Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ekstern lektor ved Teknologisk-Samfundsvidenskabelige Planlæggeruddannelse (Tek-Sam)

Roskilde Universitet

Midtsjælland
Oprettet:
11-03-2019
Udløber:
25-03-2019

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger ekstern lektor til Tek-Sam fra 1. april 2019 eller snarest muligt derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år, med mulighed for forlængelse.

Ansvar og opgaver
Den eksterne lektor forventes selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler, herunder også give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer inden for den Teknologisk-Samfundsvidenskabelige Planlæggeruddannelse

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en kandidatuddannelse eller tilsvarende inden for Teknologi og Samfund. Derudover forventes særlige kvalifikationer. Fx en ph.d.-grad eller flere års relevant arbejdserfaring. Der lægges endvidere vægt på kvalifikationer inden for følgende videnskabelige områder:

 • Samfundsvidenskabelig vidensteori og metodologi
 • Planlægning
 • Miljøregulering og offentlig inddragelse heri
 • Planlovgivning, samspillet mellem regelsættet og praktisk planlægning

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
 • I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;
 • Forskningsområde
 • Videnskabelig produktion
 • Erfaring med undervisning og uddannelse

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt studieleder Bente Kjærgård på: bkj@ruc.dk, eller viceinstitutleder Camilla Schmidt: cschmidt@ruc.dk / 4674 2635

Ansættelsesvilkår
Du vil i stillingen referere til viceinstitutleder Camilla Schmidt.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Alle deltidsansatte undervisere skal gennemføre kurser som introducerer til Roskilde Universitets pædagogiske model og projektvejledning. Kurseerne gennemføres ved opstart af semesteret og timer til gennemførelse (i alt 5 timer) lægges til allokeringsnormen.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:
 1. Motiveret ansøgning
 2. CV
 3. Dokumentation for uddannelse
 4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)
 5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 25. marts 2019.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 

Praktisk information
Oprettet:
11-03-2019
Udløber:
25-03-2019
Kviknummer:
LJA-71473558
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling
Beliggenhed