Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Gravermedhjælper

Ødum Kirke, kirken

Østjylland
Oprettet:
03-05-2019
Udløber:
17-05-2019

Vi søger en gravermedhjælper med kirketjenerfunktion til en deltidsstilling

ved Ødum og Hadbjerg kirker, Hadsten Storpastorat, Favrskov Provsti, Aarhus Stift

Mangler du et deltidsjob, bi- eller flex-job eller er du pensionist, har vi muligheden for dig!

Vi søger en gravermedhjælper med særlig interesse for blomster og grønne planter, der har lyst til at bidrage ved kirkegårdsdriften ved Ødum og Hadbjerg kirker i et tæt samarbejde med vores nuværende ledende graver og gerne med de øvrige gravere i Hadsten Storpastorat.

Hadsten Storpastorat består af 8 sogne, der er inddelt i tre distrikter, hvor Ødum-Hadbjerg er et af dem. Arbejdet vil primært bestå i deltagelse i kirkegårdsdrift og kirketjenester ved vores egne kirker samt pasning af præstegårdshaven, men vi ønsker at styrke samarbejdet med de øvrige gravere i Storpastoratet, og derfor lægger vi vægt på, at vores personale har blik for det gode samarbejde.

I Ødum og Hadbjerg sogne har vi ca. 110 tjenester om året, heraf ca. 10 begravelser og 7 bryllupper; to kirkegårde på ca. 10.000 m2 til sammen og ca.13.000 m2 udenoms arealer inkl. præstegårdshaven. Ved kirkerne er ansat en præst, en organist, en sanger og en ledende graver og en medhjælper. I menighedsrådet sidder der 8 valgte menighedsrødder, som lægger vægt på, at vores kirker og kirkegårde danner en god, smuk og værdi ramme omkring menighedens brug af kirken og færden på kirkegården.

Stillingen er på 16 timer ugentligt i gennemsnit. Tiltrædelse snarest muligt.

Arbejdsopgaver - ansvarsområde:

- Rengøring og klargøring af kirker til gudstjenester og kirkelige handlinger - og bistå præsten under gudstjenester, vielser, bisættelser og begravelser.

- varetagelse af kirkegårdenes ren- og vedligeholdelse, herunder renholdelse af gravsteder, udplantning af sommerblomster og grandækning, rivning af gange, pasning af staudebede, hækklipning og græsslåning mv., samt at forestå det praktiske arbejde ved jordbegravelser og urnenedsættelser.

- varetage renholdelse af bede, græsslåning og beskæring af buske og træer i præstegårdshaven og arealerne omkring kirkegården og sognegården.

Kirkegårdsadministrationen varetages på Hadsten kirkekontor.

Vores nye gravermedhjælper:

? har erfaring som kirketjener, graver eller anden relevant joberfaring

? har gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til variabel arbejdstid

? kan tilrettelægge og strukturere arbejdet i kirken og på kirkegårdene

? har indsigt og forståelse for og lyst til kirkens arbejde og opgaver

? er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg

? har en løsningsorienteret tilgang til nye opgaver og udfordringer

? er fysisk robust

Der er installeret automatisk ringeanlæg ved kirkerne.

Arbejdstiden opgøres over et år med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 16 timer. Arbejdet kræver flere timer end de 16 pr. uge i sommerhalvåret og tilsvarende færre i vintermånederne.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 250.547,18 (trin 1) og kr. 257.542,68 (trin 2) (nutidskroner).

Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 287.660,90 (trin 1) og kr. 296.274,01 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er der indgået aftale med kirkerne i storpastoratet, Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Lyngå, Lerbjerg og Skjød kirkegårde.

Har du fået lyst til at høre mere, så kontakt Kirkeværge John Langdahl på tlf. 27 20 01 46 eller kontaktperson Rikke Boel på tlf. 61 85 64 00

Kan du se dig selv som vores nye gravermedhjælper, så vil vi glæde os til at modtage din ansøgning og relevante bilag!

Send den til: 8147fortrolig@sogn.dk Mrk. "Ansøgning".

Ansøgningsfrist den 17. maj 2019.

Praktisk information
Oprettet:
03-05-2019
Udløber:
17-05-2019
Kviknummer:
LJA-73046301
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Håndværk & service,
Rengøring,
Land-, skov- og havebrug
Beliggenhed
Lignende job
Skatteforvaltningen, Roskilde, Ny Østergade
Midtsjælland
Skatteforvaltningen, Roskilde, Ny Østergade
Midtsjælland
Skatteforvaltningen, Roskilde, Ny Østergade
Midtsjælland
Slots- og Kulturstyrelsen
Storkøbenhavn