Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Datamanager (videnskabelig assistent)

Aarhus Universitet

Østjylland
Oprettet:
09-04-2019
Udløber:
09-05-2019

Institut for økonomi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger en engageret medarbejder til datamanager opgaver i forbindelse med registerforskning.

Stillingsindhold
Som datamanager kommer du til at indgå i et team bestående af to datamanagere og en videnskabelig datamanager. Teamet har ansvaret for den daglige drift af instituttets projektdatabase, ECONAU. Du vil bistå forskere tilknyttet ECONAU med datamanagement, rådgivning og praktisk vejledning i forbindelse med registerforskningsprojekter, samt medvirke til udviklingen af den daglige vedligeholdelse af datainfrastrukturen. Du vil indgå i arbejdet med validering, oprensning, oparbejdning og kobling af registre, udarbejdelse af dokumentation og udtræk af registerdata fra mere end 60 forskellige registre, primært fra Danmarks Statistik. Gennem udarbejdelsen af forskningsdata af høj kvalitet vil du bidrage til instituttets forskningsprojekter udført ved brug af data fra ECONAU. Det primære arbejdsværktøj er SAS, og du må påregne en vis oplæringstid.

Faglige og personlige kvalifikationer
Vi søger en medarbejder med en relevant kandidatgrad. Det er desuden en fordel, såfremt du har

 • Praktisk erfaring med SAS, men kendskab til Stata, og/eller R, vil også være en fordel
 • Kendskab til danske personregistre, herunder Danmarks Statistiks registre
 • Erfaring med håndtering af registerdata i forbindelse med videnskabelige projekter
 • Kendskab til økonometriske analysemetoder
 • Gode dansk- og engelskkundskaber

Herudover skal du være kvalitetsbevidst og detaljeorienteret. Du skal kunne have mange bolde i luften og kunne bevare overblikket, da arbejdet kræver, at der arbejdes med mange forskellige opgaver sideløbende. Du kommer til at arbejde sammen med mange forskellige ansatte på instituttet, så det er vigtigt, at du har gode samarbejdsevner.

Om ECONAU og institut for økonomi
ECONAU er Institut for Økonomis projektdatabase hos Danmarks Statistiks forskerordning. De mere end 200 forskere med projekter forankret hos ECONAU arbejder fortrinsvist med arbejdsmarkeds-, uddannelses-, virksomheds- og sundhedsregistre. Datamanagerne for ECONAU varetager rådgivning og praktisk vejledning i forbindelse med registerforskningsprojekter samt indkøber, opbygger og vedligeholder tidskonsistente registerdata og klargør disse til brug i analyser af forskere tilknyttet instituttet.

Institut for Økonomi er et af de seks institutter ved Aarhus BSS (http://bss.au.dk/), som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Institut for Økonomi har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.

På Institut for Økonomi forsker vi i en bred vifte af områder inden for økonomi og erhvervsøkonomi og tilbyder uddannelser af højeste kvalitet. Instituttet beskæftiger omkring 140 akademiske medarbejdere og 70 ph.d.-studerende fra hele verden, og vores institut er derfor både internationalt og kulturelt mangfoldigt. Et af vores fokusområder er at rekruttere dygtige og internationale forskere, og vores forskning og uddannelser har ligeledes et stærkt internationalt fokus.

Du kan læse mere om Institut for Økonomi på: www.econ.au.dk/

Spørgsmål og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til lektor Maria Knoth Humlum, e-mail: mhumlum@econ.au.dk.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en kandidatuddannelse.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (https://www.medarbejdere.au.dk/stillingsstrukturen) samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (http://www.medarbejdere.au.dk/overenskomst_for_akademikere_i_staten).

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter (http://www.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesbekendtgoerelsen).

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
 • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)

Desuden kan der til ansøgningen medsendes:
 • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
 • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket (https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/HR_paa_BS/Medforfattererklaering_eng_skrivbar.pdf) kan bruges til formålet
 • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her (https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/vejledning-til-undervisningsportfolio/)

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her (https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss/).

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS (https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/bedoemmelse-af-ansoegere-til-vip-stillinger/).

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Ansøgningsfrist:
9. maj 2019

 

Praktisk information
Oprettet:
09-04-2019
Udløber:
09-05-2019
Kviknummer:
LJA-72391665
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Forskning og udvikling,
Salg
Beliggenhed
Lignende job
Skatteforvaltningen, Roskilde, Ny Østergade
Midtsjælland
Skatteforvaltningen, Roskilde, Ny Østergade
Midtsjælland
Skatteforvaltningen, Høje-Taastrup, Helgeshøj Allé 9
Storkøbenhavn
Skatteforvaltningen, Roskilde, Ny Østergade
Midtsjælland