Menu

Brænder du for GPPR?

Skatteforvaltningen, Frederiksberg

Storkøbenhavn
Oprettet:
08-05-2019
Udløber:
28-05-2019

Vi tilbyder en af Danmarks mest attraktive stillinger inden for persondatabeskyttelse med en unik mulighed for at bidrage til, at nogle af landets største og vigtigste offentlige digitale projekter opnår et højt niveau af persondatabeskyttelse.

Vi styrker fortsat vores kontor for Persondatabeskyttelse, og vi søger både erfarne og mindre erfarne profiler, der har lyst til at blive en del af et af vores engagerede teams, der rådgiver og understøtter hele Skatteministeriets koncern

Persondatabeskyttelse i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Kontoret for Persondatabeskyttelse fastlægger og implementerer strategier, politikker og retningslinjer inden for persondatabeskyttelsesområdet for Skatteministeriets koncern i tæt samarbejde med kollegaer på tværs af koncernen. Kontoret bidrager også til at sikre, at persondatareglerne implementeres i udviklingsprojekter og -programmer og understøtter koncernen i afklaringer af problemstillinger omkring GDPR. Endelig omfatter kontoret et selvstændigt DPO-team, der varetager
databeskyttelsesrådgiverfunktionen og overvåger efterlevelsen af databeskyttelsesforordningen.

Kontorets opgaver spænder således vidt, og vi søger nu flere kolleger.

Din baggrund og dine opgaver
Du kan være en dygtig jurist med kendskab til persondataområdet, med en skarp pen samt nysgerrighed og interesse for digitalisering, IT, teknologi og informationssikkerhed. Du kan også være en erfaren projektkonsulent eller projektleder med flere års erfaring med komplekse og agile projekter, hvor forretningsmæssig viden og regulatoriske hensyn har været centrale omdrejningspunkter. Endelig kan du have en teknisk baggrund og have oparbejdet viden og erfaring om persondataområdet, som du har kombineret i arbejdet med it-udvikling, it-drift eller digitalisering.

Afhængig af din profil og interesser kan arbejdsopgaverne omfatte bl.a.:

  • Rådgivning og vejledning om persondataretslige spørgsmål til koncernens udviklingsprojekter og – programmer
  • Projektstyring af kontorets projektdeltagelse og aktiviteter og sikring af fremdrift på disse.
  • Udarbejdelse af politikker og retningslinjer
  • Dokumentation og opfølgning på efterlevelsen af de persondataretlige regler.
  • Ledelsesinformation og ledelsesstøtte på persondataområdet.

Uanset din faglige baggrund ønsker vi, at du:
  • har organisatorisk og forretningsmæssig forståelse, så du kan forstå den kontekst, som persondatareglerne skal implementeres i
  • er opsat på at kombinere viden om digitalisering, it og teknologi med kravene i databeskyttelsesreglerne
  • udstråler gejst og engagement i samspillet med organisationen og dine nærmeste kollegaer
  • kan arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt i tæt samarbejde med kollegaer om opgaverne
  • tager initiativ, viser ansvar, og at du følger opgaverne til dørs.

Vi tilbyder dig en fleksibel hverdag, hvor du har indflydelse på, hvordan du planlægger dine opgaver og din arbejdsdag.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet” senest den 28. maj 2019. Samtaler afholdes løbende, og der vil evt. blive gennemført test.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Kasper Schiøth telefon 29131604. Vores nye kontorchef for kontoret, der tiltræder 1. juni, vil deltage i afsluttende samtaler.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem i min profil
Kontakt

Skatteforvaltningen, Frederiksberg

 
Osvald Helmuths Vej 4
Telefon: 72371065
Praktisk information
Oprettet:
08-05-2019
Udløber:
28-05-2019
Kviknummer:
LJA-73174499
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Jura og retsvæsen
Beliggenhed