Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kirketjener til Højelse Sogn

HØJELSE MENIGHEDSRÅD

Midtsjælland
03-06-2019
Expires
14-06-2019

Kirketjener

 

 

En stilling på 32 timer som kirketjener i Højelse Sogn, primært Ølby kirke er ledig pr. 1. august 2019.

 

Højelse Sogn har ca 8000 indbyggere, 12 medarbejdere og 3 præster i sognet. Sognet er kendetegnet ved, at vi både ligger i landzone og byzone. Vi har en smuk middelalderkirke i landsbyen Højelse og en smuk 20-årig kirke i Ølby. Menigheden er derfor en skøn blanding af landsbybeboere og byboere.

 

Vi ønsker en livsglad kirke, rummende og vedkommende som i sin forkyndelse favner alle aldersgrupper. Vi vægter, at man som medarbejder i Højelse sogn er med til at understøtte dette ved en glad og god omgangstone både overfor alle gæster og kolleger.

 

Som kirketjener i Højelse sogn skal du varetage følgende opgaver:

Klargøre kirker til kirkelige handlinger, deltage ved kirkelige handlinger med det praktiske, klargøre bordopstillinger, borddækning og mødeforplejning til arrangementer, oprydning og opvask, al rengøring indvendig af kirker og alle tilhørende lokaler, herunder køkken og toiletter, tilberedning af enkle madanretninger til forskellige arrangementer, indkøb, styring af et mindre lager, pasning af udeområder samt øvrige opgaver af praktisk art. Du er derfor også på arbejde nogle aftener samt søn- og helligdage.

 

Vi forventer, at du:

  • Har IT kompetencer på brugerniveau
  • Har et godt planlægningsgen
  • Er fysisk stærk og kan tage fat
  • Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket i en meget travl hverdag
  • Har gode samarbejdsevner, da mange opgaver løses i samarbejde med kirkernes øvrige personale

 

Vi foretrækker, at du har erfaring fra tidligere beskæftigelse som kirketjener.

 

Ansættelse sker ved Højelse Sogns Menighedsråd beliggende i Højelse og Ølby

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Hvis du ikke har kirketjeneruddannelsen, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.170 kr. – 348.378 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 270.170 kr. (nutidskroner for fuldtidsjob), hvilket er udgangspunktet for menighedsrådets forslag til lønniveau.

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495 kr. (nutidskroner for fuldtidsjob).

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening på baggrund af ansøgers individuelle kvalifikationer.

 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til Else Nissen på telefonnummer 26145152 efter kl. 18.00. Du kan også gå ind på vores hjemmeside  http://www.oelbykirke.dk/

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ølby kirke, Ølbycenter 79 – 81, 4600 Køge eller på mail til 7218fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. juni 2019 kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 26.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest. Ansættelsen sker endvidere på prøve de første 3 måneder.

 

Beliggenhed