Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Skov- og Naturteknikerelev til Naturstyrelsen Søhøjlandet

Naturstyrelsen

Midtjylland
07-06-2019
Expires
20-06-2019

Vi søger en ny elev med tiltrædelse medio august. Naturstyrelsen Søhøjlandet tilbyder en spændende og udviklende praktikplads, hvor hovedopgaven er drift og forvaltning af enhedens ca. 18.000 ha skov- og naturarealer.

Opgaver
Vi tilbyder en elevplads med faglig bredde og en varieret hverdag med gode muligheder for opnåelse af færdigheder inden for bl.a.:

  • Løv- og nåletræsdyrkning efter naturnære principper
  • Drift og pleje af naturarealer
  • Etablering og vedligehold af publikumsarealer, overnatningspladser, stisystemer m.m.

Du vil som Skov- og Naturteknikerelev primært komme til at arbejde i området vest for Silkeborg, hvor hovedopgaverne er knyttet til driften af en række større hedeplantager. Dit arbejdsområde vil dog dække hele enheden.

Din profil
Vi forventer, at du brænder for at arbejde med og lære af vores mange forskelligartede
driftsopgaver, og at du har en positiv tilgang til både samarbejdet, opgaverne og de mange brugere af Naturstyrelsens arealer.

Vi stiller ingen krav om motorsav eller andet værktøj og udstyr, men geografien på enheden betyder, at det vil være nødvendigt for dig at have kørekort, og at du er i besiddelse af en bil under uddannelsesforløbet.

Organisering
Enheden består af en medarbejderstab på 19 funktionærer, 13 skovarbejdere/håndværkere, samt tre personer under uddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til den enhver tid gældende overenskomst for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestested vil være Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlbo, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger kan du kontakte personaleskovfoged Christian Lylloff Qvortrup på mobil 40 28 05 68 eller direkte på 72 54 39 39.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning og CV m.m. senest den 20. juni 2019 kl. 12:00.
Vi forventer at holde samtaler i uge 26.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

 

Beliggenhed