Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

E-handelskoordinator med fokus på optimering af indkøb og compliance

DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN

Storkøbenhavn
Oprettet:
06-05-2019
Udløber:
03-06-2019

Er du serviceminded med erfaring inden for e-handel, og er du vant til løbende at følge op på indkøbsaftaler?

Så er her en unik mulighed for at være med til at præge retningen for Kriminalforsorgens fremtidige indkøb, da vi søger en e-handelskoordinator til at drive og følge op på brugen af vores e-handelssystem med henblik på at optimere og skabe fremdrift i vores indkøbsprocesser. E-handelskoordinatoren bliver en del af Koncern Indkøb, der har ansvaret for udbud af varer og tjenesteydelser i Kriminalforsorgen med fokus på at bidrage til effektiviseringer. De konkrete indkøb sker decentralt i de enkelte områder via bl.a. e-handelssystemet.

Om kriminalforsorgen
Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets koncern og forvalter en central opgave i straffesagskæden: at fuldbyrde straf. Kriminalforsorgen har således ansvaret for blandt andet landets fængsler og arresthuse samt ansvaret for at føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte. Endvidere har kriminalforsorgen ansvaret for at drive udrejsecentre for afviste asylansøgere.

Kriminalforsorgen har en årlig finanslovsbevilling på ca. 3,4 mia. kr. Størstedelen af udgifterne vedrører den løbende drift af fængsler og arresthuse, men der indgår heri også satspuljemidler, udgifter til anlægs- og it-projekter samt en række nye tiltag fra flerårsaftalen for kriminalforsorgen for 2018-2021. Kriminalforsorgen varetager således en kompleks og udfordrende styringsopgave og ønsker løbende at optimere styringen, så der sikres en transparent og effektiv ressourceanvendelse, der understøtter en målrettet varetagelse af kerneopgaverne.

Om Koncern Indkøb
Koncern Indkøb hører under Center for Økonomi og Kapacitet, som er centralt placeret i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Center for Økonomi og Kapacitet har ansvaret for kapacitets- og bemandingsstyring af fængsels- og arrestpladser mv., budget, regnskab, bygninger og ejendomme samt indkøb.

Kriminalforsorgen har et årligt indkøbsbudget på ca. 700 mio. kr. Koncern Indkøb bistår alle dele af organisationen med vejledning om udbudsregler samt med at sikre, at Kriminalforsorgens indkøb foretages effektivt og målrettet de forretningsmæssige behov.

Som led i flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2018-21 står Koncern Indkøb over for en rivende professionaliseringsproces med at styrke opgavevaretagelsen på en bred række af områder, som kontraktstyring, ny indkøbspolitik, compliance opfølgning etc. Desuden skal vi via nye udbud og bedre efterspørgselsstyring realisere effektiviseringer på ca. 20 mio. kr. årligt, som indgår i finansieringen af de nye initiativer i flerårsaftalen.

Om stillingen
Som e-handelskoordinator skal du, i tæt samarbejde med dine kollegaer i Koncern Indkøb, understøtte indkøberne i Kriminalforsorgen med god og tidssvarende indkøbsløsning. Vi er en afdeling, der hjælper hinanden med de opgaver, der opstår sideløbende med de planlagte opgaver. Du skal derfor både kunne samarbejde og håndtere, at dagen ikke altid bliver som planlagt. Selvom arbejdsopgaverne er mange, og vi har travlt, er humøret højt og stemningen god.

Din dagligdag er præget af tæt dialog med områderne og leverandører samt omskiftelighed i opgaverne. Igennem dit arbejde sikrer du, at vores indkøb sker inden for de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb. Opgaven kræver, at du kommer ud og taler med Kriminalforsorgens indkøbere og skaber opbakning til Koncernindkøbs løsninger og sikrer, at indkøb i Kriminalforsorgen sker på en effektiv og ensartet måde.

De primære arbejdsopgaver - i tæt samarbejde med brugerne af aftalerne – er:
Som e-handelskoordinator spænder dine opgaver vidt, men kerneopgaven er at sikre driften af e-handelssystemet (Indfak2).

Du får en bred kontaktflade i og uden for Kriminalforsorgen med varierende opgaver inden for:

 • Varetage implementering af aftaler i systemet efter udbud i tæt samarbejde med fagressourcerne fra udbuddet samt udbudskonsulenten.
 • Support på e-handelssystemet pr. telefon og mail fra bestillere og indkøbere i områderne
 • Godkende, indlæse og styre e-kataloger (katalogvedligeholdelse) herunder dialog med leverandørerne, SKI og Moderniseringsstyrelsen ift. optimering af kataloger med søgeord, efterspørgselsstyring mm.
 • Forestå undervisning og medvirke til udvikling af e-handelssystemet med henblik på at øge brugen af systemet og dermed sikre den gode drift af indkøbsaftaler i e-handelssystemet
 • Indgå mindre aftaler med leverandører med henblik på øget brug af e-handel
 • Udarbejde og vedligeholde e-kataloger for Kriminalforsorgens egenproduktion
 • Opfølgning og løbende controlling på korrekt brug af indkøbsaftaler via e-handelssystemet. Det er både internt i forhold til bestillerne i Kriminalforsorgen men også eksternt i forhold til bl.a. dialog med leverandørerne.
Dine primære værktøjer er Indfak2 samt Excel.

Om dig
Vi forventer, at du har relevant uddannelse og ser gerne, at du har erfaring inden for de nævnte arbejdsopgaver – herunder praktisk erfaring med kundeservice og håndtering af elektroniske kataloger samt e-handelssystemer. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation samt kendskab til regler og rammevilkår inden for offentligt indkøb.

Du har flair for relationsopbygning og er vant til at sidde i en servicefunktion, hvor du har blik for god service og kommunikation til tiden. Planlægning falder dig naturligt, og du sætter en ære i en struktureret opgaveløsning for at sikre den gode indkøbsproces, som ofte fordrer her og nu løsninger.

Du er omstillingsparat og tager selv initiativ i forhold til dit arbejde samtidig med, at du trives i det tværfaglige samarbejde, hvor du gør brug af dine kollegers viden og forskellige fagligheder i din opgaveløsning. Samtidig har du erfaring med it på et niveau, hvor du kan sikre drift og opfølgning på e-handelssystemet herunder bearbejde indkøbsdata med henblik på opfølgning over for leverandørerne m.fl. og kan hurtigt sætte dig ind i nye systemer og opgaver.

Det er væsentligt, at du har en positiv indstilling til arbejdet samt kollegaer/bestillere/indkøbere og ser muligheder frem for begrænsninger. Vi lægger vægt på, at du er udadvendt, serviceminded og kan samarbejde og kommunikere med mange faggrupper både på skrift og tale. Endeligt er det vigtigt, at du er nysgerrig, anerkendende, analytisk og har sans for at fange nye muligheder.

Kriminalforsorgen tilbyder
 • En stilling, hvor du med sparring fra kollegaer selvstændigt understøtter, optimerer og følger op på indkøbsprocessen.
 • Arbejde i et velfungerende team med et højt fagligt niveau, hvor arbejdsmiljøet er uformelt og præget af humor
 • Mulighed for en god balance mellem arbejds- og familielivet
 • Mulighed for at sætte dit præg på en indkøbsorganisation under opbygning.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er ledig til besættelse den 1. august 2019. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelsesområdet er Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Arbejdspladsen er beliggende på Strandgade 100, 1401 København K.

Ansøgning
Du søger stillingen via knappen ”Søg stillingen”. Ansøgningen skal være ledsaget af udskrift af eksamenskarakter, dokumentation for uddannelse samt CV. Ansøgningen skal være modtaget senest den 3. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 24 og uge 25.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte indkøbschef Maria Weiglin på mail maria.weiglin@krfo.dk eller tlf. 7255 4340 eller salgs- og indkøbskoordinator Tommas Jørgensen på 7255 4352.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Praktisk information
Oprettet:
06-05-2019
Udløber:
03-06-2019
Kviknummer:
LJA-73118135
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Salg,
Detail- og engroshandel,
Marketing
Beliggenhed