senest 6. maj 2019. Har du spørgsmål til stillingen, så ring gerne til underdirektør Rasmus Winther Borup på tlf. 7237 1821.

Første runde samtaler afholdes den 15. og 16. maj 2019. Der indgår en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet mellem første og anden samtalerunde, der er planlagt til 22. maj 2019.

Stillingerne er klassificereret i lønramme 36 og forventes som udgangspunkt besat på overenskomstvilkår.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Din fysiske arbejdsplads bliver indtil videre Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg. Det er planen, at Skattestyrelsen flytter til Lauritzens Plads, 9000 Aalborg, i sommeren 2020.

Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.

Tiltrædelsestidspunktet er efter nærmere aftale og seneste 1. august 2019.

Om Skattestyrelsen
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle. Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem i min profil
Kontakt

Skatteforvaltningen, Aalborg, Skibsbyggerivej

 
Skibsbyggerivej 5
Telefon: 72371821
Praktisk information
Oprettet:
12-04-2019
Udløber:
06-05-2019
Kviknummer:
LJA-72500845
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration,
Ledelse
Beliggenhed