Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Energistyrelsen søger kontorchef med juridiske kompetencer

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Syd- og Sønderjylland
Oprettet:
19-05-2017
Udløber:
01-06-2017

Vil du bidrage til at understøtte Danmarks indsats på området forvedvarende energi? Kan du skabe resultater gennem andre, og formår du atmotivere og engagere medarbejdere?  
 
Om jobbet  
Du bliver kontorchef for en enhed, som eransvarlig for at administrere opkrævning og udbetaling af tilskud tilvedvarende energianlæg mv. Sagsbehandling, afgørelser og udbetaling af tilskudskal følge bedste forvaltningsmæssige praksis, samtidig med at tilskudsmodtagerneskal have en professionel og korrekt betjening. Disse opgaver ligger i dagunder Energinet, men bliver pr. 1. januar 2018 overdraget tilEnergistyrelsen.   
 
Som kontorchef får du ansvaret for 20 medarbejdere ogudbetalingen af ca. 8 mia. kr. årligt i tilskud til ca. 100.000 vedvarendeenergianlæg. 
 
Om dig  
Du skal være uddannet jurist og gerne haveerfaring fra en styrelse, ministerium eller anden offentlig myndighed. Det eret krav, at du har ledelseserfaring. Som kontorchef skaber dueffektive processer og tager ansvar i forhold til tværgående og eksterntsamarbejde. Du skal kunne danne dig et overblik over komplekseproblemstillinger og prioritere. 
 
Vi lægger derudover vægt på følgende kompetencer: 

  • Faglig og personlig gennemslagskraft 
  • Kan sætte struktur og retning og prioritere mellem den daglige opgaveløsning, udvikling og langsigtede mål 
  • Evner at etablere tæt og tillidsfuldt samarbejde med interne eksterne interessenter 
  • Gennemslagskraft og gode formidlingsevner – også af komplekst og teknisk stof 
  • Motiverende, inspirerende og delegerende ledelsesstil 
  • Kendskab til centraladministrationen  
 
Derudover erdet en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra energiområdet.  
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret forhele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning ogindvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering ogbesparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaretfor at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, somforuden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunderbrugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering afvandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-,og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlandeog internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer medenergiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
Energistyrelsen blev oprettet i1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der ercirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen. 
 
Vi lægger vægt på en høj faglighed og videndeling blandtvores mange faggrupper. Vi gør en dyd ud af at have et godt kollegaskab og enfleksibel arbejdsplads. 
 
Løn- ogansættelsesvilkår 
Ansættelseog aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere 
i Staten.Stillingen som kontorchef indplaceres med en løn på ca. 740.000 kr. om året inklusivpension og resultatløn. 
 
Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- ogKlimaministeriet med tilhørende institutioner.  
 
Ansættelse sker i Center for Energiadministration iEsbjerg.  
 
Som led i initiativet ”Bedre balance” besluttederegeringens økonomiudvalg den 15. maj 2016, at visse myndighedsopgaver skaloverdrages fra Energinet til Energistyrelsen pr. 1. januar 2018. Opgaverne, deroverdrages til Energistyrelsen, vedrører forvaltning og administration af VEsamt afregning og support af VE. De opgaver, du skal sidde med, ligger såledesfrem til 1. januar 2018 i Energinet. Frem til 1. januar 2018 vil du derfor væreudlånt til Energinet. 
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til AnnetteIkast, Energinet på telefon 23 33 87 43, vicedirektør Stig Uffe Pedersen,Energistyrelsen, på telefon 33 92 28 00 eller MUUSMANN på telefon 70 11 20 22. 
 
Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv ogopfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Ansøgning 
Du søger via www.ens.dk/job. Din motiverede ansøgning med CV,eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest torsdag den 1. juni 2017.1. samtale afholdes onsdag den 7. juni 2017, og 2. samtale afholdes mandag 26.juni 2017.   
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå ettestforløb hos MUUSMANN, som deltager i rekrutteringsforløbet. Test vil findested den fredag den 9. juni 2017 og tager 6 timer.  

Praktisk information
Oprettet:
19-05-2017
Udløber:
01-06-2017
Kviknummer:
LJA-46392305
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Jura og retsvæsen,
Offentlig administration,
Ledelse
Beliggenhed
Beregn rute-/rejseplan
Fra:
Til: