Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Organist søges

Grindløse og Klinte Kirker

Fyn
06-06-2019
Expires
19-06-2019

En stilling som organist ved Grindløse og Klinte Kirker, Grindløse- og Klinte Sogne, er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen er på 14 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver: 

  • spille ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i de 2 kirker på skift.
  • spille til enkelte sognearrangementer, hvori musik og sang indgår.
  • sørge for at bestille service til orglene.

Grindløse Sogn har 351 indbyggere og Klinte Sogn har 376 indbyggere. Der er 5 fastansatte som er tilknyttet begge sogne. Der blev ansat en ny præst i kirkerne pr 1/5 2019.

Arbejdsstedet er kendetegnet ved at være en lille og overskuelig enhed med plads til den enkelte. Der er gode samarbejdsrelationer blandt de ansatte, i.f.t. menighedsrådet og den øvrige menighed.

Orglet i Grindløse Kirke er et orgel med 10 stemmer, 2 manualer og et manual i fødderne til bas, samt et svelleværk.

Orglet i Klinte Kirke er et orgel med 4 stemmer, 1 manual og ingen fodpedaler.

Vi forventer, at du:

  • Kan imponere ved orglet
  • Har gode samarbejdsevner
  • Er positiv og imødekommende - især overfor de mennesker der kommer i kirkerne

Ansættelse sker ved Grindløse- og Klinte Sognes Menighedsråd beliggende Bladstrupvej 49, 5400 Bogense.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke /  29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.513,48 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Frank Sievers på telefonnummer 20734777/mail 7852@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7852@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19/6 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 26.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Beliggenhed