Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Eksterne lektorer i Pædagogik

Roskilde Universitet

Midtsjælland
Oprettet:
04-06-2019
Udløber:
16-06-2019

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger 2 eksterne lektorer i Pædagogik fra 1. september 2019 eller snarest muligt derefter. Stillingerne er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse.

Ansvar og opgaver
De eksterne lektorer forventes selvstændigt at kunne varetage og tilrettelægge undervisning på kandidatniveau på Sociale Interventionsstudier og Pædagogik og Uddannelsesstudier samt på bachelorniveau på HUM-Bach og HUMTECH-bach og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler og arbejdsform, herunder deltage i projektvejledning, kursusundervisning, give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer inden for pædagogik.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en relevant kandidatuddannelse med undervisningserfaring og evt. forskningserfaring inden for uddannelsens fagområde. Det er desuden en forudsætning, at du har relevant erhvervserfaring på akademisk niveau, eller kan dokumentere at have bidraget til udvikling af fagområdet gennem akademiske aktiviteter.

Stillingerne ønskes besat med personer, som har en klar og solid forskningsmæssig teoretisk forankring inden for fagligheden og som kan dokumentere undervisningsmæssig erfaring inden for et eller flere af de i opslagets angivne områder. Erfaringer med undervisning og vejledning i problemorienteret projektarbejde på universitetsniveau vil være yderligere kvalificerende. Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;

  • Relevant kandidatgrad
  • At ansøger har dokumenteret erfaring med RUC’s særlige, pædagogiske metode, problemorienterede projektarbejde i grupper
  • At ansøger har en bred faglig profil med kompetencer i socialvidenskabelige, psykologiske, pædagogiske og designorienterede teorier og praksisser.
  • At ansøger har stærke samarbejdsevner.

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt venligst studieleder Ulla Ambrosius Madsen (+45) 4674 2419 eller lektor Jo Krøjer (+45) 4674 2411.

Ansættelsesvilkår
Du vil i stillingen referere til Viceinstitutleder Camilla Schmidt.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Alle deltidsansatte undervisere skal gennemføre kurser som introducerer til Roskilde Universitets pædagogiske model og projektvejledning. Kurserne gennemføres ved opstart af semesteret (d. 24. september og 24. oktober) og timer til gennemførelse (i alt 5 timer) lægges til allokeringsnormen.

Der tildeles desuden 5 timer hvert semester til deltagelse i møder, seminarer og faglige aktiviteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på www.ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:
  1. Motiveret ansøgning
  2. CV
  3. Dokumentation for uddannelse
  4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)
  5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 16. juni 2019.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 

Praktisk information
Oprettet:
04-06-2019
Udløber:
16-06-2019
Kviknummer:
LJA-73842667
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling
Beliggenhed